Annons

Räntor och valutor: <br />KI-besked sänker räntorna<br />

Svenska räntor sjunker medan kronan visar begränsade rörelser efter en rad viktiga besked under onsdagsförmiddagen från såväl Konjunkturinstitutet som SCB. Även Europaräntorna sjunker.

Vid lunchtid är den svenska tioåriga räntan ned 6 punkter till 1,43 procent, medan den tyska motsvarigheten är ned 3 punkter till 0,92 procent.

KI:s månadsbarometer för augusti visade en spretig bild, där förtroendet bland företagen steg samtidigt som hushållen blev mer pessimistiska, åtminstone beträffande den egna ekonomin. Det som framförallt drog ned CCI, hushållens förväntningar, var hushållens inställning till köp av kapitalvaror, medan inställningen till svensk ekonomi däremot hade blivit mer optimistisk.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 103,2 i augusti från 100,8 föregående månad.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle uppgå till 101,6 i augusti.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 5,1 enheter till 106,7 och stod för merparten av uppgången. Väntat här var 101,6.

Hushållens förväntningar, CCI, sjönk till 96,9 från 99,6, väl under förväntningarna på 101,6.

Analytiker pekar på att inflationsförväntningarna på 12 månaders sikt sjönk till historiskt låga 0,2 procent i augusti, från 0,7 i juli.

Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson lyfter fram att det ganska dämpade sentimentet de senaste månaderna står i kontrast till den snabba uppgången i hårda data. Han tycker att bilden är blandad med stor volatilitet i vissa frågor, vilket tyder på "statistiskt brus" och att man bör ta undersökningen med en nypa salt.

Även Nykredits Anna Råman är lite förbryllad över detaljerna i KI-barometern. Hon tycker att den stora uppgången för sentimentet i tillverkningsindustrin står i konflikt med både industri-PMI och stämningen i den tyska tillverkningsindustrin de senaste månaderna. Därför tycker hon att det ska bli väldigt intressant att se utfallet i nästa veckas industri-PMI för augusti.

Mest överraskad var hon över att hushållens förtroende för den egna ekonomin föll tillbaka med tanke på hushållens mycket solida finanser. Kanske är förklaringen geopolitisk oro och att börsen sjönk i början på månaden, tror Anna Råman.

Swedbank tror att hushållens mer negativa syn på den egna ekonomin kan hänga samman med osäkerhet kring makrotillsynsverktygen och eventuella framtida skattehöjningar. "Sommarvolatilitet" kan också ha spelat in.

Roger Knudsen, chef för konjunkturbarometern, sade till Nyhetsbyrån Direkt att en möjlig förklaring till det kan vara de diskussioner som förs politiskt om behovet av skattehöjningar.

I sin nya konjunkturprognos reviderar KI ned tillväxten för i år på grund av att svagare efterfrågan från utlandet dämpat den svenska exporten. KI räknar dock med att exportmarknaden tar fart nästa år och justerar därför upp sin BNP-prognos för 2015 något. Privatkonsumtion och investeringar väntas bidra till den starka tillväxten nästa år.

KI räknar vidare med att sysselsättningen ska öka med cirka 1 procent per år och arbetslösheten sjunka till 7,6 procent nästa år.

Riksbanken väntas börja höja sina styrräntor i slutet av 2015, i linje med Riksbankens egna bedömningar.

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson sammanfattade vid en pressträff att återhämtningen i svensk ekonomi dröjer, men inflationen är på väg upp.

"Återhämtningen i ekonomin dröjer, svensk ekonomi står och stampar i år", sade han och tillade att detta i huvudsak beror på att exporten utvecklats svagt. Samtidigt har dock sysselsättningen ökat påfallande starkt i förhållande till tillväxten.

Enligt Jesper Hansson väntar efter valet en åtstramande finanspolitik, vilket är fullt naturligt vid en konjunkturuppgång. Sammanlagt måste skatterna höjas med 120 miljarder kronor till 2018 om man ska klara av att nå överskottsmålet och samtidigt bibehålla det offentliga åtagandet.

SCB-statistik på morgonen visade bland annat att takten i utlåningen till hushållen trappades upp ytterligare i juli, till 5,5 procent från 5,4 procent i juni.

Nordeas Andreas Wallström konstaterar i en kommentar att utlåningen drivs av en mycket fördelaktig finansiell situation för hushållen, där reala disponibelinkomster stiger, nettoförmögenheten har aldrig varit högre och bolåneräntorna är på väg nedåt.

Handelsbalansen visade ett överskott på 1,9 miljarder kronor i juli, lägre än väntade +3,4 miljarder kronor enligt SME Direkts analytikerenkät.

Annan SCB-statistik visade att Sveriges totala varuexportvolym ökade med 0,1 procent i fasta priser under andra kvartalet, jämfört med samma period året före. Samtidigt ökade den svenska varuimporten med 3,1 procent i volym.

Inkommande data på onsdagsmorgonen visade att tyska importpriser sjönk mer än väntat i juli, -0,4 procent, och på årsbasis ökade nedgången i importpriserna till 1,7 procent i juli från 1,2 procent i juni.

Samtidigt visade GfK:s mätning att de tyska hushållens ekonomiska förtroende kommer att sjunka till 8,6 i september, från 8,9 i augusti, vilket var väl under de 8,9 som väntades enligt Bloomberg News enkät.

I Frankrike visade Insée:s konfidensindikator för tillverkningsindustrin en nedgång till 96 i juli från 97 i juni, vilket var i linje med förväntningarna enligt Bloomberg News enkät.

USA-räntorna ligger stilla i onsdagens europeiska förmiddagshandel, ingen amerikansk statistik av vikt väntas på onsdagen, men i kväll ska det amerikanska finansdepartementet i alla fall sälja femårsobligationer för 35 miljarder dollar, och tvååriga obligationer med rörlig ränta för 13 miljarder dollar.

På valutamarknaden nuddade euron sin lägsta nivå mot dollarn på nästan ett år, enligt Bloomberg News hänvisar handlare till förväntningar om att statistik i morgon kommer att visa på sjunkande förtroende i regionen.

Strax före lunch står euron i 1,318 mot dollarn, ned från 1,319 på tisdagseftermiddagen.

Dollarn är i sin tur stabil mot yenen.

Kronan ligger nära samma nivå mot dollarn som i går eftermiddag, och har stärkts med 1 öre mot euron.

Onsdag kl 11.40 (tisdag kl 16.15):
USD/SEK 6:9429 (6:9444) Statsobl 2y 0,18 (0,20)
EUR/SEK 9:1529 (9:1621) Statsobl 10y 1,43 (1,49)
EUR/USD 1:3183 (1:3193) Räntegap/ty 51 (54)
US obl 10y 2,38 (2,38) Tysk obl 10y 0,92 (0,95)


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från RegSmart Life ScienceAnnons

Stort behov av regulatorisk kunskap inom läkemedelsindustrin

Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.
Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.

En möjliggörare med gedigen regulatorisk grund från både myndighet och industri. Så beskriver RegSmart Life Science grundare, Marie Gårdmark och Agneta Larhed, bolaget som hjälper både företag och forskare med allt från produktutveckling till regulatoriska frågor. 

Det var redan på apotekarutbildningen vid Uppsala universitet som Marie Gårdmark och Agneta Larhed lärde känna varandra. I dag har Marie en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling och regulatoriska frågeställningar och Agneta har stor erfarenhet inom formuleringsutveckling av läkemedel – en riktigt bra kombination enligt de själva: 

– Vi kommer båda från tjänster på Läkemedelsverket. Jag var chef för tillståndsverksamheten rörande läkemedel och Agneta var vetenskapligt ansvarig inom området farmaci och bioteknologi. Under våra år på myndigheten såg vi att det fanns ett stort behov av regulatorisk kunskap inom industrin, framförallt bland småföretagare och forskare. Det sådde fröet till RegSmart. När erbjudandet kom att starta ett bolag tillsammans med Center for Translational Research så kändes det som ett enkelt beslut, säger Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare. 

– Det som gör oss unika på marknaden är vår bredd. Vi balanserar regulatoriska, vetenskapliga och kommersiella behov och förutsättningar vilket är värdefullt i arbetet med så väl tidig utveckling som inför marknadsgodkännande. Jag och Marie kompletterar varandra och vi har ett bra helhetsperspektiv med fokus på företagens mål, tillägger Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare. 

Använda riktlinjer på rätt sätt

Just helhetsperspektivet är extra viktigt poängterar Marie Gårdmark. Det gäller att utgå från vilka produkter som bolaget faktiskt vill ha ut på marknaden i slutändan – något som mindre företag inte alltid tänker på: 

– De blir lätt uppslukade av den fas som de befinner sig i just nu och inför de problem de möter dagligdags. Genom att istället ha ett klart affärsmål med sin produkt från start, blir det lättare att förstå vad man behöver göra för att nå dit. Här är det viktigt att veta hur man kan ta hjälp av riktlinjer och regler under resans gång för att uppnå sina kommersiella intressen, säger Marie Gårdmark. 

Men, det handlar inte bara om att läsa riktlinjer – det  gäller också att förstå sammanhanget, säger Agneta Larhed. RegSmarts roll är att vara lösningsfokuserade och deras arbete går snarare ut på att förstå syftet med riktlinjerna, och hjälpa kunden att förstå vart lagstiftningen är på väg. 

– Då får man bättre koll på vad man behöver eller inte behöver göra, och kan se både närliggande risker och möjligheter i utvecklingsarbetet. Vi har tre ledord som vi utgår från: vetenskaplighet, regulatorisk relevans och fit for purpose. Fit for purpose innebär att man utgår ifrån det man vill uppnå och därefter bestämmer vilka studier eller tester man ska göra istället för att bara hålla sig fast vid en riktlinje och göra som man alltid har gjort, säger Marie Gårdmark. 

Stort engagemang och framåtanda 

I augusti firar bolaget ett år och utvecklingen har varit över de båda grundarnas förväntan. De har nyligen rekryterat tre nya spetskompetenser som ska täcka upp inom dels det medicintekniska området, dels inom läkemedelstillverkning. 

– Det är väldigt roligt att få ta del av så många spännande idéer från företag och forskare som jobbar med alla dessa fantastiska utvecklingsprojekt inom läkemedel och medicinteknik. Det finns ett sådant engagemang och en stark framåtanda, vilket är härligt att kunna vara en del av! säger Agneta Larhed.

– För oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av life science-sektorn i Sverige och det är något som vi gör på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hjälpa små forskande företag med regulatorisk kunskap så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Det regulatoriska behöver inte förhindra eller försvåra – det gäller bara att fokusera på sin produkt och se möjligheterna, avslutar Marie Gårdmark.

Fakta RegSmart Life Science
RegSmart Life Science AB bildades i augusti 2019. Företaget är en del av koncernen Center for Translational Research tillsammans med Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart. I dagsläget har företaget fem anställda och kontor i Uppsala. RegSmart täcker regulatoriska frågeställningar för både läkemedel och medicintekniska produkter och har en global inriktning med fokus på den europiska och amerikanska marknaden.
EXTERN LÄNK: Läs mer här 

Mer från RegSmart Life Science

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RegSmart Life Science och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?