ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Han kräver besked om bostäder

Mer än 6 av 10 väljare anser att partiernas bostadspolitik är otydlig. Det visar en enkät från Hemnet.
"Väljarna har rätt. Partierna ger inte bra svar i bostadsfrågan", säger Klas Eklund, ordförande i Bokriskommittén.

Drygt 6 av 10 väljare uppger att bostadsbristen är en viktiga valfråga. Det visar en enkät som Hemnet genomfört på sin hemsida under veckan 34, 18-24 augusti. Totalt deltog närmare 1.200 personer i undersökningen.

Trots detta upplever väljarna att politikerna är dåliga på att ge klara besked. Lika många väljare, 6 av 10 anser nämligen att partiernas bostadspolitik är otydlig. Och hela 4 av 10 säger sig endast se små skillnader mellan partiernas bostadspolitik. Vidare uppger 1 av 20 att de avstått från ett jobb på gtrund av svårigheter med att hitta bostad.

”Det är beklagligt att politikerna inte vågar ta denna viktiga fråga. De lovar att bygga mer – men de visar inte hur det ska gå till. Och de glömmer att de stora och billiga reformerna ligger i att utnyttja de redan existerande bostäderna bättre”, säger Klas Eklund, nationalekonom och ordförande i Bokriskommittén som släppte en uppmärksammad rapport i början av juni.

Klas Eklund är i dag senior ekonom på SEB, men han har en bakgrund inom politiken, bland annat som talskrivare år Olof Palme och medarbetare till finansminister Kjell-Olof Feldt i slutet av 80-talet. På den tiden blåstes det upp en bostadbubbla som fick förödande konsekvenser när den sprack början av det som skulle bli Sveriges 90-talskris.

”Min erfarenhet från den tiden lärde mig att svenska politiker kan ta sig samman och enas över blockgränserna om svåra beslut när det verkligen kniper. Nu borde samma sak ske”, säger Klas Eklund.

Att politiker drar sig från att lova stora förändringar på bostadsområdet är något han har viss förståelse för.

”Men vi har en växande bostadskris som slår mot ungdomar och mot nya jobb. Det krävs en helhetspolitik, som tacklar både byggande, regleringar och skatter samtidigt", säger Klas Eklund.

Han anser att alla partier borde kunna ge tydliga besked om tre stora bostadsfrågor:

1. Hur man ska göra det lättare, enklare och snabbare att bygga.

Kommunernas planprocess måste gå snabbare. Markanvisningen likaså, menar Eklund.

”Den här frågan är de flesta överens om - på papperet. Men det verkar inte som om någon vågar sätta riktig press på kommunerna, genom att inskränka kommunernas planmonopol och straffa kommuner som släpar efter i planläggningen”, säger Eklund.

2. Hur man ska göra det lättare och billigare att flytta.

Reavinstskatten på bostadsrätter och villor bör sänkas, menar Eklund.

”Sverige har en underlig och helt egen beskattning som gör det billigt att bo men dyrt att flytta. Det skapar inlåsningseffekter och bromsar arbetsmarknaden”, säger Eklund.

3. Hur hyresnivåerna ska anpassas till läge, framför allt i Stockholm.

”Hyresregleringen är elefanten i rummet. Den bromsar rörligheten på hyresmarknaden, låser ute ungdomar och ger starka drivkrafter att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Regleringen som skulle skydda hyresrätten skadar den alltså i verkligheten", säger Eklund.

Han tillägger även att en omläggning av regleringen måste ske gradvis och kräver insatser för att skydda besittningsrätten och hushåll med dålig ekonomi.

"Det som krävs är således en omreglering av hyrorna, neutrala skatter och snabbare planprocess – alla åtgärderna i samklang. Att bara utlova ökat byggande i största allmänhet räcker inte", avslutar Klas Eklund.

Tyck till