ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Visa AP-fondernas utsläpp

AP-fonderna har möjlighet att påverka företags hållbarhetsarbete. Detta skulle till exempel kunna ske genom att man ställer krav på att de bolag de investerar i redovisar sina utsläpp, skriver finansmarknadsminister Peter Norman (M) och riksdagsledamoten Johan Hultberg (M).

Sverige har sedan 1990 minskat utsläppen av växthusgaser med 23 procent samtidigt som vår BNP har ökat med över 60 procent. Därigenom är vi ett föregångsland som kan inspirera fler länder till handling och ansvarstagande vilket är avgörande för att på allvar möta klimatutmaningen.

Regeringar och andra beslutsfattare har ett stort ansvar för att vidta åtgärder som begränsar klimatförändringarna. Men även företag och investerare har ett ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Allt fler företag redovisar i dag sina koldioxidutsläpp, bland annat genom Carbon disclosure project, CDP, dit företag motsvarande 84 procent av börsvärdet på de nordiska börserna rapporterar.

Detta ökar förutsättningarna för investerare att använda sig av dessa data när de fattar sina investeringsbeslut. Några aktörer, bland annat Svenska kyrkan, har räknat på hur stora koldioxidutsläpp deras fondinnehav bidrar till. Nu vill vi att AP-fonderna och andra institutionella investerare ska ta ett ökat ansvar för att öka öppenheten kring koldioxidutsläppen i Sverige och i utlandet.

Intresset för ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande ökar starkt bland institutionella investerare i Sverige och utomlands. En vanlig strategi är så kallat negativt urval där en investerare till exempel väljer ut sektorer som man undviker investeringar i, exempelvis tobak, vapen, alkohol, pornografi och spel.

På senare tid har det blivit vanligare att arbeta med ett positivt urval där man systematiskt värderar hur väl företag hanterar miljö, sociala aspekter och ägarstyrning i sin verksamhet. Ett exempel på denna typ av investeringsstrategi är Fjärde AP-fonden, som har en investeringsstrategi där man utifrån ett amerikanskt index rankar alla företag när det gäller deras koldioxidutsläpp. De 20 procenten sämsta företagen i varje bransch utesluts därefter.

För att agera som ansvarsfull ägare finns etablerade former för ägarstyrning genom till exempel bolagsstämmor samt möjlighet till dialog för att utöva påtryckning och främja öppenhet.

De svenska AP-fonderna är en betydande kapitalförvaltare i Sverige. Fonderna förvaltar på de nuvarande och blivande pensionärernas uppdrag över 1.000 miljarder kronor i bland annat svenska och utländska aktier. AP-fonderna har i dag ett uppdrag att ta hänsyn till miljö och etik i placeringsverksamheten utan att ge avkall på det övergripande målet om hög avkastning. AP-fonderna har valt något olika vägar för att uppnå förarbetenas intentioner om hänsyn till miljö och etik i placeringsverksamheten.

För att gemensamt uppnå en större tyngd vid bolagsdialoger med utländska bolag bildade Första till Fjärde AP-fonden Etikrådet. AP-fonderna har unika möjligheter att agera långsiktigt och strategiskt för att på ett ansvarsfullt sätt uppnå högsta möjliga avkastning. Utvärderingar visar också att AP-fonderna har ett väl fungerande hållbarhetsarbete i en internationell jämförelse med andra pensionsfonder.

Vi anser att det inte finns något motsatsförhållande mellan att vara en ansvarsfull investerare och att uppnå långsiktigt god avkastning på kapitalet såsom AP-fondernas nuvarande uppdragsformulering antyder. Tvärtom tror vi att ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande är en förutsättning för ett verkligt långsiktigt värdeskapande.

Vi välkomnar därför att Pensionsgruppen med representanter för regeringspartierna och Socialdemokraterna har kommit överens om att de nuvarande skrivningarna som gäller etik och miljö för AP-fonderna ska moderniseras och uppdateras.

Det kommer sannolikt att innebära att AP-fonderna stimuleras till fortsatt arbete med att ta hänsyn till hållbart företagande vid investeringar.

Vi förväntar oss även att såväl de statliga AP-fonderna som andra svenska pensionsförvaltare ligger i frontlinjen och agerar föredömligt i sitt arbete med klimatfrågor såväl som med andra hållbarhetsfrågor. Därför vill vi uppmana AP-fonderna och andra institutionella investerare att som ett första steg öka öppenheten och pröva förutsättningarna för att redovisa hur stora sammanlagda koldioxidutsläpp deras aktieportföljer bidrar till.

Detta skulle till exempel kunna ske genom att ställa krav på att de bolag de investerar i redovisar sina utsläpp och att därmed skulle förvaltaren kunna redovisa ett ”carbon footprint”, koldioxidavtryck, för respektive aktieportfölj. Därigenom kan pensionsförvaltarna driva en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Det vore ett viktigt steg mot ett ökat ansvarstagande för klimatfrågan i den finansiella sektorn.

Peter Norman, finansmarknadsminister (M)
Johan Hultberg, riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)

Tyck till