ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Riksbanken kan inte upprätthålla finansiell stabilitet genom att debattera

I en replik på di.se den 21 juli till Carl B. Hamiltons debattartikel i Di den 17 juli hävdade jag att Riksbanken inte kan ha ansvar för finansiell stabilitet och inte ha finansiell stabilitet som ett mål, därför att den saknar medel för att uppnå och bibehålla finansiell stabilitet. De ändamålsenliga medlen för att förebygga en finansiell kris har nämligen gått till Finansinspektionen, enligt sjupartiöverenskommelsen om ett förstärkt ramverk för den finansiella stabiliteten som regeringen presenterade i augusti 2013.

Ett av skälen till regeringens beslut att ge Finansinspektionen dessa medel är att detta ökar möjligheterna att tydligt utkräva ansvar för de beslut som fattas och därmed leva upp till högt ställda demokratiska krav (Finansdepartementet, ”Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet”, PM, 2013-08-26).

Styrräntan är inget lämpligt medel att påverka den finansiella stabiliteten. Riksbankens försök att med hög styrränta ”luta sig mot vinden” har också slutat i ett stort penningpolitiskt misslyckande, med en inflation långt under målet, hög arbetslöshet och ökad real skuldbörda för hushållen. Detta misslyckande har också blivit uppmärksammat internationellt.

Carl B. Hamilton tycks dock i ett svar på di.se den 30 juli mena att Riksbanken genom debattinlägg, analyser och diskussioner i det Finansiella stabilitetsrådet ändå har tillräckligt effektiva medel för att påverka den finansiella stabiliteten för att kunna ha den finansiella stabiliteten som ett mål. Och detta trots att rådet ska vara ett mötesforum och inte fatta beslut.

Men det är förstås orimligt att Riksbanken ska vara ansvarig för att uppfylla målet finansiell stabilitet men sakna beslutsrätt inom politikområdet finansiell stabilitet. En myndighet kan inte vara ansvarig för att uppfylla mål inom ett politikområde utan att ha effektiva medel och beslutsrätt inom området.

Lars E O Svensson, gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm och tidigare vice riksbankschef

Läs Carl B. Hamiltons debattartikel den 30 juli här.

Läs Lars E O Svenssons debattartikel den 21 juli här.

Läs Carl B. Hamiltons debattartikel den 17 juli här.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till