1515

Räntor och valutor: Dollarn tappar<br />

EMU-spredarna vidgades och USA-räntorna sjönk på tisdagen, samtidigt som dollarn tappade i samband med en nedgång vid USA-börsernas inledande handel.

Tyska räntor var vid svensk stängning 1-3 punkter ned medan brittiska var 5-6 punkter ned. Spanska och italienska räntor steg samtidigt 2-5 punkter.

Christian Lenk på DZ Bank noterade att ur ett perspektiv av relativvärde så kan det för investerare utanför EMU kanske inte längre finnas så mycket värde kvar i långa änden av avkastningskurvan för spanska och italienska räntor.

"En del investerare jämfört perifera räntor med de hos amerikanska statsobligationer och kanske ifrågasätter att vi nu handlar på eller strax över den tioåriga statsobligationen i USA", sade Christian Lenk till Bloomberg News.

Tysk statistik visade såväl lägre export som import än väntat i maj, med exporten ned 1,1 procent under månaden. Även industridata har varit svagare än väntat i maj.

Vid ekofinmötets offentliga debatt om Italiens arbetsprogram för halvåret som EU:s ordförandeland varnade Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble för att strukturreformer inte får bli en ursäkt för EU-länder att inte genomföra någon budgetkonsolidering. Italiens finansminister Pier Carlo Padoan anser dock att Italien och Tyskland är på samma linje.

Pundet tappade initialt från 1:714 till 1:709 mot USA-dollarn efter svaga industridata, men återhämtade sig senare till 1:712.

Industriproduktionen sjönk 0,7 procent i maj jämfört med föregående månad, väntat var +0,3 procent. Produktionen i tillverkningsindustrin minskade 1,3 procent (väntat +0,4), den svagaste utvecklingen sedan januari 2013.

Tio av 13 kategorier visade en nedgång, med störst tillbakagång inom basmetaller, läkemedel och elektronik.

Brittiska kommerskollegium, BCC, varnade på tisdagen för en hastig åtstramning från BOE och att pundets styrka är den största oroskällan för den brittiska tillverkningsindustrin.

Bedömare konstaterade att utfallet motsäger andra mer positiva indikatorer, att det troligen var en tillfällig avvikelse, och att en rekyl nog är att vänta i nästa månad.

Samuel Tombs på Capital Economics sade att dagens data kanske ändå indikerar att det starkare pundet börjar bromsa återhämtningen inom tillverkningsindustrin.

"Trots dagens besvikelse i datautfallet så fortsätter vi att tro att den ekonomiska återhämtningen kommer att få hyfsat stöd av industrisektorn", sade Samuel Tombs till Bloomberg News.

På valutamarknaden i övrigt stärktes yenen till 101,55 mot dollarn, som samtidigt tappade till 1,361 mot euron vid en inledande nedgång på USA-börsen.

Airbus vd Fabrice Brégier uppmanade, enligt Financial Times, ECB att intervenera för att pressa ned värdet på euron mot dollarn med 10 procent från den nuvarande "överdrivna" nivån. Kommentaren sammanfaller med uppmaningar från annat håll - framförallt Frankrike - om att ECB ska överväga ett program med kvantitativa lättnader för att tackla låg inflation, trög tillväxt och den starka euron.

ECB-rådsledamoten Christian Noyer sade att ECB:s huvudsakliga utmaning är den låga, sjunkande inflationen och att de är redo att agera om nedåtriskerna skull förverkligas. Även ECB-kollegan Luis Maria Linde noterade att inflationen fortsatt är långt från målet och att räntorna bör förbli låga under en utdragen tid på grund av det låga pristrycket.

USA-räntorna sjönk överlag, med den tioåriga statsobligationen 5 punkter ned till 2,57 procent, jämfört med svensk stängning på måndagen.

NFIB:s småföretagsindex sjönk till 95,0 i juni från oreviderade 96,6 föregående månad. Enligt Bloomberg News enkät räknade analytiker med ett index på 97,0.

RDQ Economics konstaterade att även om totalindex sjönk ökade under månaden nettoandelen företag som avser att nyanställa, höja ersättningarna och höja priserna.

Andelen företag som har svårt att fylla lediga platser steg och är den högsta sedan oktober 2006. Fed-chefen Janet Yellen har tidigare hänvisat till denna del av NFIB som ett alternativt mått på andelen lediga resurser på arbetsmarknaden.

"Juni månads NFIB-enkät pekar mot en stramare arbetsmarknad, högre arbetsersättningar och en fortsatt uppgång i inflationen", skrev RDQ Economics.

Även JOLT-datan i maj från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, en annan indikator som lyfts fram av Fed-chefen, indikerade en ökad aktivitet på arbetsmarknaden.

Svenska räntor svagt på tisdagen, medan kronan stärktes 1 öre mot dollarn till 6,83 men tappade marginellt mot euron till 9,30.

Produktionen i hela näringslivet sjönk 1,7 procent i maj jämfört med månaden före, och steg 0,8 procent i årstakt.

Aprilutfallet reviderades upp något, och under det senaste kvartalet var uppgången totalt 0,3 procent.


Innehåll från ImagineCareAnnons

Proaktiv och digital företagshälsa ger friskare medarbetare – ImagineCare och Hedda Care i nytt samarbete

Egenmonitorering av hälsan kopplat till vårdgivaren Hedda Care ska tidigt kunna upptäcka utmattningssyndrom bland anställda, för att mer proaktivt kunna sätta in rätt medicinska åtgärder. 

Utvalda medarbetare på konfektionsföretaget Björn Borg tillhör de första användarna av lösningen.

– Företagshälsovård har tidigare varit mest reaktiv, där personal fått hjälp först efter att de börjat må sämre. Modern teknik gör att företagshälsovård kan ske i realtid genom egenmonitorering och därmed förebygga sjukdom, säger Annette Brodin Rampe, vd på ImagineCare, som utvecklat den tekniska lösningen.

Utmattning och stressrelaterad ohälsa är i dag de vanligaste orsakerna till långvariga sjukskrivningar. Det utgör också en stor kostnad, både för samhället och den enskilda arbetsgivaren. 

I efterdyningarna av pandemin, som kommit att påverka vårt sätt att arbeta, kommer detta att bli en av de viktigaste frågorna för arbetsgivarna.

Hedda Care får tillgång till hälsodatan

Den nya tekniska lösningen från ImagineCare består av en användarvänlig app, där medarbetaren regelbundet får svara på frågor om hälsotillståndet och skatta sitt välmående eller följa sina värden så som till exempel sitt blodtryck, sin puls eller glukosnivå. 

Hälsodatan analyseras och görs tillgänglig för vårdpersonalen på Hedda Care, som sedan kan kommunicera med medarbetaren och anpassa åtgärder och eventuell medicin för att förebygga ett försämrat hälsotillstånd.

– Vårdpersonalen kan lätt se, prioritera, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för varje individuell person, säger Sara Löfgren, VD på Hedda Care, och tillika läkare och specialist i allmänmedicin. 

De som är väldigt intresserade och de som är en riskgrupp kan mäta sitt blodtryck varje dag och mätvärdena förs över digitalt in i appen, för att själv ha koll. 

– Försämras tillståndet så får företagshälsovården reda på det i samma ögonblick, fortsätter Sara

För den medarbetare som redan befinner sig i en riskgrupp är denna lösning ett sätt att ständigt ha tillgång till hjälp.

– Det här är framtidens sätt att bedriva vård, avslutar Annette Brodin Rampe. 

Om ImagineCare
ImagineCare är ett hälsoteknikföretag som hjälper personer med långvariga hälsoutmaningar till ett bättre liv. ImagineCare har utvecklat ett digitalt stöd för att läsa av hälsotillstånd. 

Sedan 2021 har ImagineCare ett samarbete med Hedda Care, som erbjuder högspecialiserad vård inom bland annat allmänmedicin, gynekologi, kardiologi, psykiatri, företagshälsovård, barnhälso- samt mödravård.

Läs mer på www.imaginecare.com

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ImagineCare och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?