ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Det ska gå snabbare att få arbetstillstånd

Regeringen har beslutat om fem åtgärder för att förenkla för företagande och jobbskapandet. I förlängningen innebär det fler jobb och en ekonomi som växer, skriver de fyra alliansledarna Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C), Fredrik Reinfeldt (M) och Jan Björklund (FP).

Alliansregeringens jobbmål är att över fem miljoner människor ska ha ett arbete 2020. Det betyder att jobben ska bli minst 350 000 fler. Det är grunden för vår politik och kommer att vara styrande för hur vi utformar våra förslag inför nästa mandatperiod och fram till 2020.

Ett jobb ger möjlighet att stå på egna ben och att försörja sig själv och sin familj. Sedan 2006 har jobben blivit över 250 000, fler men det är bara början. Nu vill vi ta ytterligare steg för att de ska bli ännu fler och komma ännu fler till del. Men jobben kommer inte per automatik. De skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder större skatteintäkter, som i sin tur finansierar de viktiga jobben i skolan, i äldreomsorgen och i sjukvården.

Fyra av fem jobb skapas i dag i de små företagen. För dem är enklare regler en särskilt viktig fråga. Vi har sedan 2006 bland annat slopat revisionsplikten för de minsta företagen, infört kvartalsvis redovisning av moms samt inrättat företagarportalen verksamt.se.

Tillsammans har våra regelförenklingar inneburit 7 miljarder kronor i sänkta administrativa kostnader för företagen. I dag presenterar vi ytterligare regelförenklingar för att fler ska vilja starta företag och för att företagare ska få en enklare vardag.

Det ska gå snabbare att starta företag
I dag är handläggningstiden för att registrera aktiebolag 16 dagar. Vi vill korta den tiden. Bolagsverket får nu i uppdrag att säkerställa att i de fall ärendet inte behöver kompletteras ska registrering av aktiebolag ske inom fem arbetsdagar.

Höj gränsen för förenklad faktura
Förenklad faktura innebär att färre uppgifter behöver anges, och att ett vanligt kvitto räcker vid momshanteringen. Vi vill höja gränsen för förenklad faktura från dagens 2.000 kronor till 4.000 kronor. Det minskar de administrativa kostnaderna, framför allt för de minsta företagen.

Minska den administrativa skattebördan
Företagare lägger mycket tid på administration av skatter. Vi ger Skatteverket i uppdrag att mäta tiden företagare lägger på detta och hitta åtgärder som kan minska bördan för dem. Skatteverket får också i uppdrag att årligen rapportera hur våra regelförenklingar bidrar till att minska den tid företag ägnar åt skatteadministration.

Underlätta för företagande i livsmedelssektorn
Flera kommuner har utarbetat modeller för sina livsmedelskontroller som bygger på att undvika förelägganden genom en mer aktiv dialog med företagen. Utan att ambitionen för livsmedelssäkerheten minskar skapas enklare regeltillämpning. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur denna dialogmodell kan tillämpas mer generellt. I syfte att utveckla svensk mat och få fler företag och jobb på landsbygden kan dessutom Livsmedelsverkets uppdrag behöva breddas till att även inkludera uppgiften att underlätta för företagande inom livsmedelssektorn.

Kortade handläggningstider på Migrationsverket
För att snabbväxande företag inte ska stanna i utvecklingen behöver de snabbt kunna anställa. Vi vill korta handläggningstiden av arbetstillstånd, som i genomsnitt var drygt 15 veckor förra året. Migrationsverket ska bland annat utveckla det elektroniska ärendehanteringssystemet och förbättra webbansökan för att åstadkomma detta.

Vi har förslagen för att förenkla företagens vardag. I förlängningen innebär det fler jobb och en ekonomi som växer. Vänsterpartiernas agenda är en annan, med kraftigt höjda kostnader och ökat regelkrångel för landets företagare. Det är fel väg att gå.

Vårt jobbmål är ambitiöst, därför kommer vi att presentera nya jobbförslag hela vägen fram till valet. För oss är jobben viktigast.

Fredrik Reinfeldt, statsminister (M)
Annie Lööf, näringsminister (C)
Jan Björklund, utbildningsminister (FP)
Göran Hägglund, socialminister (KD)

Tyck till