ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Fyra frågor till Sjöstedt

  • Foto: Jack Mikrut

Vänsterpartiet säger sig vilja kombinera vinstförbud med valfrihet i välfärden. Personalen ska få ta över en verksamhet och SBAB ska stå för finansieringen. Nu är dags för Vänsterledaren Jonas Sjöstedt att svara på hur detta ska kunna genomföras, anser entreprenören Dan Olofsson.

Vänsterpartiet driver frågan om att stoppa vinster i välfärden. Det medför att privata företag stoppas eftersom det behövs avkastning för att kunna attrahera privat kapital för investeringar. Och utan investeringar får man ingen utveckling.

Vänsterpartiet hävdar att verksamheten förbättras när vinster förbjuds. Om det vore sant borde metoden med fördel användas i fler branscher. Ger det oss – utan ökade kostnader – bättre skolbyggen, mediciner, lunchmat, skolböcker, datorer etc? Det enkla svaret på denna fråga är att vi med tiden får planekonomi om vi slår in på denna väg, och tyvärr är det något världen prövat i decennier med förfärande resultat.

Vi har ett läge i Sverige där det inte finns någon bred undersökning som visar att de privata välfärdsbolagen i snitt levererar sämre kvalitet än de offentliga, trots att de inom ramen för samma kostnad också ger ett överskott som återinvesteras samt ger avkastning till dem som investerat. Det finns heller inga fler exempel på misskötsel i privata verksamheter jämfört med offentliga. Den enda signifikanta skillnad jag sett är att personalen trivs bättre i de privata företagen. Det är mot denna bakgrund som anställningstryggheten för 160.000 privatanställda ska äventyras med Vänsterpartiets politik.

Vänsterpartiet vet också att en majoritet av väljarna vill behålla valfrihet när det gäller äldreboenden, skola etc. Därför har man nu plötsligt kommit på en innovation eller en tulipanaros som ska kombinera vinstförbud med valfrihet. Personalen ska få ta över verksamheten och statliga bolåneinstitutet SBAB ska låna ut 1 miljard kronor för detta ändamål.

Det är oklart vad det är för organisatorisk form på den verksamhet Vänsterpartiet tänker sig. Det enda klara är att de inte får dela ut någon vinst. För att väljare ska kunna avgöra realismen i Vänsterpartiets förslag är det rimligt med svar på följande som rör frågan om huvudmannaskap:

  • Förluster: Alla som drivit verksamhet vet att man inte alltid gör överskott. Förluster och brist på likviditet kan uppstå. Personalen torde inte ha resurser eller vilja att finansiera detta när de inte får något överskott under år med vinst. Banker vill inte finansiera riskkapital (ägarkapital). Jag kan inte se någon annan part än det offentliga. Och om så är fallet måste också det offentliga ha det avgörande inflytandet och kunna byta ledning etc när det inte fungerar.  I praktiken blir det samma sak som en offentlig verksamhet. Så Jonas Sjöstedt: Vem ska stå för eventuella förluster? Vilka befogenheter har den part som ska täcka upp förlusterna?
  • Investeringar: Alla som utvecklat verksamhet vet att man först måste så innan man kan skörda. Om en skola startas från noll behövs kapital under de första åren innan man får ett överskott. Om en välskött skola vill expandera behövs också investeringskapital. Den gängse finansieringen här är att det som är mest riskutsatt får ägarna stå för, medan bankerna vill ha säkerheter för sin del. Så Jonas Sjöstedt: Menar du att den statliga banken SBAB också ska stå för riskfinansieringen, utan att ha något ägande? Om inte, vem ska annars göra det?
  • Helheten: De privata välfärdsbolagen omsätter storleksordningen 100 miljarder kronor och har ett sysselsatt kapital på ett antal tiotal miljarder kronor. Det är således uppenbart att den miljard av skattebetalarnas pengar som Vänsterpartiet tillhandahåller via SBAB endast kommer att stå för en marginell del av den nya finansieringen. Så Jonas Sjöstedt: Har du finansiering för helheten och hur ser den ut?
  • Utmaning: Både äldreomsorgen och skolan kommer att kräva betydande personaltillskott framöver. För mig underlättas detta om både offentlig och privat sektor tillför investeringar till olika initiativ, främjar medarbetarnas engagemang samt utvecklar en mångfald när det gäller pedagogik, vårdmetoder etc. Avslutningsvis Jonas Sjöstedt: Vi har en stor demografisk utmaning. Varför blir det lättare att lösa denna utmaning om vi dessutom ska ta bort de väl fungerande privata välfärdsbolagen?

När Jonas Sjöstedt nu vandrar fram i valrörelsen tänker jag på H C Andersens saga om Kejsarens nya kläder, där ett barn plötsligt utropar: ”Men han har ju inga kläder!”

För mig är det de konkreta svaren du kan ge på ovanstående frågor som avgör om du i frågan om valfrihet har några kläder på dig.

 

Dan Olofsson, entreprenör

 

Läs svar från Jonas Sjöstedt här 

Läs slutreplik från Dan Olofsson här

Tyck till