1515

Räntor och valutor: Euron stärktes<br />

Tisdagen präglades av industri-PMI, med fortsatt uppgång i Kina men viss besvikelse i euroområdet och USA. Marknadsrörelserna var generellt begränsade.

Europaräntorna var vid svensk stängning något ned överlag, med tysk tioåring 1 punkt lägre på 1,25 procent. Euron stärktes sammantaget något till 1:368 mot dollarn, medan dollarn vann lite mark till 101:50 mot yenen.

Euroområdets definitiva inköpschefsindex sjönk till 51,8 i juni, från 52,2 föregående månad, marginellt lägre än preliminära 51,9.

Chris Williamson, chefekonom vid Markit, noterade att PMI befinner sig på den lägsta nivån på sju månader, vilket kan skapa oro för att återhämtningen tappar momentum.

"Det finns uppmuntrande tecken på att tillväxten får momentum i regionens periferi, särskilt i Spanien och Irland, och en del av inbromsningen i Tyskland kan ha berott på ett högt antal helgdagar. Men den generella bilden är en påminnelse om hur bräcklig regionens återhämtning ser ut", sade han.

Spanska och franska definitiva industri-PMI kom in lite högre än det preliminära medan det italienska och tyska reviderades ned lite. Tyska PMI sjönk till 52,0 från 52,3, vilket var åttamånaderslägsta.

På torsdagen har ECB rådsmöte, och efter det omfattande paket som lanserades i juni väntas nu ECB avvakta med nya åtgärder.

"Även om man kan anta att ECB håller styrräntan mycket låg under de kommande två åren, så kommer den generella räntenivån att så småningom behöva stiga. Men det kommer inte att vara en process där räntorna stiger kraftigt", sade Elwin de Groot på Rabobank till Bloomberg News.

Brittiska räntor steg 2-3 punkter medan pundet stärktes till 1:715 mot dollarn efter att industri-PMI oväntat stigit till 57,5 i juni.

"Pundet ser ut att ha mer uppsida härifrån med mer utrymme för stigande ränteförväntningar. Förbättrade tillväxtförhållanden bör återspeglas i stigande inflationsrisker", sade Manuel Oliveri på Credit Agricole till Bloomberg News.

USA-räntorna steg svagt under dagen, med den tioåriga statsobligationen 2 punkter upp till 2,56 procent.

ISM:s industri-PMI sjönk oväntat till 55,3 i juni från 55,4 föregående månad. Analytiker hade spått att index skulle ha stigit till 55,9, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

Index över sysselsättningen låg kvar på 52,8, medan produktions- och orderboksindex sjönk. Index över nya order steg dock till 58,9 från 56,9.

Svenska räntor sjönk svagt medan kronan sammantaget stärktes 1 öre till 6:70 mot dollarn men tappade 1 öre till 9:17 mot euron, jämfört med noteringarna vid tisdagens stängning.

Silf/Swedbanks industri-PMI steg till 54,8 i juni från 54,1 föregående månad, mer än väntade 54,2. Delindex för orderingången steg 2,3 enheter och stod för den största delen av uppgången, och enbart produktionsindex gav ett negativt bidrag. Sysselsättningsindex steg till 52,8, den högsta noteringen sedan juli 2011.

"Sammantaget så indikerar PMI en stadig återhämtning i industrin, men hittills har hårda data som industriproduktionen varit svagare än vad barometrar antytt. Med fortsatt stark inhemsk efterfrågan och exporten som gradvis vinner mark, så förväntar vi oss en relativt hög BNP-tillväxt kommande kvartal", skrev Nordea i en kommentar.

På fredag kommer order- och produktionsutfall i industrin i maj från SCB. Enligt SME Direkts enkät väntas produktionen har minskat med 0,1 procent från föregående månad, efter en ökning med 3,0 procent i april.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson flaggade i Almedalen för att de vill öka skatteuttaget för banksektorn med 4 miljarder kronor årligen, delvis för att finansiera "maxtaket" i förskolan.

Förslaget utgår från företagsskattekommitténs förslag och innebär att finansiella företag som betalar en stabilitetsavgift också får betala en extra skatt med samma underlag som bas.

Magdalena Andersson framhöll att den sänkta bolagsskatten gynnat bankerna och att beskattningen av finanssektorn, i pengar räknat, med det nya förslaget därmed skulle återgå till den situation som rådde för ett drygt år sedan.

Sverigedemokraterna presenterade på tisdagen ett liknande förslag. Även om den rödgröna oppositionen leder i opinionsmätningarna är Sverigedemokraterna inte långt ifrån att åter få en vågmästarroll.

Swedbank skrev i ett marknadsbrev att regeringsbildningen efter valet riskerar att bli stökig, och en svag regering ökar risken för att budgetunderskottet består.

Den politiska riskpremien får för närvarande betraktas som mycket låg, mot bakgrund av Sveriges låga statsskuld och relativt höga stabilitet. En besvärlig regeringsbildning efter valet riskerar dock att leda till att riskpremien ökar.

"Utlandets andel av den svenska statsobligationsstocken har trendmässigt vuxit under senare år vilket ökat sårbarheten för att politisk osäkerhet leder till kapitalflykt och därmed en svagare krona och en stigande räntedifferens mot omvärlden", skrev Swedbank.

Från Asien rapporterades att Kinas officiella inköpschefsindex steg till 51,0 från 50,8, i linje med förväntningarna. Det var fjärde månaden i rad som Kinas industri-PMI visade på en förbättring, och den är nu uppe på den högsta nivån sedan december i fjol.

Japans definitiva industri-PMI steg till 51,5 från 49,9, mer än preliminära 51,1. Tankan-rapporten för andra kvartalet visade däremot totalt på ett sämre utfall än väntat, samtidigt som företagens utsikter för nästa kvartal visar på en fortsatt dämpad utveckling. Synen på investeringarna var dock lite bättre än antagits.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?