ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Inom 20 år har robotarna snott ditt jobb

  • Foto: TT
Robotarna klampar sakta men säkert in på den svenska arbetsmarknaden. Inom 20 år kommer de att ha tagit över vartannat svenskt jobb, visar en färsk rapport från Stiftelsen för strategisk forskning.

Fotomodeller och detaljhandelsförsäljare bör se sig om efter alternativa karriärer. Deras – och 2,5 miljoner andra svenskars jobb - riskerar nämligen att utföras av robotar inom 20 år, skriver chefen för Reforminstitutet och nationalekonomen Stefan Fölster i en färsk rapport.

”I Sverige finns i dag 4.700.000 sysselsatta, vilket innebär att 2.490.000 jobb kan ersättas av datorer och robotar”, konstaterar Stefan Fölster i en färsk rapport som han skrivit på uppdrag av Stiftelsen Strategisk Forskning.

Hårdast drabbad är försäljare inom detaljhandel och demonstratörer: här kommer 196.753 jobb att försvinna, enligt Fölsters beräkningar. Flest jobb kommer att automatiseras inom sektorn för försäljning, detaljhandel och demonstratörer.

”Ett exempel på det är att Google ersatte traditionell personalintensiv försäljning av medieannonsering med ett automatiserat auktionsförfarande för annonsförsäljning”, skriver Stefan Fölster i rapporten och understryker även att det i Sverige förväntas ske liknande omorganiseringar hos de svenska medieföretagen redan 2016.

Nästpå tur står vård- och omsorgssektorn, där 173.019 jobb kommer att ersättas av datoriserade tjänster. Men, poängterar Fölster i sin rapport, så kan detta leda till att vårdpersonalen för större utrymme för personlig kontakt med vårdtagarna istället för att själva agera som datoriserade robotar.

Stefan Fölster kom under sina beräkningar fram till att 53 procent av de svenska yrkena kommer att kunna ersättas av digital teknik under de kommande 20 åren. Bland amerikanska jobb var siffran lägre: 47 procent, vilket till stor del beror på att Sverige fortfarande har fler industrijobb som kan komma att automatiseras.

I uträkningarna finns en tydlig trend: yrken med kortare utbildningskrav har större sannolikhet att datoriseras, samtidigt som många av de yrken som redan idag har längre utbildningskrav och höga löner, som vd-befattningar eller matematiker kan bli mer produktiva. Stefan Fölsters rapport bygger på motsvarande beräkning för den svenska arbetsmarknaden.

 

Så många jobb försvinner
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.  196.753
Vård- och omsorgspersonal  173.019
Säljare, inköpare, mäklare m.fl.  132.572
Övrig kontorspersonal  81.244
Fordonsförare  79.169
Ingenjörer och tekniker 69.272
Redovisningsekonomer,assistenter m.fl. 66.723
Byggnads- och anläggningsarbetare  60.791
Köks- och restaurangbiträden  57.165
Storhushålls- och restaurangpersonal  52.947
Lager- och transportassistenter  50.484
Företagsekonomer, marknadsförare m.fl.
50.215
Bokförings- och redovisningsassistenter  48.875
Byggnadshantverkare  46.934
Städare m.fl.  46.355
Montörer 41.627
Maskin- och motorreparatörer  34.943
Kundinformatörer 34.856
Maskinförare  31.882
Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling  31.302
Övriga maskinoperatörer och montörer  28.583
Kontorssekreterare och dataregistrerare  27.054
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.  24.630
Säkerhetspersonal  21.852
Övriga servicearbetare  21.507
Kassapersonal m.fl.  21.425
Agenter, förmedlare m.fl.  19.826
Handpaketerare och andra fabriksarbetare  19.662
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.  17.057
Chefer för särskilda funktioner  16.020
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.  15.957
Brevbärare m.fl.  15.363
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.  13.885
Datatekniker och dataoperatörer  13.335
Processoperatörer, trä- och pappersindustri  12.149
Dataspecialister  11.791
Godshanterare och expressbud  11.460
Administratörer i offentlig förvaltning  11.248
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 11.194
Drift- och verksamhetschefer  10.890
Växtodlare inom jordbruk och trädgård  10.450
Processoperatörer vid stål- o metallverk  10.214
Maskinoperatörer, trävaruindustri  10.184
Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri  9.871
Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.  9.608
Renhållnings- och återvinningsarbetare  8.898
Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri  8.831
Chefer för mindre företag och enheter  8.642
Smeder, verktygsmakare m.fl.  7.519
Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 7.497
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.  7.383
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri  7.313
Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän  7.034
Biomedicinska analytiker  6.554
Driftmaskinister m.fl.  6.502
Processoperatörer, kemisk basindistri  5.382
Djuruppfödare och djurskötare  4.985
Lokförare m.fl.  4.895
Förskollärare och fritidspedagoger  4.578
Grundskollärare 4.417
Arkivarier, bibliotekarier m.fl.  4.396
Grovarbetare inom bygg och anläggning  4.344
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl.  4.033
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.  4.024
Resevärdar m.fl.  4.001
Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.  3.785
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 3.558
Gymnasielärare m.fl.  3.490
Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 3.455
Biblioteksassistenter m.fl.  3.305
Säkerhets- och kvalitetsinspektörer  3.269
Skogsbrukare  3.240
Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri  3.222
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske  3.137
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift  2.935
Gruv-, bergarbetare och stenhuggare 2.731
Poliser 2.347
Grafiker m.fl. 2.231
Finmekaniker m.fl.  2.015
Piloter, fartygsbefäl m.fl.  1.790
Administratörer i intresseorganisationer  1.649
Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.  1.646
Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.  1.510
Fysiker, kemister m.fl. 1.504
Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl.  1.490
Jurister  1.466
Däckspersonal  1.450
Processoperatörer, glas och keramiska produkter  1.261
Samhälls- och språkvetare m.fl.  1.084
Psykologer, socialsekreterare m.fl.  1.056
Andra lärare och instruktörer  834
Hälso- och sjukvårdsspecialister 736
Industrirobotoperatörer  466
Fiskare och jägare  376
Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 346
Matematiker och statistiker  325
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.  320
Torg- och marknadsförsäljare  230
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 196
Garvare, skinnberedare och skomakare  177
Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.  131
Fotomodeller m.fl.  79
Speciallärare  78
Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.  52
Högre ämbetsmän och politiker 38
Pastorer  33
Präster  29
Lantmästare, skogsmästare m.fl. 25
Chefstjänstemän i intresseorganisationer  14

I rapporten redovisas sannolikheten för att olika yrken tas över av datorer under de kommande 20 åren. Utifrån dessa siffror har Stefan Fölster beräknat hur många arbetstillfällen i varje kategori som hotas.

Tyck till