ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Skulderna större än Riksbanken trott

  • Foto: Jessica Gow, / TT
Riksbanken har dammsugit bankerna på information om nästan varenda bolåntagare eller mer än varannan svensk. Resultatet: Skulderna är större än man tidigare trott och låginkomsttagare och storstadsbor är mest skuldsatta.

Mer än varannan svensk finns med i det enorma datamaterial som Riksbanken har analyserat. Materialet visar att skulderna i relation till disponibelinkomsten är 370 procent i snitt för personer med bolån. Hushåll med bolån har en skuldkvot på i snitt 313 procent.

”Skuldkvoten är högre och skulderna är mer utbredda än vad som tidigare har varit känt”, säger Cecilia Skingsley som är vice riksbankschef.

De tio procent av låntagarna med de högsta inkomsterna står på 18 procent av de totala lånen, enligt undersökningen. Trots det är skuldkvoten högst bland låg- och medelinkomsttagare. I den tiondel av befolkningen med lägst inkomster är skuldkvoten 743 procent. För bolåntagarna i samma inkomstgrupp är skuldkvoten svindlande 1.010 procent. Men inkomsterna kan se olika ut inom ett hushåll och för de tio procent av hushållen med de lägsta inkomsterna som har ett bostadslån är skuldkvoten lägre på 566 procent.

Att det inte bara handlar om studenter och ungdomar som har de största lånen indikeras av en uppdelning av låntagarna i åldersintervall. De högsta skulderna hos dem som har lån hittar man i den grupp som är mellan 30 och 40 år.

I de tre storstadskommunerna ligger hushållens skulder i snitt 100 procentenheter högre än i övriga kommuner. Också på länsnivå dominerar storstadsregionerna bankernas låneportföljer. Var fjärde krona lånas ut till hushåll i Stockholms län. Där är samtidigt den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll med bolån 430 procent.

Totalt är det om fyra miljoner skuldsatta individer i de åtta största bankerna som har analyserats av Riksbanken. Materialet motsvarar 80 procent av lånen och 94 procent av bolånen.  Med andra ord: Har du ett lån så är du med stor sannolikhet med i undersökningen. Dessutom har centralbanken följt svenska hushåll i de ekonomiska fotspåren under tre års tid mellan juli 2010 och juli 2013.

Under denna treårsperiod har skuldkvoten stigit med tio procentenheter i snitt. Samtidigt minskar skulderna långsamt bland dem som har lån. Fyra av tio låntagare har lån som inte minskar alls, enligt rapporten. De som betalar av på sina lån skyndar långsamt med en avbetalningstakt på 99 år i snitt.

Men det finns ett svart hål i Riksbankens undersökning. Materialet saknar information om både hushållens förmögenheter och värdet på eventuella bostadsrätter.

Annika Winsth som är chefsekonom på Nordea anser att siffrorna bekräftar hennes tidigare bild av det svenska skuldberget. Inte desto mindre kan rapporten innebära ett skrämskott.

”Gemene man på gatan kommer att tycka att det här är höga nivåer och internationella investerare som inte har kunskapen om hur svenska hushåll skiljer sig åt”, säger hon och pekar på att svenskar till skillnad mot många andra nationaliteter får skola och vård över skattsedeln.

Tyck till