ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Rädda inte elleverantörer

De stora europeiska energibolagens börsvärden har sjunkit med miljardbelopp sedan finanskrisen. Det är inte stabilitet utan flexibilitet som är lönsam när sol och vind blir dominerande i elsystemet, skriver Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.

Som alltid när Mikael Odenberg uttrycker sig är det gott om kloka välformulerade poänger. Även i hans artikel på Di Debatt om den svenska industrins naivitet den 19 maj. Men jag tvivlar på att den naiva industrin förstod vad den skulle göra. Den naivitet han tydligt pekar på – att industrin tror att bara man sätter sig och talar kommer man fram till att det enda rätta är att bygga kärnkraft – den har en stor del av svensk industri redan lämnat.

Likväl kvarstår osäkerheten om vad industrin kan göra i Sverige för att återskapa den fördel vi har haft i form av låga energikostnader. Att det är en fråga om att återskapa står klart för alla. Tysklands generösa satsning på att industrialisera förnybar energi har betalats av hushållen och har gett tysk industri allt lägre elpriser. Det är plågsamt för Vattenfall och andra kraftbolag verksamma i Tyskland men njutbart för den elintensiva industri som inte har betalat stödet, utan bara gynnas låga priser.

Tysklands elpris var så lågt 2013 att Sveriges nettoutbyte med Tyskland och Polen var ungefär noll. Sverige har i stället hamnat i en oväntad elmarknadsposition där vi nettoimporterade mest el från Danmark, följt av Norge för att skicka 12 terawattimmar, till Finland för att kompensera deras minst fem år försenade kärnkraftsbygge.

Men ”netto” är en viktig markering. Mikael Odenbergs huvudpoäng är att man kan förutse att det ibland inte blir så mycket el från sol- och vindel. För många elleverantörer i världen har detta skapat ekonomisk oro. De har nämligen lovat att leverera mer effekt än de är säkra på att kunna producera eller köpa. Då de har lovat att leverera till konstant pris till industrier och hushåll dämpas inte konsumtionen av höga marknadspriser utan leverantörerna kan förlora mycket pengar på några timmar. Om de inte klarar att uppfylla sitt balansansvar får Mikael Odenbergs affärsverk lösa balansproblemet för att inte systemet ska kollapsa.

Det finns tusentals forskare och marknadsanalytiker som lever av att hjälpa elmarknadens snabbaste och smartaste aktörer att hantera detta med lönsamhet. De smartaste och snabbaste är inte ofta de största elleverantörerna, och inte heller så ofta de största elkonsumenterna. Stora aktörer tycks tro att de kan undvika problemen genom att manipulera politiker och tjänstemän att ta över kostnaderna för deras problem. Detta är den för samhället farligaste naiviteten.

När det gäller vad som kommer att utvecklas för att hantera framtidens balansproblem gör Mikael Odenberg sitt enda viktiga misstag i artikeln. Han hävdar att det som krävs är ny elproduktion som är hyggligt stabil över tid. Det är inte stabilitet utan flexibilitet som är lönsam när sol och vind blir dominerande i elsystemet.

Industriföretag bör snabbt förstå hur de nya tekniska förutsättningarna för elproduktionen kan bidra till deras konkurrenskraft.

Den utveckling vi nu ser startades genom politiska beslut. Men den har lett till teknisk och industriell utveckling som är ohejdbar. Varierande skicklighet i att skapa regelverk och marknader för att utnyttja tekniken styr var i världen det går fortast, men det avgör inte om billig förnybar energi tar över eller inte. Det är en för företagen farlig naivitet att tro att allt snart återgår till hur det var förr.

Det viktigaste Mikael Odenberg och svenska politiker kan göra just nu är att få alla aktörer att förstå att de inte kommer undan balansansvaret. Lovar man att leverera el till kunder måste man också klara av det. Annars skall man betala vad det kostar för att Mikael Odenbergs Svenska Kraftnät ska lösa problemet. Mest kostar det om det blir strömavbrott.

Om alla aktörer förstår att de kommer att behöva ta ansvar kommer de att se till att det aldrig går så långt. Detta betyder att annan energiteknik än sol och vind blir mer lönsam, och det är bra. Det kommer också att leda till att elkonsumenterna får betala rätt pris i förhållande till vad de kostar att möta just deras efterfrågan.

För många blir det lägre när utbyggnaden av sol- och vindel ger större tillgång på el utan bränslekostnader. Det ger el möjlighet att konkurrera ut fossila bränslen. Men det ger till och med möjligheter att producera bränslen ur el när överflöd av sol och vind gör elen billig.

Jag hoppas Mikael Odenberg och alla svenska politiker i fortsättningen är tydliga med att det inte är staten som ska rädda elleverantörer som inte klarar sitt balansansvar. Se till att elpriset verkligen kan bli väldigt högt när det blir effektbrist – då kommer vi att slippa se så höga priser i verkligheten.

Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy, Chalmers tekniska högskola. Tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.

Läs Mikael Odenbergs debattartikel här.

Tyck till