ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Insamlare roffar åt sig av skänkta pengar

  • Foto: David Guttenfelder / TT

Var sjätte välgörenhetsorganisation slarvar med sin ekonomi, visar en genomgång av di.se. Trots att de bryter mot reglerna får de ha sina 90-konton kvar.

Tio av organisationerna har slarvat så mycket att de kunde ha fått kontot indraget redan förra året.

"Det finns över huvud taget inga ursäkter för en insamlingsorganisation att missköta sin ekonomi på ett sådant sätt", säger Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris.

2012 skänkte svenskarna tillsammans 15,5 miljarder kronor till välgörenhet via så kallade 90-konton. Att som insamlingsorganisation ha ett 90-konto knutet till sin verksamhet har sedan 1940-talet skickat en signal till givaren om att dina pengar faktiskt går till de ändamål som organisationen har kommunicerat. Att verksamheten sköts på rätt sätt kontrolleras av stiftelsen Svensk Insamlingskontroll, som såväl beviljar som drar tillbaka 90-konton.

Di.se har gått igenom nyckeltalen för åren 2010-2012 för 359 av de 397 organisationer som får bedriva sina insamlingar via 90-konto.

De visar att 60 av 359 - alltså var sjätte - insamlingsorganisation inte levt upp till ett av de tydligaste kraven: att maximalt 25 procent av organisationens intäkter får gå till annat än de ändamål organisationen stödjer. Bland syndarna finns bland andra Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

Förklaringarna varierar från ”kostnader för hemsida”, marknadsföringskampanjer som ”inte gått som väntat”, ”kostnader för rättsprocesser” till i ett fall ”renoveringar av insamlingsorganisationens fastighet”.

10 av de 397 insamlingsorganisationerna har 2009-2012 slarvat så mycket med ekonomin att deras 90-konton, sett till Svensk Insamlingskontrolls regler, kunde ha återkallats redan under 2013. Tre år i rad har de haft kostnader på över 25 procent av organisationens totala intäkter.

En av Sveriges största insamlingsorganisationer som sköter sin ekonomi inom ramarna för reglerna är Bris, Barnens rätt i samhället. Generalsekreteraren Kattis Ahlström blir upprörd när hon får höra talas om hur många andra det är som slarvar:

“Det finns över huvud taget inga ursäkter för en insamlingsorganisation att missköta sin ekonomi på ett sådant sätt. Det här drabbar alla insamlingsorganisationer, eftersom det äventyrar vår trovärdighet”.

Lena Hörnblad, kanslichef för Svensk Insamlingskontroll och ledamot i föreningens styrelse, förklarar att vissa ändå kan få behålla sina 90-konton, "om synnerliga skäl finns".

Förra året återkallades fem 90-konton. Hur kommer det sig att ytterligare tio som inte levde upp till 25-procentskravet under år 2013 fick behålla sina 90-konton?
”Vi följer de här organisationerna extra noga. Vi kallar dem till möten, och de får lämna en grundlig redogörelse för sin ekonomi. Om det finns synnerliga skäl kan de få fortsätta. Det kan vara fråga om en nystartad organisation som har haft stora initiala kostnader eller en organisation som får en stor donation i slutet av året. De får alltid en chans att komma in med förklaringar.”

Trots att 90-kontot signalerar öppenhet och ärlighet informeras inte givarna om en organisation ligger på gränsen till att bli av med sitt konto. Information om organisationernas ekonomi finns tillgänglig på Svensk Insamlingskontrolls hemsida, men då måste givarna aktivt söka upp den.

”Vi skickar inte ut något meddelande eller så, det är upp till insamlingsorganisationen om de gör det själva”, säger Lena Hörnblad.

En organisation som haft svårt att få ihop sin ekonomi de senaste åren är Djurskyddet – en av Sveriges största djurskyddsorganisationer som har över hundra år på nacken. Trots att Djurskyddet under åren 2009-2011 lät drygt en tredjedel av det insamlade kapitalet gå till ”övriga kostnader” har organisationen fått behålla sitt 90-konto. Detta eftersom de har skänkt stora summor pengar till de ändamål organisationen har som syfte att stödja.

”Många som vill ge bidrag till vår organisation är noga med att påpeka att pengarna inte ska gå till administration. Samtidigt krävs det oerhört mycket administration för att sköta en sådan här verksamhet. Vi hade ett par tuffa år då vi helt enkelt använde vårt eget kapital för att få verksamheten att gå runt. Vi hade för få intäkter”, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet.

Trots att givarna inte har informerats om att Djurskyddet under tre år inte följde Svensk Insamlingskontrolls regler framhåller Åsa Hagelstedt att hon anser transparens vara viktigt:

”Vi har aldrig försökt mörka hur vår ekonomi ser ut. Våra givare kan ta del av den via Svensk Insamlingskontroll och i våra årsredovisningar. Och vi har skrivit i vår medlemstidning om vår ekonomi. Det är inte så att vi tar in pengar och sparar dem i någon kassakista. Men det kapital vi omsatte under de tuffa åren kommer vi ju aldrig att få tillbaka”, säger hon.

Organisationerna som spräcker 25-procentsgränsen
Organisation Totala intäkter netto (tkr) Kostnader / tot intäkter i %
Djurskyddet
2009 4 817 50
2010 5 135 46
2011 4 179 32Gunnar, Arvid, Elisabeth Nilssons Cancerstiftelse för bekämpning av cancersjukdomar
2009 348 137
2010 392 151
2011 1 469 35Insamlingsstiftelsen för MS Forskning
2010 154 29
2011 128 85
2012 295 26Nyckeltal för Isamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet
2009 139 64
2010 367 28
2011 1 219 26Insamlingsstiftelsen Mercy Ships Sweden
2010 972 34
2011 977 42
2012 1 254 28Insamlingsstiftelsen Naturarvet
2010 525 57
2011 1 099 29
2012 743 53Onkologiska klinikens forskningsstiftelse i Lund
2010 91 29
2011 50 52
2012 23 117Stiftelsen Dalafonden för Cancersjuka
2009 9 78
2010 27 30
2011 6 167Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot Cancer
2010 37 27
2011 20 50
2012 50 120Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond
2009 742 51
2010 622 61
2011 1 224 39

Källa: Svensk Insamlingskontroll/Insamlingskontroll.se

Tyck till