ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ekholm öppen för större räntesänkning

  • Foto: Bertil Ericson / TT
Det var ett välkommet besked att den svenska inflationstakten vände upp i april, men det ändrar inte vice riksbankschefen Karolina Ekholms syn på Riksbankens penningpolitiska hållning.

Det sa hon till journalister i samband med ett seminarium hos Jusek på tisdagen.

"Det var ju skönt att de kom upp lite grann jämfört med förra gången... när det gäller KPIF och KPI ligger vi ju bara marginellt över i vår prognos just nu", sa hon

Karolina Ekholm sa att hon välkomnar allt som för ekonomin "bort från någon slags negativ inflation, det tycker jag är lugnande".

Hon konstaterade att inflationstakten verkar kunna slå ganska mycket mellan månaderna nu, vilket till stor del tycks bero på fluktuerande priser på utrikes flygresor, men för hennes egen del är det viktiga att bedöma hur stort inflationstrycket är, hur utvecklingen framöver ser ut.

"För mitt penningpolitiska ställningstagande är det ju det som kommer att spela roll", sa Karolina Ekholm.

Hon ville inte svara på frågan om KPI-statistiken för april hade minskat sannolikheten för en räntesänkning i juli.

"Jag förespråkade ju en lägre ränta redan vid det senaste mötet i april, innan jag visste vad inflationsutfallen skulle bli (i mars och april), så det här påverkar ju inte min syn", sa hon.

Beträffande potentialen för att Finansinspektionens nya förslag om stärkta kapitalkrav för bankerna ska leda till högre räntor sade Karolina Ekholm att Riksbanken i penningpolitiska beslut brukar beakta "vidtagna och kommunicerade åtgärder".

Vid Riksbankens penningpolitiska möte i april hade dock inte Finansinspektionen kommunicerat de nya åtgärderna, "även om de låg i korten", så frågan är om Finansinspektionens förslag har stärkt argumenten för en ännu större räntesänkning än vad Karolina Ekholm argumenterade för i april.

"Det kan jag inte svara på i dag, det får jag nog tänka igenom lite mer noggrant", sa hon.

Samtidigt innebär det faktum att inflationen, i synnerhet KPIF exklusive energi, ligger något under den prognos som Riksbanken publicerade i april att argumentet för en större räntesänkning har ökat, "på marginalen". Och Karolina Ekholm vill inte utesluta att det kan bli aktuellt att argumentera för en räntesänkning med 50 punkter i juli.

"Jag utesluter nog nästan ingenting av princip", sa hon.

Karolina Ekholm påpekade att de räntesänkningar som nu kan komma i fråga, "25 punkter eller 50 punkter om vi ska ta till något mer extremt" inte får någon större påverkan på riskerna med hushållens skulder.

"Därmed inte sagt att jag inte tycker att det finns några risker förknippade med skuldsättningen. Jag tycker att en hög skuldsättning innebär potentiella problem definitivt, men låg inflation innebär också potentiella problem. Kombinationen låg inflation och höga skulder - det innebär ett problem! Det är verkligen en situation man vill undvika att vara i, och det är vår uppgift att ta oss ur det läget", sa hon.

Tyck till