ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Så här blir du bank

  • Foto: Claes-Göran Flinck
Det blir allt krångligare att starta bank. Men när du väl skrapat ihop ett startkapital och fått din bankansökan godkänd av Finansinspektionen kan du tjäna mycket pengar.

Nya regler och kapitalkrav ställer allt högre krav på bankerna. Å andra sidan borde redan existerande banker gynnas av de allt högre inträdesbarriärerna.

Redan i dag är lönsamheten inom sektorn klart godkänd. En storbank som Swedbank har en avkastning på eget kapital om cirka 15 procent, och mer nischade banker som Avanza och den blivande ”vardagsbanken” Collector ligger runt 25 procent.

Blir du tillräckligt stor och viktig för stabiliteten i systemet kan du dessutom hoppas på att staten rycker in och täcker upp när förlusterna blir allt för betungande.   

Men räkna med att vägen till målet – att bli bank – är full av utmaningar.

Så här gör du:

Skaffa ordentligt med startkapital. Du behöver minst 5 miljoner euro – motsvarande cirka 45 Mkr. Helst bör du ha betydligt mer pengar. Med 45 Mkr kan utlåningen inte bli så stor eftersom minimikrav på kapitaltäckning är 10,5 procent. Kapitaltäckningskraven förväntas dessutom stiga 2016 och du bör ha råd med en buffert på minst 15 procent ovanpå minimikraven. Ska du ge ut bolån behöver du rejält mycket mer pengar: Ett eget kapital om cirka 2 miljarder kronor.

Anställ en ledning och engagera en styrelse med relativt oförvitlig bakgrund. Finansinspektionen gör nämligen en bedömning huruvida ägare och befattningshavare kan anses vara lämpliga att driva bankrörelse.

Att engagera personer med kopplingar till en tidigare bankkrasch kan till exempel vara en dålig idé. En person som svartlistats av Finansinspektionen är Pernilla Ström som satt i HQ:s styrelse när HQ Bank havererade. Enligt myndigheten är hon persona non grata inte bara i bankstyrelser, utan i alla typer av finansiella bolag.

Finansinspektionen kontaktar också andra myndigheter i samband med granskningen, som Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Anställ personer med särskild komperens inom regelefterlevnad och riskkontroll samt en internrevisor. Här finns behov av både jurister och it-kunnig personal liksom kompetens om finansiella produkter och banktjänster. 

Här platsar till exempel Catharina Lagerstam, även hon tidigare styrelseledamot i HQ. Men till skillnad från Pernilla Ström varnade hon övriga styrelsen för den numera famösa tradingportföljen som sedermera skulle sänka banken. 

Skaffa en gigantisk it-avdelning. På exempelvis Avanza jobbar mellan var tredje och fjärde anställd med it beroende på hur man räknar. Det handlar bland annat om att utveckla it-lösningar för tjänster som betalningsförmedling, sparkonton och långivning, men också om att hela tiden uppdatera it-säkerheten och att hinna med den it-utveckling som krävs på grund av en ständig ström av nya regelkrav.

Bara för att du startar en bank behöver du inte hantera kontanter. Du behöver alltså varken kassavalv, kassaapparat eller väktare. Avanza är exempel på en bank som bara hanterar digitala pengar. 

Bygg upp en struktur kring rapporteringsskyldigheten till Finansinspektionen. Varje kvartal ska din bank skicka in en rapport som bland annat innehåller olika riskbedömningar. Årligen ska dessutom inges en intern kapitalutvärdering, IKU, som fastställes av bankens styrelse. Syftet är att säkerställa att banken har fullständig kontroll på sina risker och inte frångår gällande lagstiftning och direktiv.

Skicka en ansökan om att få bli bank till Finansinspektionen. Det kostar 295.000 kronor och om ansökan är fullständig fattar FI beslut inom fem månader. Bankansökan ska innehålla en i princip heltäckande detaljerad beskrivning – en verksamhetsplan med detaljerade uppgifter om produkter, organisation, it och administration. Dessutom ska årsredovisningar, delårsrapporter, prognoser och riktlinjer rörande riskhantering och kundskydd skickas med, samt detaljerade uppgifter om ägare, styrelse och ledning.

Vid en första anblick ser det kanske inte alltför betungande ut att sno ihop en bankansökan. Men Collector som snart blir bank rapporterar att deras ansökan till slut omfattade cirka 800 sidor och vägde tre kilo.

Slutligen bör du vara beredd att satsa långsiktigt. Bankkunder är trögrörliga och du måste vara beredd att investera i både varumärke och synlighet under lång tid för att nå tillräckligt många kunder och uppnå tillräcklig volym för att kunna bära löpande kostnader. 

Även om det finns stora pengar att hämta i banksektorn, finns det inga ”snabba cash”.

Tyck till