ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Nu gör vi en översyn av företagsskatterna

I dag presenterar regeringen en kommitté som ska se över företagsskatterna. Syftet är bland annat att stärka näringsklimatet, främja entreprenörskap och förbättra möjligheterna för företagande, skriver finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf.

Full sysselsättning och att bryta utanförskap är centrala utmaningar för politiken. Fler jobb och växande företag är grunden för att klara uppgiften. Det är med jobb vi får råd med satsningar på kunskap i skolan, kvalitet i sjukvården och trygghet för våra äldre. Det är med jobben vi bygger ett Sverige som håller ihop.

För att fler jobb ska skapas krävs en bra grogrund för entreprenörer. Därför har vi sedan 2006 genomfört en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för det svenska näringslivet. Skatterna på företagande har sänkts, kostnaderna för att anställa har minskat och regelbördan har krympt. Steg för steg förbättrar vi företagsklimatet.

I höstas rankade EU-kommissionen Sverige som en av de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen. Dessutom tillhör vi den absoluta världstoppen när det gäller kreativitet och innovation. Sverige har den största andelen sysselsatta i snabbväxande företag i innovativa branscher inom hela EU. Resultaten är glädjande, men det räcker inte. Om vi ska kunna behålla och vidareutveckla vår ledande position behöver vi möta de utmaningar och möjligheter som Sverige och världen står inför i framtiden.

För att stärka kunskapen om vilka problem som svenska företag möter i ett internationellt perspektiv har regeringen gett Världsbanken i uppdrag att genomföra en granskning av det svenska företagsklimatet. I den första delen av granskningen, som presenterades för några veckor sedan, lyftes bland annat den omfattande planprocessen för nya bostäder, tillgången till finansiering och långa handläggningstider fram som hinder för möjligheterna att starta och driva företag i Sverige.

Nu tar vi nästa steg genom att tillsätta en Entreprenörskapskommitté med uppdrag att se över förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Kommittén ska ta ett helhetsgrepp på förutsättningarna för entreprenörskap och företagande. Syftet är att stärka näringsklimatet, främja entreprenörskap och innovationer, underlätta kompetensförsörjningen och förbättra möjligheterna för företagande. Alla reformer i närtid kommer att behöva vara fullt finansierade, och kommitténs förslag ska därför vara offentligfinansiellt neutrala.

Regeringen har utsett Pontus Braunerhjelm, professor och vd vid Entreprenörskapsforum, till ordförande i Entreprenörskapskommittén. Kommittén ska bland annat:

  • Se över om skatter kan förändras för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap.
  • Särskilt analysera hur skattereglerna påverkar viljan att gå från anställning till att starta företag och hur skillnaden i beskattning mellan olika inkomster påverkar incitamenten att starta eget.
  • Göra en översyn av vissa regler kring företagande, som exempelvis reglerna för företagsrekonstruktioner, samt utvärdera den sänkning av aktiekapital som genomfördes 2010 och överväga om kravet på aktiekapital ska sänkas ytterligare.
  • Se över hur nuvarande regelverk och andra förutsättningar påverkar omställningsmöjligheterna i ekonomin.
  • Kartlägga det offentliga innovationsstödet och lämna förslag på åtgärder som förbättrar stödstrukturen. Särskilt med fokus på små och medelstora företag.
  • Se över hur det statliga innovationsstödet kan främja ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv, inklusive forskningsinstitutens roll som länk mellan akademi och näringsliv.
  • Se över de statliga insatserna för företagsfrämjande och utvärdera om sammanslagningen av Almi och Innovationsbron har bidragit till att förbättra tillgången till kapital för företag i tidiga skeden.

Sedan 2006 har antalet företag ökat med över 20 procent och det har skapats fler än 200 000 nya jobb. Genom goda förutsättningar för svenska företag vill vi skapa förutsättningar för ännu fler jobb i nya och växande företag. På så sätt bygger vi ett starkare Sverige.

Anders Borg, finansminister (M)
Annie Lööf, näringsminister (C)

Tyck till