ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Förlust sälja egen el

  • Foto: Jessica Gow / TT
Skatteregler gör det till en förlustaffär för hushåll att sälja egenproducerad el. Frågan tas upp i riksdagen inom kort, erfar Di Agenda.

Den politiska utgångspunkten har varit att det ska vara enkelt och krångelfritt för hushåll att producera sin egen el. Men skattereglerna för mikroproduktion av el är långt ifrån enkla eller lockande.

Regeringens proposition den 6 mars om mikroproduktion av förnybar el innehöll en skattereduktion på 60 öre/kWh, men utan de förenklingar i regelverket som många hade väntat sig.

I dag fungerar det så här: En privatperson som inte säljer sin överskottsel utan matar in den på elnätet utan ersättning anses inte bedriva näringsverksamhet och har därmed ingen redovisnings- eller skatteplikt.

För el som köps in ska privatpersonen betala energiskatt till elhandelsföretaget i vanlig ordning, medan den el som produceras och används hemma är fri från energiskatt.

Vad gäller överskottsel som matas in på elnätet utan ersättning har privatpersonen, enligt de regler som föreslås i den nämnda propositionen, rätt till skatteavdrag på 60 öre per kWh.

Vill en privatperson däremot sälja sin överskottsel till någon annan, krävs registrering för moms och näringsverksamhet. Moms ska betalas på försäljningen och inkomsten beskattas som näringsverksamhet. Dessutom ska energiskatt betalas på såväl köpt el som egenproducerad el som används i hemmet. För privatperson gäller även nu rätt till skatteavdrag 60 öre/kWh.

Svensk Energi har tagit fram följande exempel:

En mikroproducent producerar 10.000 kWh, använder 6.000 kWh för egen förbrukning och låter 4.000 kWh gå ut på elnätet till ett tänkt pris på 40 öre/kWh.

  • Ingen försäljning: För el som köps in betalar en privatperson energiskatt, för egenproducerad el som används hemma betalas inte energiskatt. Överskottselen ger ingen inkomst, men ger rätt till skatteavdrag på 2.400 kr/år.
  • Försäljning som ”hobbyverksamhet”: För el som köps in betalar privatperson energiskatt, för egenproducerad el som används hemma betalas inte energiskatt. Överskottselen ger 1.600 kr i intäkt, utöver det tillkommer 2.400 kr i skatteavdrag, summa 4.000 kr/år.
  • Försäljning som näringsverksamhet: Detta kräver att privatpersonen registrerar sig för moms och energiskatt. Energiskatt 29,3 öre/kWh för 6.000 kWh bör betalas, det vill säga 1.758 kr. Osäkerhet råder om producenten även ska betala 25 procent moms på dessa 1.758 kr, i så fall tillkommer 440 kr. Utöver det ska mikroproducenten betala moms på leveransen till mottagaren, alltså 4.000 kWh à 40 öre x 0,25 = 400 kr. Summa inleveranser till skatteverket blir i exemplet 2.158 kr, plus eventuellt 440 kr. Detta ska ställas i relation till skattereduktionen på 2.400 kr och till den skatt som privatpersonen som näringsidkare ska betala för försäljningsintäkten på 1.600 kr – i runda tal 800 kr.

Mikroproduktionen blir alltså en förlustaffär för den som vill sälja sin överskottsel.

Nu görs i elfte timmen ett försök att reda ut begreppen innan saken ska upp till avgörande i riksdagen.

Enligt socialdemokraternas energipolitiske talesman Ingemar Nilsson har riksdagens skatteutskott och näringsutskott snabbinkallat skattemyndigheten till en hearing i riksdagen den 29 april.

”Beroende på vad som framkommer där återstår att se hur regeringen väljer att agera. Om utfallet av regeltolkningen blir som i det exempel som Di Agenda refererar har jag för egen del svårt att tro att regeringen vidhåller sitt förslag”, säger Ingemar Nilsson.

Denna artikel är hämtad från Di Agenda, en av de nya Di-sajter som riktar sig till dig som måste vara extra välorienterad. De tre först lanserade sajterna är :

  • Di Agenda Energi, som ger dig koll på framtidens elmarknad - aktörerna, dagordningen och energislagen.
  • Di Agenda Utrikeshandel, som hjälper dig att navigera i en komplex global ekonomi.
  • Di Agenda Vård Omsorg, som ger dig koll på morgondagens vård och omsorg.

Klicka här för att prova på Di Agenda.

Tyck till