ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Så ojämlik är lönen när ekonomer gör karriär

  • Foto: Colourbox

Bland ekonomer, jurister och samhällsvetare tjänar männen i genomsnitt 13 procent mer än kvinnor, varav 5,7 procentenheter är en oförklarad löneskillnad. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Jusek, som leds av Sofia Larsen och Magnus Hedberg.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora även bland akademiker och slår igenom oavsett befattning och bransch. I dag presenterar Jusek ny lönestatistik för våra medlemmar, bland annat jurister, samhällsvetare och ekonomer, som visar att kvinnor tjänar 87 procent av mäns lön. Under ett arbetsliv blir det 2,9 miljoner kronor mer som män får i lönekuvertet. En viktig förklaring är att kvinnor står för 80 procent av föräldraledigheten.

Våra nya siffror visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom Jusek i stort sett motsvarar lönegapet på hela arbetsmarknaden, trots att medlemmarna inte jobbar i traditionellt kvinnodominerade yrken. Män tjänar i genomsnitt 13 procent mer än kvinnor, varav 5,7 procentenheter utgörs av oförklarade löneskillnader.

Den största löneskillnaden finns bland ekonomer. Där har kvinnor endast 84 procent av männens lön. För jurister är siffran 86 procent och för samhällsvetare 88 procent. Löneskillnaderna återfinns inom samtliga sektorer och befattningar men är störst i privat sektor.

Löneskillnaderna mellan könen ökar kontinuerligt fram till 40-44-års ålder, alltså under den tid då många bildar familj eller förväntas göra det. Siffrorna visar tydligt att de förväntningar som finns i arbetslivet på hur män och kvinnor agerar när de får barn påverkar lönenivåer för alla kvinnor.

Den ojämna fördelningen av föräldraledigheten och längre frånvaro från arbetsmarknaden får stora negativa konsekvenser för kvinnors karriärmöjligheter, lön och hälsa. Samtidigt går många pappor miste om den fantastiska möjligheten att vara föräldraledig med sitt barn.

För oss är det tydligt att uttaget av föräldraledigheten måste bli mer jämställt. Män och kvinnor ska ges reella möjligheter att själva bestämma hur de vill fördela föräldraledigheten utan att påverkas av förväntningar och antaganden. Arbetsgivare ska inte kunna utgå ifrån att kvinnor kommer att vara frånvarande i större utsträckning från arbetsmarknaden och därmed värdera deras arbete lägre genom lägre löner.

Föräldrarnas val styrs inte bara av den egna viljan utan också av omgivningens förväntningar. I dag ses föräldraledighet för kvinnor som en självklarhet medan männens föräldraledighet ses som en valmöjlighet. Kvinnors ansvar som föräldrar tas för givet medan mäns ses som ett valfritt engagemang. Det är inte rimligt om vi ska uppnå en jämställd arbetsmarknad.

Jusek föreslår därför förändringar i föräldraförsäkringen:

  • Tydliggör att föräldrapenningdagarna fördelas lika mellan föräldrarna. Genom att vara tydlig med att hälften av de 480 föräldrapenningdagarna är vikta för vardera föräldern finns stora möjligheter att förändra såväl förväntningar som faktiskt uttag.
  • Det ska fortsatt vara möjligt att överlåta dagar till den andra föräldern, 90 dagar på sjukpenning och grundnivån och 30 dagar på lägstanivån. Det innebär att ytterligare 45 dagar på sjukpenning- och grundnivån viks för vardera föräldern. Tillsammans med dagens 60 reserverade dagar blir det 3,5 månader som inte är överlåtningsbara.
  • Möjliggör att föräldrapenningdagar kan överlåtas till andra närstående. Det ökar flexibilitet och försäkringen anpassas bättre till olika familjekonstellationer.
  • För större flexibilitet ska föräldrapenning kunna tas ut efter att barnet fyllt tolv år eller avslutat årskurs fem i grundskolan. Även äldre barn kan ha ett behov av föräldrarnas närvaro i större utsträckning än vad som är möjligt i dag.
  • Då jämställdhetsbonusen inte haft önskad effekt bör den fasas ut. Fram till dess föreslår vi att den kopplas till antalet överlåtna månader. De föräldrar som inte överlåter några månader får full jämställdhetsbonus.

 

Sofia Larsen, ordförande, Jusek
Magnus Hedberg, vd, Jusek

Tyck till