ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Eriksson: Reinfeldt var informerad om Nuonaffären

  • Foto: Daniel Månsson, Jonas Ekströmer / TT
En nyckelfigur på näringsdepartementet står fast vid det dokument som pekar på att Fredrik Reinfeldt ska informerats om det katastrofala köpet av Nuon. "Det här stöder Maud Olofssons berättelse", säger KU:s ordförande Peter Eriksson (MP). Men KU:s moderata ledamot Andreas Norlén är inte övertygad.

Vattenfalls köp av Nuon för fem år sedan för 97 miljarder kronor har hittills kostat den statliga energijätten 37,5 miljarder kronor och är den direkta orsaken till att bolaget inte delar ut några pengar för 2013. Men köpet har också blivit en politiskt infekterad fråga inte minst aktualiserad av de pågående KU-utfrågningarna.

Enligt statens representant i Vattenfalls styrelse, Viktoria Aastrup, var statsminister Fredrik Reinfeldt informerad om förvärvsplanerna. Det framgår av hennes skriftliga svar till KU som inkom på måndagen. I brevet bekräftar hon innehållet i en för regeringen hyperkänslig promemoria som beskriver händelseförlopp och kontakter i samband med förvärvet. Men hon gör det på knapphändigt möjligast sätt.

”Den information jag fick är dokumenterad i nämnd akt”, skriver Viktoria Aastrup.

Promemorian, som tidigare publicerats av TV4, visar att frågan var uppe i regeringskretsen vid två tillfällen i februari 2009.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har å sin sida hela tiden hävdat att Maud Olofsson (C) var ensamt ansvarig.

”Regeringen har inte fattat något beslut om detta. Det var Vattenfalls styrelse. Det var förankrat i regeringen via ansvarigt statsråd”, sa han så sent som i februari i år i en frågestund i riksdagen. Också Peter Norman har i en interpellation sagt att övriga partiledare inte fått någon information före Nuon-köpet.

En anteckning i promemorian, som nu backas upp av Viktoria Aastrup, beskriver svart på vitt ett möte där Fredrik Reinfeldt var närvarande.

”Återkoppling från politisk ledning. (Fredrik Reinfeldt i samtal med Maud Olofsson och politisk ledning.) ”Finns ej skäl att säga nej till affären”, står det i dokumentet som Viktoria Aastrup går i god för i sitt svar till KU.

KU-ordföranden Peter Eriksson (MP) anser att informationen är central.

”Hon har fått direkt information om att Fredrik Reinfeldt och de övriga partiledarna i det som kallas det inre kabinettet har varit vidtalade och informerade om affären”, säger han till di.se.  

Han drar samtidigt slutsatsen att Viktoria Aastrups berättelse backar upp Maud Olofsson, som tidigare bland annat i en Ekot-intervju har sagt att Fredrik Reinfeldt var informerad om affären.

”Det här stöder Maud Olofssons berättelse. Hon inte bara själv har tagit det här beslutet utan hon eller hennes statssekreterare har haft diskussioner med de andra partierna innan man fattade beslutet. Det är en av de centrala frågorna för KU”, säger Peter Eriksson.

Andreas Norlén (M) som är ledamot i KU drar en annan slutsats.

”Jag kan inte se att hennes skrivelse tillför något nytt”, säger han.

Uppgifterna om att Fredrik Reinfeldt informerats kommer ursprungligen från Elisabeth Thand Ringqvist som då var politiskt sakkunnig hos näringsminister Maud Olofsson, enligt promemorian. I sitt eget brev till KU gav hon inte besked om Maud Olofssons kontakter med övriga regeringen utan hänvisade till en oklar minnesbild.

Men Viktoria Aastrup menar att dokumentationen var korrekt. 

"Min uppgift, såsom tjänsteman, är att fortlöpande dokumentera den information som kommer mig tillhanda, direkt eller indirekt, dom är av vikt för att händelseförlopp ska kunna följas", skriver hon till KU.

På tisdag hörs finansminister Anders Borg (M) och näringsdepartementets tidigare statssekreterare Ola Alterå. På torsdag utfrågas statsminister Fredrik Reinfeldt. Maud Olofsson var kallad till Konstitutionsutskottet, men valde att inte komma då hon inte ansåg sig ha någonting nytt att tillföra.

Di.se har sökt Viktoria Aastrup för en kommentar.

Tyck till