ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Kostnadschock väntar

Socialdemokraterna har partikongressbeslut på att kärnkraften ska fasas ut. Och Miljöpartiet har ställt ultimatum om snabbstängning. Nu är det dags för S-ledaren Stefan Löfven att förklara hur han ska klara konkurrenskraften utan effektiv energiförsörjning, skriver Lars Hjälmered, ny energipolitisk talesperson för Moderaterna.

Valet i september kommer att handla om jobben och ekonomin. Energipolitiken är avgörande för att Sverige ska kunna klara jobben.

Det råder i dag stor samsyn bland riksdagspartierna om att värna vattenkraften, välkomna mer förnybar energi samt i synen på en gemensam nordisk elmarknad, elcertifikat, utvecklingen mot en gemensam europeisk energimarknad och möjligheter att arbeta med energieffektivisering. Den stora skiljelinjen och huvudkonflikten ligger i synen på kärnkraft – mellan dem som vill snabbavveckla och dem som kan tänka sig att ersätta befintliga reaktorer.

Att snabbt ta bort viktig kraftproduktion ur det svenska energisystemet leder till ett minskat utbud och till ökade kostnader för företag. Vi har låtit Riksdagens utredningstjänst, Rut, studera vilka effekter ökade elkostnader får på industrin. Rut konstaterar att en höjning av elpriset med 1 öre per kilowattimme skulle öka industrins kostnader i Sverige med cirka 500 miljoner kronor.

Rut konstaterar också att många svenska företag har svårt att vältra över ökade elkostnader på sina kunder eftersom de verkar på internationella, konkurrensutsatta marknader. Den viktigaste slutsatsen i Rut:s rapport är dock att ökade elpriser och avvecklad kärnkraft sänder en negativ signal som påverkar investeringsviljan i landet.

Utgångspunkten för alliansens energipolitik är att företag och hushåll ska kunna räkna med att få el och annan energi tillförlitligt, till rimliga priser och med liten miljöpåverkan. I alliansens energiöverenskommelse ger vi ett gemensamt besked om att vi vill ha ett robust energisystem som vilar på tre ben där vi värnar vattenkraft, välkomnar förnybar energi och öppnar för att kunna ersätta befintlig kärnkraft. En tydlig signal om att vi värnar förutsättningarna för jobb och företagande.

Mot detta tydliga besked i en avgörande framtidsfråga står Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som helt saknar en gemensam energipolitik. Osäkerheten för väljarna är därför stor om hur en alternativ energipolitik till alliansens kan se ut, eftersom Stefan Löfven inte kan bilda regering ensam och de andra partierna kommer att ges politiskt inflytande.

Socialdemokraterna har kongressbeslut på att kärnkraften ska fasas ut, men Stefan Löfven har konsekvent undvikit att svara på hur detta konkret ska ske. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se stängda reaktorer redan under nästa mandatperiod, vilket skulle minska utbudet av el, höja energipriserna och hota jobben i hela landet. Lägg därtill att Miljöpartiets språkrör Åsa Romson i Dagens industri har ställt ultimatum om att S, MP och V snarast efter en eventuell valseger ska stänga flera kärnkraftsreaktorer.

Energifrågan är avgörande för svenska företag. Industrin möter ökad internationell konkurrens samtidigt som energikartan i världen ritas om. Det som händer i andra länder, med minskade kostnader för energi, påverkar konkurrenskraften för svenska företag.

Under de senaste åren har alliansregeringen beslutat om flera viktiga reformer som har stärkt svensk konkurrenskraft. Sänkt bolagsskatt, en historisk satsning på forskning och omfattande investeringar i infrastruktur är exempel på det. Reformerna har gjort Sverige till ett bättre land att investera i. Energipolitiken är en bit till i konkurrenskraftspusslet. Alliansens gemensamma och långsiktiga besked lägger grund för en energipolitik som öppnar för fler jobb och växande företag.

Stefan Löfven måste nu ge väljarna besked i tre avgörande frågor:

  • Hur ska han kunna nå sitt arbetslöshetsmål med en politik som vill avveckla kärnkraften, när kostnaderna för industrin skulle öka dramatiskt med ett högre elpris, vilket skulle hota jobben?
  • Hur ska han säkra Sveriges konkurrenskraft när investeringsviljan minskar kraftigt med ett högre elpris eftersom det ger sämre investeringsmiljö?
  • Vilken gemensam energipolitik kommer att bli resultatet av förhandlingar mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och hur många reaktorer riskerar att stängas under nästa mandatperiod?

Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson (M)

Tyck till