ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Kunderna måste få veta våra kick-backs

Dagens industri har i en serie artiklar granskat fondbranschen. För att långsiktigt säkerställa kundernas förtroende behöver vi bli mer transparenta, skriver Christoffer Folkebo, vd för försäkringsmäklaren Max Matthiessen.

Artikeln om så kallade kick-backs i fondbranschen i Dagens industri den 27 januari 2014 visar tydligt att aktörerna på finansmarknaden måste öka transparensen kring ersättningar och andra underliggande ekonomiska incitament. Detta i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart förtroende hos fond- och sparkunderna. Om vi inom finansbranschen misslyckas med att öka kundernas förtroende, från dagens historiskt låga nivåer, så kommer det att långsiktigt och negativt påverka hushållens finansiella sparande i Sverige. Detta vid en tidpunkt då alla svenskar behöver uppmuntras till att spara till sin egen pension och sin framtida trygghet.

Därför vill vi se en branschöverskridande samverkan mellan finansmarknadens olika intresseorganisationer i hela fondmarknadens värdekedja. Det innebär primärt utvecklandet av en gemensam standard för redovisning av alla ersättningar och andra viktiga ekonomiska incitament, oavsett distributionskanal och ägandeform för fondbolaget.

Inom EU pågår just nu en omfattande lagstiftningsprocess avseende hela finansmarknadsområdet, det vill säga EU-direktiven Mifid 2, IMD 2, Prips, Solvens 2 med flera. Arbetet kan liknas vid en regelrevolution, snarare än en evolution. Därefter följer ett införlivande i svensk rätt. Innan dessa nya regler är implementerade i Sverige så kommer det dock att gå ett antal år. Branschen bör därför självmant agera redan nu. Att passivt invänta de nya lagarnas implementering i svensk rätt duger inte längre ur kundernas perspektiv. Ambitionerna från fond- och sparbranschens aktörer bör vara högre ställda.

Antalet företag som erbjuder finansiella tjänster inom sparmarknaden har dessutom vuxit kraftigt under 2000-talet. Distribution och rådgivning om fonder samt annat sparande sker i dag genom banker, fondbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, nätmäklare och via fondhandelsplatser. För kunderna kompliceras denna viktiga beslutssituation ytterligare av att den nuvarande lagstiftningen tyvärr i flera avseenden, är ett lapptäcke. Dagens regelverk utgår snarare från tryggandet av olika skatteklasser än från kundernas behov av enhetlig och tillförlitlig information.

Därför är regeringens nuvarande fokus på konsumentskydd samt Finansinspektionens markant ökade resurser inom fond- och sparområdet välkomna. I förra veckan presenterades även Thomas Norlings utredning för ett förstärkt och mer enhetligt konsumentskydd. Utredningen innehåller flera bra konsumentstärkande förslag, så som obligatoriskt bandade kundmöten. Men implementeringen dröjer naturligtvis även inom dessa nationella områden.

Sedan lagen om försäkringsförmedling trädde i kraft 2005 har Max Matthiessen som försäkringsförmedlare en skyldighet att ge kunden en tydlig redogörelse av samtliga ersättningar som erhålls från olika fond- och produktleverantörer. Detta har vi gjort genom att sammanställa alla ersättningar i en broschyr som skickas ut till kunden redan före kundmötet. Under 2013 förtydligade vi pedagogiken ytterligare genom att dessutom redovisa ersättningar i nominella belopp i kundens rådgivningsdokumentation.

Vår erfarenhet av att öppet redovisa fond- och andra produktersättningar understryker att det finns en stark koppling mellan graden av transparens och kundnöjdhet. Det är därför hög tid för finansbranschens olika intresseorganisationer att samlas kring en gemensam standard för transparens inom hela fondområdets värdekedja. Genom ett gemensamt agerande skapas bästa förutsättningar för nöjdare kunder och därmed i förlängningen ett ökat sparande.

Christoffer Folkebo, vd, Max Matthiessen

Tyck till