ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Så vill jag förändra M

  • Foto: Claes-Göran Flinck
I januari håller Moderaterna en extra partistämma för att utse en ny partiledare. Det finns frågor som människor ställer i sin vardag som vi behöver kunna svara bättre på, skriver partiledarkandidaten Anna Kinberg Batra (M).

Sverige går nu in i ett nytt år. Ett år som förhoppningsvis kan handla om hur fler arbetstillfällen kan växa fram och hur fler kan få jobb. Om hur nya företag kan starta, anställa och växa. Om hur fler bostäder kan byggas och alla de andra viktiga utmaningar som vårt land står inför.

Att leda ett land är ingen enkel uppgift. De senaste månaderna har visat att Sverige behöver en regering som förstår vikten av att ta ansvar och vara väl förberedd. Den ostadighet som regeringen Löfven har kommit att förknippas med under hösten, efter månader av svikna löften och en tydlig förskjutning av politiken åt vänster, bekräftar detta tydligt.

Det räcker inte med att enbart vilja ha regeringsmakten för att möta de samhällsutmaningar som behöver lösas. Idéer för ett bättre Sverige måste bygga på handlingskraft, förberedelse och ansvarstagande.

Att Sverige har en minoritetsregering är inget nytt. Med några få undantag har landet under de senaste decennierna styrts av minoritetsregeringar. Detta kommer troligtvis att vara normalläget även under åren framöver. Det finns inte längre något parti som ensamt kan göra anspråk på regeringsmakten.

Decemberöverenskommelsen stärker den praxis som innebär att det regeringsalternativ som är störst får sin statsminister vald och sin budget genom riksdagen. Alliansen har länge pekat på vikten av stabila former för såväl regeringsbildande som möjligheten för en minoritetsregering att få igenom sin budget.

Samtidigt är det alltid politikens innehåll som är det centrala. Alliansens fyra partier, med olika bakgrund och historia, har valt att samarbeta för att vi delar idén om ansvar och ett Sverige med stark ekonomi och full sysselsättning. Genom denna gemensamma grundsyn har vi efter förhandlingar och kompromisser kunnat utforma en politik tillsammans och genomfört reformer som stärkt Sverige.

Alliansen har under de senaste åren styrt både i majoritet och i minoritet. Det har vi klarat genom att vara väl förberedda och genom att i god tid innan val öppet presentera förslag som vi gemensamt står bakom.

Moderaterna tillsammans med de övriga partierna i alliansen utgör nu den starka opposition som Sverig behöver. Vi kommer att i riksdagen ta strid mot förslag som skjuter viktiga reformer på framtiden och som riskerar att försvaga ekonomin samt dämpa jobbtillväxten. Decemberöverenskommelsen undergräver på inget sätt möjligheten att bedriva en stark oppositionspolitik i riksdagen.

Regeringen ska fortsatt respektera riksdagens beslut, exempelvis om att byggandet av Förbifart Stockholm ska återupptas, tydligare kunskapsfokus i skolan med tidigare betyg och att inte göra det svårare att anställa unga. Vi står redo, när val än infaller, att ta ansvar för Sverige.

Jag ser därför fram emot att under det nya året få fortsätta det arbete som alliansen har påbörjat tillsammans. Grunden för ett fortsatt reformarbete är politisk utveckling.

Nya moderaterna är partiet som, tillsammans med alliansen, ledde Sverige till att gå starkare ur den kris som försvagade andra. Det arbetet ska vi bygga vidare på. Men det finns också områden där Sverige i dag inte är så bra som vi skulle kunna vara. Och det finns frågor som människor ställer i sin vardag som vi behöver kunna svara bättre på. Det handlar bland annat om:

  • När gamla jobb försvinner och andra regioner i världen växer och utvecklas, hur ska fler nya jobb skapas här i Sverige?
  • När fler företag och arbetstillfällen skapas, varför är det fortfarande många unga som står utanför arbetsmarknaden?
  • När fler utrikes födda än någonsin arbetar och jobben fortsätter att bli fler, varför är vi ändå inte tillräckligt bra på att integrera människor i vårt samhälle?
  • När kvinnor jobbar mer och män tar större ansvar hemma, varför är det fortfarande svårt för många att få vardags- och arbetslivet att gå ihop?

Det här är några av de utmaningar där Nya moderaterna tänker söka bättre svar och lösningar. Utifrån denna ambition vill jag utveckla vår politik, både på kort och på lång sikt.

Min förhoppning är att 2015 blir ett år med fokus på hur vi kan göra Sverige till ett bättre land för alla som bor här. Ett år som handlar om hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft i världen, i stället för diskussioner om politikens former. Nya moderaterna vill vara det parti som bäst ser och förstår hur Sverige förändras. Vi vill, tillsammans med alliansen, vara det alternativ som möter vårt lands utmaningar med reformer och handlingskraft. Så tar vi ansvar för att bygga ett starkare Sverige.

Anna Kinberg Batra, partiledarkandidat (M)

Tyck till