ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: Vi behöver skyddsvallar

  • Elisabeth Svantesson, Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson. Foto: Jonas Ekströmer

I går utsågs Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson till ekonomisk-politisk respektive arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna. Sverige behöver åter en politik som fokuserar på att bygga landet starkare, skriver de tillsammans med partiledarkandidaten Anna Kinberg Batra.

Tack vare åtta år som har präglats av en ansvarstagande ekonomisk politik och en aktiv reformpolitik för fler jobb kunde alliansregeringen, efter valet i september, lämna över en stark svensk ekonomi som var på rätt väg. Sverige är exempelvis det enda land i EU där den offentliga skulden väntas minska mellan 2006 och 2014 och vi har högst arbetskraftsdeltagande samt sysselsättningsgrad i EU.

Det är viktigt att denna utveckling kan fortsätta, inte minst i ett läge där vi ser hur en orolig omvärld skapar utmaningar för den svenska ekonomin. Den globala tillväxten är fortsatt måttlig och återhämtningen är långsam.

Vår arbetslinje tog sin början i att möta det tidiga 2000-talets stora samhällsproblem. Ett utanförskap som bet sig fast därför att ekonomin inte förmådde att skapa tillräckligt många nya jobb, att arbete lönade sig för dåligt och att de gemensamma försörjningssystemen snarare användes för att justera statistiken än att hjälpa människor tillbaka.

Utifrån den grund som lagts av alliansregeringens reformer för att komma åt dessa samhällsproblem behöver vi nu fortsätta att utveckla vår politik för att möta de utmaningar Sverige står inför i dag. Det handlar bland annat om att trösklarna in till arbetsmarknaden fortsatt är för höga för exempelvis ungdomar utan fullständig utbildning och för dem som kommit till Sverige de senaste åren. Samtidigt bör möjligheterna för dem som vill arbeta längre upp i åren stärkas.

Arbetet med vår fortsatta politikutveckling bör bygga på den styrka vi har byggt upp i den ekonomiska politiken och inriktas på exempelvis stärkta drivkrafter för arbete, en skola som tydligt fokuserar på kunskap och goda möjligheter till omställning. Detta är ett arbete som blivit än viktigare efter regeringens misslyckande under hösten.

För det första övergav regeringen i praktiken ambitionen om att nå överskottsmålet. Att – som de vill – avstå från att bygga skyddsvallar inför sämre tider skulle lämna Sverige sämre rustat för att möta ekonomiska kriser, något som skulle slå som hårdast mot dem som behöver samhällets stöd som allra mest. De senaste årens kris visar hur snabbt skenande skulder kan tränga ut investeringar i välfärden i länder som inte står väl rustade för att möta ekonomisk turbulens.

Hade Sverige exempelvis haft samma skuldutveckling sedan 2006 som jämförbara EU-länder hade skulden för varje svensk varit uppemot 100.000 kronor högre än vad den är i dag.

För det andra riskerar regeringens politik att dämpa den svenska jobbtillväxten. Alliansen lämnade efter sig ett Sverige där jobben hade blivit över 300.000 fler sedan 2006. I stället för att fullt ut vårda de jobbskapande reformer som alliansregeringen har genomfört föreslog regeringen skattehöjningar på jobb och jobbskapande vilka var 40 gånger så höga som deras investeringar i företagande.

Beräkningar från riksdagens utredningstjänst visar att uppemot 2,4 miljoner svenskar skulle ha drabbats av de skattehöjningar som vänsterregeringen gick fram med för att bekosta höjda bidrag och en utbyggnad av tillfälliga platser.

För det tredje tvingade Socialdemokraternas och Miljöpartiets brist på förberedelser dem att skjuta viktiga reformer på framtiden. Industrins elförsörjning, viktiga infrastrukturinvesteringar och åtgärder för ett ökat bostadsbyggandet är områden som har fått stå tillbaka när svensk konkurrenskraft prioriterats lägre än viljan att undvika konflikter mellan regeringspartierna.

Under hösten har pessimismen hos de svenska hushållen ökat, framför allt är hushållen avsevärt mer pessimistiska när det gäller förväntningarna framåt än tidigare. Denna utveckling är allvarlig i ett läge där det huvudsakligen är de svenska hushållen och deras efterfrågan som driver den svenska tillväxten. Sverige behöver åter en politik som fokuserar på att bygga landet starkare.

Ett första steg tas med alliansens budget. Sverige undviker nu skattehöjningar på jobb och jobbskapande till förmån för stora satsningar på mindre barngrupper och fler lärare i skolan, lägre anställningskostnader för unga och en tydlig bana för hur vi kan nå 1 procents överskott till 2018.

Mer behöver dock göras och därför söker Nya moderaterna och alliansen väljarnas förtroende i valet i mars för att fortsätta få bygga ett Sverige där jobben blir fler för alla och där fler kan få dem.

Anna Kinberg Batra, partiledarkandidat (M)
Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)

Tyck till