ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Stäng inte vår flygplats

  • Foto: Claudio Bresciani / TT
Diskussionen om Bromma flygplats och Förbifart Stockholm är oroväckande. Sverige behöver fungerande transportlösningar i hela landet för att vi ska kunna hävda oss som industrination, skriver fyra S-kommunalråd: Hans Lindberg i Umeå, Lorents Burman i Skellefteå, Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström i Luleå.

Ett lands infrastruktur hänger samman på samma sätt som ett blodomlopp. Brister på ett ställe skapar obalans i hela systemet. Sverige har ett stort behov av nödvändiga infrastruktursatsningar.

Det handlar inte om prioriteringar som ställer norr mot söder, storstad mot landsbygd, miljöhänsyn mot tillväxt eller andra mer eller mindre konstruerade konflikter. I stället handlar det om hur vi skapar en fungerande helhet som gynnar hela Sverige. Och det handlar om att skapa trafiklösningar som ger näringslivet långsiktiga spelregler, inte att lappa och laga.

Stål som räcker till mer än två eiffeltorn, skogsindustriprodukter och annat gods transporteras dagligen från norra Sverige för att i huvudsak skeppas ut över Göteborg. Företagen i norra Sverige utvecklar därmed hamnen i Göteborg genom förädling av malmen och skogen i norr. Tillväxten i industrins investeringar per invånare i norra Sverige har ökat kraftigt under senaste 20-årsperioden. Allt detta kräver en utvecklad infrastruktur, inte bara hos oss utan i hela landet.

Bromma flygplats är oerhört viktig för oss i norra Sverige, eftersom en stängning av Bromma skulle innebära att trafiken flyttades till Arlanda som saknar kapacitet att ta emot trafikströmmarna. Om möjligheter att resa till och från Stockholm begränsades skulle det få mycket allvarliga konsekvenser för oss som bor här och för vår tillväxt. Bromma flygplats är ingen fråga för Stockholm.

Därför är det som händer på västkusten, i Skåne som port mot övriga Europa eller i Mälardalen är så viktigt för oss i den norra landsänden. Den låsning i två symbolfrågor som vi ser i Stockholm, Bromma flygplats och Förbifart Stockholm, är därför mycket oroande och olycklig. Låsningen är kontraproduktiv och direkt skadlig för Sveriges ekonomi. Vi minns diskussionen om Öresundsbron. Hur många är det i dag som önskar att bron aldrig hade byggts?

Svensk tillväxt, och därmed vår välfärd, har byggts på en klok samverkan mellan bland annat framgångsrika företag, insiktsfulla myndigheter och framsynta politiker. Vägledande har ofta varit den enkla frågan: Vad är bäst för Sverige? Det känns onödigt att behöva påpeka det, men tillväxt behövs för att Sverige ska kunna utvecklas och erbjuda en god välfärd till alla som bor och verkar här.

Det som har kännetecknat framsynta politiker är att de har haft en helhetssyn på de frågor som man ställts inför. Tillväxt är intimt förknippat med det goda samhälle som vi vill skapa. Politik handlar om att skapa sammanhang, på samma sätt som transportsystem hänger samman. Vi kan inte planera från ett regionalt eller ens ett svenskt perspektiv. Vi bygger vår välfärd på en internationell handel, en handel som kräver transportlösningar som är integrerade i ett internationellt system.

Klimatfrågan ställer oss inför stora utmaningar. Därför måste vi skapa långsiktigt hållbara infrastrukturlösningar som tar hänsyn till miljön. Och det handlar om en samverkan mellan vägbunden trafik, järnväg, sjöfart och flyget. Skogens traditionella roll som råvaruleverantör till sågverk och massaindustri förändras alltmer till att bli leverantör till morgondagens biosamhälle.

Biobränslen, materiel kopplade till biokemisk industri, hållbara byggmateriel och andra nya produkter kräver en centralisering av tillverkningen och skapar därmed ett behov av långa och smarta råvarutransporter. Sjöfart, väg, flyg och järnväg kommer alla vara del i denna transportlösning.

Norrbotniabanan beräknas kosta drygt 20 miljarder kronor. Ställ det i relation till att näringslivet i Norrbotten och Västerbotten producerar värden för 85 miljarder kronor per år. Då motsvarar investeringen för Norrbotniabanan 16 veckors produktion. Järnvägsinvesteringar har dessutom en mycket lång livslängd, minst 60 år.

Norrbotniabanan binder samman Europas järnvägsnät med Finland och med nordvästra Ryssland på ett effektivt sätt. Utan investeringen riskerar Sverige att bli en blindtarm vid sidan av de stora stråken när utvecklingen tar fart.

Det är olyckligt om man från politiskt håll sänder ut signaler om att man inte anser att Sverige behöver åtgärda bristerna i infrastrukturen med investeringar som åtgärdar problemen. När investeringar ställs mot varandra, eller mot andra samhällsbehov, har man övergett en klassiskt tillväxtfrämjande linje som under årtionden varit dominerande och politiskt okontroversiell.

Sverige riskerar att förlora nödvändig kompetens om entreprenörer och nyckelkompetens söker sig till länder som präglas av en mer framsynt politik. Vi vet att infrastrukturinvesteringar stimulerar utveckling. Sverige behöver utvecklas.

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (S)
Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå (S)
Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå (S)
Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå (S)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till