ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Ledare: Regeringen måste minska kostnaden för migrationen

I förra veckan rapporterade Försäkringskassan att sjukskrivningskostnaderna för nästa år ökar från 78 miljarder kronor till 81 miljarder. Om fyra år väntas kostnaden ligga på 87 miljarder kronor.Ökningen beror främst på att fler blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Det har varit en trend i flera år och ökningen är väntad. Från att sjukskrivningarna minskade i slutet av Persson-regeringen och en lång bit in i alliansregeringens period har de åter börjat stiga.

Det som är nytt är att i och med regeringsskiftet i höstas finns det ingen uttalad politik för att minska ökningen. S ägnade oppositionstiden åt att kritisera alliansens arbete och tog aldrig fram något eget skarpt alternativ. Ansvarigt statsråd Annika Strandhäll (S) lät därför som ett avlägset eko från 1990-talet när hon kommenterade Försäkringskassans prognos och hänvisade till det diffusa arbetsgivaransvaret för en god arbetsmiljö.

Det kommer inte att räcka. I sin prognos tar Försäkringskassan nämligen inte hänsyn till planerna på att slopa den bortre gränsen för sjukförsäkringsperioden eftersom det än så länge saknas ett lagförslag. Den bortre gränsen var alliansregeringens viktigaste verktyg för att minska kostnaderna. Försäkringskassan kommer rimligen att presentera en kostnadsbomb den dagen regeringen gör sak av sitt vallöfte.

I förra veckan presenterade också Migrationsverket en justerad rapport. Inför 2014 spådde verket 60 000 asylsökande och justerade i somras upp siffran till 80 000, vilket ledde till att dåvarande finansminister Anders Borg i praktiken raderade ut reformutrymmet på grund av ökande kostnader för migrationen. Nu förutspår Migrationsverket 100 000 asylsökande för 2015. Migrationsverket skriver också att ingenting i omvärlden tyder på att trenden kommer att ändras. Flyktingkatastroferna i Mellanöstern och Nordafrika är mycket allvariga och de övriga EU-länderna ökar inte sina åtaganden.

S-regeringen har ännu inte reagerat på den nya prognosen. I budgetpropositionen uppskattar man kostnaderna för migrationen under nästa år till 34 miljarder kronor för att stiga till 40 miljarder 2017. Men det kommer att bli större och snabbare ökningar om Migrationsverket har rätt.

Under många decennier var det mer eller mindre tabu att diskutera kostnadsökningen i sjukförsäkringen. Om man var sjuk hade man rätt till sjukkassa och den som bekymrat hänvisade till budgeten eller tyckte att man måste ha en karensdag hade en hemsk människosyn. Alliansregeringens stora förtjänst var att man bröt detta destruktiva mönster och diskuterade de ekonomiska incitamentens betydelse och sjukskrivningarnas effekter på individer och samhällsekonomi.

Debatten om kostnaderna för flyktingmottagningen liknar den om sjukförsäkringen. Den har pendlat mellan att 40 miljarder är en god investering i en bättre demografi och att en solidarisk flyktingpolitik får kosta vad det vill. Den som vill minska kostnaden misstänkliggörs.

Problemet för ett finansdepartement är att det inte kan räkna med dynamiska effekter på lång sikt eller har råd att fastna i ett lättsinnigt debattklimat. Kostnaden döljs delvis av att regeringen ohämmat tar från biståndsbudgeten, men om utvecklingen fortsätter så som Migrationsverket antar kommer kostnadsökningen hindra önskvärda reformer och tvinga fram skattehöjningar.

Om detta säger regeringen ingenting. Men ännu värre är att deras politik bäddar för ännu större kostnader. Alliansregeringen var inte särskilt förtjust i att anpassa arbetsmarknaden till öppna gränser men drev ändå en politik som hjälpte till. RUT-sektorn och skattesänkningarna för restaurangnäringen har betytt mycket. Framför allt fanns det en insikt om att ett öppet land kräver fler låglönejobb. Om man inte kan svenska eller engelska och inte har eftergymnasial utbildning har man små eller inga chanser att konkurrera om jobb som kräver utbildning.

Den nuvarande regeringen vill avskaffa några av arbetslinjens viktiga beståndsdelar och har en direkt fientlig inställning till låglönejobbens betydelse i ekonomin. Det gör att den nuvarande mycket långa etableringstiden, mellan fem och tio år för en invandrad akademiker enligt Svenskt Näringsliv, kommer att förlängas och kommunernas sociala kostnader öka.

I kombination med bostadsbristen samt rikspolisstyrelsens skakande rapport från oktober om att rättssamhället i praktiken har gett upp kontrollen över 55 bostadsområden i Sverige blir regeringens frånvaro i frågan inte bara ekonomiskt oansvarig utan också socialt stötande.

Precis som i sjukförsäkringen finns det ett starkt egenvärde för individer och samhälle att snabbt minska kostnaden för flyktinginvandringen. Det långvariga bidragsberoendet skapar elände. Om detta bör den kommande budgetdebatten också handla om. SD får inte kidnappa frågan bara för att de har en annan lösning. Sverige måste anpassa sina institutioner så att folk från hela världen kan växa i dem. Socialdemokraterna och facket har äntligen förstått traineejobbens betydelse och borde därför vara mottagliga för låglönejobbens.

Men även migrationspolitiken måste ses över. Var tid har sin fas. Det var rätt att professionalisera och rättssäkra migrationsprocessen. Det ska vi hålla fast vid. Nu är det dags att göra reformen ekonomiskt och socialt hållbar, och samtidigt fortsätta slå vakt om det mångkulturella och öppna samhällets värde.

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till