ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Fler borde flytta till Norrbotten

I Sverige sker tillväxten till stora delar i norra Sverige. Jag hoppas att näringslivet vill vara med och ta del av denna utveckling, skriver Niklas Nordström (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Luleå.

Nyligen hemkommen till Luleå i min nya roll som kommunalråd slås jag varje dag av hur stor kontrasten är mellan dagens Luleå och den stad jag lämnade på 1980-talet. Borta är krisstämpeln. I stället vibrerar länet av förändring och nyskapande. Ekonomin och näringslivsstrukturen i Norrbotten har förändrats i det tysta och hävdar sig väl i den globala konkurrensen.

Tillväxten i Sverige sker i dag till stora delar i norra Sverige. Bruttoregionproduktionen, BRP, per invånare i Norrbotten är den näst högsta i Sverige efter Stockholms. De kommande åren investeras i runda slängar 200 miljarder kronor inom gruvor och industri, vindkraft, datacenter, infrastruktur, rymdindustri, besöksnäring och samhällsomvandling. Bara LKAB ska investera över 30 miljarder kronor de kommande fem åren. Ny och gammal industri expanderar starkt parallellt med varandra.

På väg hem från ett öppet hus i stadshuset för några dagar sedan gick jag in på en hamburgerrestaurang. Bland gästerna fanns en indisk familj som för en tid sedan flyttat till Luleå. Familjen Singh, där föräldrarna är ingenjörer, har båda jobb och forskar på Luleå tekniska universitet, LTU. Deras dotter pratar redan klockren svenska. Ett sådant möte skulle ha varit osannolikt i mitt 1980-tals Luleå. I dag är det en självklarhet i det nya Luleå där 90 nationaliteter bor och där utrikesfödda står för 80 procent av befolkningstillväxten de senaste åren.

Har kunskapen om denna förändring i norra Sverige nått ut till övriga landet?

Norrbotten har gått från att vara en bidragsberoende landsända med hög arbetslöshet till att i dag ligga långt under rikssnittet, med en öppen arbetslöshet i Luleå på 3,1 procent och i Kiruna på 2 procent. En förutsättning är bland annat LTU:s forskning och utbildning. Det har vuxit fram ett nytt näringsliv där människor i hög utsträckning har en akademisk utbildning. Nya företag och jobb växer fram. I dag möter jag en stad dominerad av den moderna tjänsteekonomin och medborgare som efterfrågar mer av kultur, restauranger och livskvalitet, med en hög förväntan på kvaliteten i skolan och annan offentlig service.

Basindustrin är fortfarande en viktig grund för näringsliv och samhälle. Alla myter om att vi inte behöver industrin framöver är nonsens. En stor del av den forskning och utbildning LTU bedriver är kopplad till industrin inom stål, skog och gruva. Många andra företag, små och stora, är direkt beroende av att ha industrin som uppdragsgivare och kund.

Det är enorma affärsmöjligheter som ligger framför oss. Jag hoppas att näringslivet i hela Sverige vill vara med och ta del av denna utveckling. Vårt problem är nämligen att vi är för få.

En stor skillnad i dagens Norrbotten är att det inte längre är i huvudsak staten eller statliga företag som investerar. Det har tillkommit internationellt privat kapital som investeras i regionen. Det är dags att göra upp med gamla föreställningar om norra Sverige och se de möjligheter som finns i vår del av Europa. För utvecklingen syns också i Skellefteå, Umeå, Uleåborg i Finland och i Nordnorge.

Den som vill göra goda affärer måste haka på det tåg som nu rullar på i norr. Bara i Luleå ska det byggas 5000–6000 nya bostäder de kommande 10–15 åren. Kiruna ska flyttas. Samma sak sker i Gällivare. Det kommer att ske stora investeringar inom infrastruktur, och det måste ske ännu mer, bland annat måste EU:s transportkorridor kompletteras med en kustjärnväg från Umeå och norrut, Norrbotniabanan.

Den förändring som har skett i norra Sverige beror inte minst på att ledarskapet inom politik och näringsliv har slutat vända sig till staten. I dag hanterar vi våra frågor själva. Men för att klara alla affärsmöjligheter och investeringarna behöver vi fler aktiva parter på arenan. Så frågan till det svenska och internationella näringslivet blir – vill ni ta del av de möjligheter som Norrbotten och norra Europa står inför? Vill stat och regering stötta infrastrukturinvesteringar i den del av Sverige som kan skapa ännu fler jobb och exportintäkter? Då är det dags att agera nu.

Niklas Nordström (S), vice ordförande, kommunstyrelsen i Luleå

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till