ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Vi kan bättre än Tyskland

Kungliga Vetenskapsakademiens, KVA, energiutskott tycks sakna kunskap om energisystemets utveckling (Di Debatt 27/1), men torgför en klar energipolitisk åsikt. Deras felaktiga referat av rapporter har mött protester från både Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.

Medlemmarna i KVA:s energiutskott är inte verksamma inom energiforskningen och har missat den industriella utveckling som har lett till att vindkraft och solceller blivit det billigaste sättet att få koldioxidfri el i stora delar av världen.

Utvecklingen är ett resultat bland annat av den tyska energipolitiken. Vi, och resten av världen, bör tacka Tyskland för de teknikinvesteringar de har gjort för att lösa sitt och världens energiproblem.

KVA hävdar att vindkraften går på export. Sverige nettoexporterade 2013 el motsvarande drygt hela vindkraftsproduktionen till Finland, eller ungefär det som Oskarshamns reaktorer producerade. Finland planerade att ha en kärnreaktor i drift 2009 men förseningar har gjort att elpriserna varit högre i Finland än i Sverige. Utan vindkraften hade vi haft högre priser.

Ny elproduktion krävs för att hålla låga elpriser eftersom en del reaktorer inte är lönsamma vid dagens elpriser. Oskarshamnsverket uppvisar de senaste fem åren i medeltal en produktionskostnad på 40 öre per kilowattimme, medan elpriserna det närmaste decenniet väntas ligga under 35 öre på marknaden. Ny kärnkraft i Finland och Storbritannien har visat sig kosta betydligt mer.

KVA:s okunnighet är inte det som bekymrar mest, utan att den avsiktligt vilseleder. Den påstår att Tysklands Energiewende gör att kärnkraft ersätts med fossil kraft. Statistiken för 2013 visar att man har ökat den förnybara elproduktionen med 110 terawattimmar, TWh, sedan 2000 medan kärnkraften minskat med 73 TWh. Fossil elproduktion visar en minskning, men tysk kolkraft konkurrerar ut gaskraft i grannländerna eftersom priserna i EU:s utsläppsrättshandel har kollapsat, vilket gynnar kol.

Vi instämmer med att det vore bra med mer kunskap om det framtida elsystemets konsekvenser för ekonomi och miljö. KVA, som delar ut Nobelpris och vars uppgift är att främja vetenskaperna, borde själva visa större vetenskaplig redlighet i energifrågorna.

Lennart Söder, professor, elkraftsystem, KTH
Tomas Kåberger, professor, energi och miljö, Chalmers
Lars J Nilsson, professor, miljö och energisystem, Lunds universitet
Thomas Sandberg, professor, industriell ekonomi, KTH

Läs KVA:s energiutskotts debattartikel här.

Tyck till