ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ljusa utsikter för Afrika

  • Foto: Sayyid Azim / TT

Stabil inhemsk efterfrågan kryddad med starkare export bäddar för hög tillväxt i Afrika söder om Sahara de närmaste åren. Det bedömer Världsbanken.

Afrika söder om Sahara har de senaste åren seglat upp som den kanske mest intressanta tillväxtregionen i världen. Bilden stärks ytterligare i Världsbankens färska prognos.

Regionens tillväxt bedöms under 2013 ha uppgått till 4,7 procent. Farten ökar successivt de närmaste åren, enligt Världsbanken. I år väntas en tillväxt på 5,3 procent, följd av 5,4 procent 2015 och 5,5 procent 2016. Det kan jämföras med genomsnittet under åren 2000-2009 på 4,4 procent. Borträknat den ekonomiska bjässen Sydafrika, som växer klart långsammare, ligger talen ungefär 1 procentenhet högre.

”Inhemsk efterfrågan, kopplad till investeringar i infrastruktur och privatkonsumtion, kommer att förbli den huvudsakliga drivkraften i de flesta länder i regionen”, skriver Världsbanken.

Den svaga prisutvecklingen för många råvaror de senaste åren har slagit mot exporten. Tillsammans med ökande import av exempelvis kapital- och investeringsvaror har det gjort att exportnettot bidragit negativt till BNP-tillväxten i många länder. Världsbanken räknar med att den bromsen nu lättar.

”Exportkapaciteten väntas stärkas under 2014-2016 och ger ett lyft till tillväxten. Bidraget från nettoexporten kommer dock att hållas tillbaka av lägre råvarupriser”, skriver Världsbanken.

De utländska direktinvesteringarna fortsätter att stiga enligt Världsbankens prognoser. Under 2013 var ökningen 16,2 procent till motsvarande 280 miljarder kronor. Fortfarande dominerar investeringar kopplade till råvaruutvinning men andelen som går till tillverknings- och tjänstesektorerna steg från 7 procent 2008 till 23 procent 2012.

De största riskerna mot de optimistiska prognoserna är sjunkande råvarupriser, stramare kreditvillkor i kölvattnet av den amerikanska centralbanken minskning av stimulanser, social och politisk oro och snabbt stigande livsmedelspriser.

Tyck till