ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Tillåt tyngre lastbilar

  • Foto: Jonas Ekströmer / TT

Sverige är ett bra land men utvecklingen går åt fel håll. Arbetslösheten har bitit sig fast och är i dag högre än när regeringen tillträdde för sju år sedan. I dag har cirka 70 000 personer varit arbetslösa i mer än två år. Det är nästan en trefaldigande mot vad det var 2006.

För att klara jobben och få ned arbetslösheten är det centralt att vi har en konkurrenskraftig skogs- och basindustri. Transporter utgör en betydande del av industrins kostnader.

Sedan 2009 har man i Sverige genomfört försök med att köra lastbilar med cirka 25 procent högre maxvikt än vad som är tillåtet i dag. Försöken har fallit väl ut och såväl näringslivet och transportfacket som Trafikverket har ställt sig positiva till resultaten. Utvärderingen visar att möjligheten att lasta tyngre sänker företagens transportkostnader med upp till 20 procent.

Dessutom minskar utsläpp av såväl koldioxid som andra miljöföroreningar med upp till tio procent per transporterat ton. Samtidigt har de modifierade lastbilarna varken medfört högre vägslitage eller försämrad trafiksäkerhet. Svenska åkerier får dessutom möjlighet till ökad specialisering och stärkt konkurrenskraft

Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen motionerat i riksdagen om att förändra lagstiftningen så att tyngre lastbilar blir en möjlighet. Utan att få gehör.

Den svenska regeringen väljer att rulla tummarna. Andra regeringar visar emellertid handlingskraft. Sedan den 1 oktober 2013 är det i Finland tillåtet med tyngre lastbilar av den typ som utvärderats i Sverige. Man har helt enkelt tittat på de svenska studierna och skridit till verket.

Sverige har en god möjlighet att genom en enkel regelförändring stärka den svenska industrins konkurrenskraft och samtidigt minska utsläppen från godstransporterna på våra vägar. Den möjligheten bör regeringen ta vara på. Vi sträcker ut en hand – och kommer att stödja ett förslag om att tillåta både längre och tyngre lastbilar om regeringen lägger fram det.

Näringslivet är inget särintresse. I ett litet land är det skadligt när regeringen slår dövörat till. I stället behöver näringsliv, politik och akademi samverka och samarbeta för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Så bygger vi Sverige starkt för framtiden.

Magdalena Andersson, ekonomisk politisk talesperson (S)
Anders Ygeman, ordförande i trafikutskottet (S)

Tyck till