ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: Sverige är inte så bra som Obama tror

I samband med Barack Obamas besök i dag beskrivs Sverige i amerikanska medier som en framgångssaga och ett reformland att ta efter. Men Sverige är på väg åt fel håll, skriver Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.

Nu besöker USA:s president Barack Obama Sverige. Det är härligt att en progressiv amerikansk president väljer att komma hit. Han ska veta att Sverige är ett bra land. Många års ansvarsfull politik med investeringar för framtiden lade grunden för en stark ekonomi.

Men han ska också veta att en ny bild av svensk ekonomi börjar ta form. Arbetslösheten biter sig fast och ojämlikheten ökar. Sverige är på väg åt fel håll.

Konjunkturinstitutet konstaterar i sin senaste prognos att det inte finns något utrymme alls för att låna till fortsatta skattesänkningar. Sju års ofinansierad politik har satt sina spår. Arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Kunskapsresultaten i skolan sjunker år efter år.

Allt fler känner oro för framtiden. Klarar vi jobben? Lär sig barnen tillräckligt i skolan? Kan vi lita på välfärden när vi behöver den?

Sedan regeringen tog över 2006 har antalet långtidsarbetslösa nästan trefaldigats. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent. Och arbetslösheten är högre än i de flesta jämförbara länder. Detta är facit efter sju år med borgerlig jobbpolitik.

Samtidigt har kunskapsresultaten i skolan sjunkit sju år i följd. Allt färre barn klarar skolan. Var åttonde elev nådde efter läsåret 2011/2012 inte behörighet till gymnasieskolan. Det är en ökning med 20 procent sedan 2006. Att vända utvecklingen i skolan är Sveriges viktigaste framtidsutmaning.

Sveriges position som kunskapsnation är hotad. Fram till 2006 lyckades vi öka ungas examensfrekvens från högre studier. Då nådde vi nivån 41 procent. Därefter vände utvecklingen. 2010 var examensfrekvensen nere på 37 procent. Sverige ligger här på sista plats bland de nordiska länderna.

Men Sverige ligger inte bara illa till jämfört med de andra nordiska länderna. Om nuvarande politik får råda kommer Sverige under de kommande åren att ligga under genomsnittet i OECD. Länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning än Sverige.

Resultatet av regeringens politik är att Sverige i dag sticker ut. Sverige är det OECD-land där de ekonomiska klyftorna ökar mest. 8,5 procent av hushållen i Sverige har en disponibel inkomst under 50 procent av medianinkomsten. Det är en ökning med nästan 60 procent sedan 2006.

Just nu presenterar regeringen sin budgetproposition styckvis. Inriktningen är tydlig: att låna till skattesänkningar är det viktigaste för regeringen. Det går före budgetreglerna. Det går före jobben. Och det går före välfärden.

Socialdemokraterna kommer att ha en helt annan inriktning för vår budgetmotion. För oss går jobb och välfärd före fortsatta skattesänkningar.

Nu handlar det om att bedriva en aktiv näringspolitik med investeringar i innovation, exportfrämjande och strategisk samverkan. Nu måste vi också ta tag i ungdomsarbetslösheten tillsammans och inte vänta på att marknaden ska lösa problemet. Senast efter 90 dagars arbetslöshet ska unga plugga eller studera. Det är innebörden av vår ungdomsgaranti. Redan i höst föreslår vi ett första steg i denna garanti.

Att långtidsarbetslösa ska förvaras i Fas 3 är inte smart. Det är bättre om de får göra ett handtag i vården eller omsorgen. Vi kommer att föreslå extratjänster i välfärden för långtidsarbetslösa. Vi ska också föreslå mindre klasser i skolan. Forskningen är entydig: mindre klasser är ett effektivt sätt att nå bättre kunskapsresultat. Det är vägen framåt för oss.

Nu står valet mellan att låna till ytterligare skattesänkningar eller att investera i jobb och utbildning för framtiden. Regeringen vill fortsätta på den inslagna vägen. Vi vill i stället staka ut en väg som bär hopp om en bättre framtid med fler jobb, bättre skola och starkare konkurrenskraft.

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S)

Tyck till