ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Använd 3:12 för att öka investeringarna

  • Foto: Håkan Målbäck

Det nya förslaget till 3:12-regler kommer konsultbranschen att kunna kringgå. I stället borde reglerna ändras så att investeringar i den egna verksamheten stimuleras, skriver advokat Peter Sjögren.

Den opposition som mobiliserats mot att förändra 3:12-reglerna handlar i stort om att försvara en struktur som möjliggör att exempelvis revisionsbyråer och advokatbyråer, med goda vinster, kan dela ut större delen av sina vinster till sina ägare till låg beskattning.

Den politiska viljan att förändra 3:12-reglerna är stor men min fråga är om det förslag som lagts verkligen gynnar svensk ekonomi. Vad som sannolikt kommer att hända är att de större advokatbyråerna och revisionsbyråerna kommer att skapa nya strukturer för att komma i åtnjutande av den skattegynnade utdelning som staten en gång införde genom 3:12. Vad har vi då åstadkommit?

Advokatbranschen och revisionsbranschen kommer inte att kunna fortsätta att tömma sina bolag på kapital i den utsträckning som skett historiskt. Skälet till detta är att båda branscherna är inne i en omvälvande förändring där advokatbyråerna kommer att möta nya aktörer som ökar konkurrensen och minskar vinsterna. Revisonsbyråerna tappar mark genom revisionspliktens avskaffande.

I båda fallen pratar vi om branscher som under mycket lång tid fått verka i en skyddad och reglerad miljö där konkurensen varit kontrollerbar och tillväxt varit en självklarhet. Dessa verksamheter kommer att behöva förändra sin affärsmodell, sin organisationsstruktur, sitt tekniska stöd men också sin prissättning. För att möta dessa förändringar behövs stora investeringar i bolagen.

En nyligen genomförd undersökning som Skop som Svenskt Näringsliv beställt visar att en tredjedel av företagarna med 20–99 anställda hellre investerar på börsen än i det egna företaget om de nya 3:12-reglerna blir en verklighet. I en artikel i Svenska Dagbladet i lördags nämnde Anders Borg att 70 procent av vinsten i normala företag återinvesteras i företagens tillväxt.

Om något ska förändras i 3:12-reglerna så borde det vara något som stimulerar till investeringar i den egna verksamheten. Låt de företagare som använder en viss andel av vinsten till att återinvestera i verksamheten också få fortsätta att använda sig av 3:12.

Det är kanske inte statens uppgsift att styra investeringar i privata företag men en puff åt rätt håll kan inte vara fel i den situation Sverige och nämnda branscher nu befinner sig i.


 
 
Advokat Peter Sjögren, ordförande i Moretime Professional Services

Tyck till