ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Rödgröna vill se bättre 3:12-regler

De rödgröna kräver att riksdagen ordnar en hearing om regeringens väntade lagförslag om nya så kallade 3:12-regler.

Kritiken har varit kraftig mot regeringens utkast och lagrådet har sågat lagrådsremissen. Fler måste få lämna synpunkter, anser de rödgröna.

"Vi har inget eget förslag, men det krävs en bättre beredning", säger Leif Jakobsson (S), vice ordförande i skatteutskottet, som tror att det går att skärpa beskattningen på ett bättre vis.

De rödgröna partierna betonar att de inte har något emot grundtanken med förslaget, att täppa till kryphål i lagen som gjort att framförallt delägare i revisionsbyråer, advokatfirmor och konsultbolag kunnat ta ut stora summor i utdelning utöver lönen, med lägre beskattning än på lönen.

"Men det måste gå att göra på ett bättre sätt", säger Leif Jakobsson som liksom MP:s talesman i skattefrågor, Mats Pertoft, hävdar att regeringens förslag, som det har sett ut hittills, ger orimliga tröskeleffekter.

De vänder sig också mot sättet förslaget har lagts fram på och hur den fortsätta hanteringen, vad de förstår, är tänkt att se ut. Förslaget lades först fram i våras i ett pm i samband med vårpropositionen. Berörda fick tre veckor på sig att lämna synpunkter.

I slutet av maj kom finansminister Anders Borg (M) med en lagrådsremiss som blev nedsablad av lagrådet på en rad punkter. Rådets slutkläm var att förslaget inte kan vara grund för lagstiftning.

Regeringen har hittills siktat på att ett förslag ska finnas med i höstbudgeten. Det innebär att det också blir svårare för oppositionen att påverka det.

De nuvarande reglerna möjliggör för delägare i fåmansbolag att ta ut ersättning som utdelning, i stället för lön. Det är gynnsamt eftersom kapitalinkomster beskattas mindre hårt än löneinkomster.

Det som regeringen särskilt vill komma åt är att företag som stora revisionsbyråer, advokatfirmor och konsultbolag med många anställda använder reglerna för att kunna betala ut stora utdelningar vid sidan av lönen, med lägre beskattning.

Tyck till