ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: En god historia är guld värd

Ledarskap handlar om mod att fatta beslut om förändring, att ta risker och att gå på intuition. Förmågan till ständig förändring är den främsta framgångsfaktorn för företagen. Det handlar om att prova det nya och ta risken att misslyckas, anser Per Schlingmann, Moderaternas tidigare chefsstrateg.

Förmågan till förnyelse håller på att bli en alltmer avgörande framgångsfaktor för företag och organisationer.

Drivkraften är givetvis de enorma förändringsbehov och den tilltagande konkurrenssituation som följer av faktorer som globalisering, digitalisering och förändrade konsumentbeteenden. I det senare ligger de stora förändringar som krävs av att medarbetare och kunder alltmer agerar som samhällsmedborgare.

Det är inte längre vad man säger som räknas utan hur man agerar. För många företag är förmågan till ständig förändring och utveckling i dag den främsta framgångsfaktorn.

Utvecklingen kan ses som ett resultat av trial, error och win – där olika aktörer gör olika förnyelseförsök. En del försök misslyckas, medan andra lyckas. Vi lever i en bäst före-ekonomi där den som senast har förnyat sig på ett framgångsrikt sätt leder utvecklingen – men lika snabbt kan förlora sin position. Det centrala är att bara de som vågar har chansen att lyckas.

Utvecklingen på tv-marknaden är ett bra exempel. Med digitaliseringen följer nya möjligheter och förändrade konsumentbeteenden, och vi kan se hur aktörer som Netflix, Magine, HBO och Com Hem gör försök att erbjuda tittarna nya lösningar.

En annan aktör som står inför ­behov av förändringar till följd av ­digitaliseringen är Ica. Som marknadsledare har de visat innovationsförmåga och står nu inför utma­ningen att rätt hantera e-handel.

Detta är några av slutsatserna i min bok ”Stå aldrig still”, som utkommer i morgon. Bakgrunden är mina erfarenheter av Moderaternas förnyelse­arbete. I grunden handlar denna förnyelse om det politiska innehållet, men jag har utgått från själva förändringsarbetet och inte minst iakttagelser om hur människor förhåller sig till förändring. Moderaternas förnyelse inger hopp: om ett hundraårigt politiskt parti kan förändras i grunden, då kan alla det!

Dessa erfarenheter tillsammans med samtal och studier av andra branscher, som musikindustrin och dagligvaruhandeln, har lett till att jag ser på beslutsfattande, ledarskap och kommunikation med nya ögon.

Den grundläggande slutsatsen är att förändringsarbete handlar om verklig förändring. Det är inte ett ­utanpåverk och handlar inte om ­kommunikation.

Tvärtom: verklig ­förändring handlar om att agera på ett sätt som i sig bygger en historia. I den transparenta värld vi lever i går affärsstrategin och varumärkesstrategin  hand i hand. Det talas mycket om storytelling, men egentligen handlar det om story­building – förmågan att genom eget ­agerande bygga en spännande berättelse. Dagens företagsledningar måste alltså tänka dramaturgiskt där varje nytt beslut blir en ny del i den berättelse om företaget som växer fram.

Ledarskap handlar i stor utsträckning om mod. Modet att stå för och leva förändring, att våga fatta beslut om förändring, ta risker och att också låta intuitionen styra beslutsfattandet. Ledarskapet handlar också om att våga se hot och svagheter i den egna verksamheten. Här har många företag mycket att lära av en organisation som Anonyma alkoholister. Vill man bli nykter alkoholist så räcker det inte med att förändra sitt beteende, man måste från grunden ompröva hela sitt sätt att leva.

Kommunikationen i sig spelar en avgörande roll. Det är med ett kommunikativt ledarskap företag kan få med sig sin organisation och det är med stark kommunikation förändringen kan dramatiseras och göras tydlig.

För de företag och organisationer som vill bli framgångsrika handlar det om att möta behovet av förändring proaktivt. Genom att våga prova det nya och riskera att misslyckas tar man också chansen att bli en vinnare. Min slutsats är därför enkel. Sluta inte. Lär av misstagen. Ompröva beslut och prova nya vägar, men stå aldrig still!

 

Per Schlingmann, föreläsare och rådgivare

 

Tyck till