ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Våldsamt slut på klimatkrisen

  • Foto: Scanpix
När klimatet har förändrats under mänsklighetens historia har våldet ökat. Den slutsatsen dras i en ny analys. När människor sätts under press på grund av torka eller kyla blir krigen, upploppen och morden fler.

Detta är inte en ny tanke. Men analysen, som utförts av forskare vid Princeton University och University of California i USA, är den överlägset mest omfattande i sitt slag.

Forskarna, som redovisar sina rön i Science, har gått igenom de 60 mest rigorösa studierna i ämnet de senaste åren. Dessa täcker en lång rad historiska konflikter från istidens slut fram till våra dagar.

Konflikterna och våldet utgörs inte bara av krig i generell bemärkelse utan omfattar också inbördeskrig, upplopp, etniska rensningar, massförflyttningar, sammanbrott, mordfrekvenser, överfall och våldtäkter.

Slutsatsen är tydlig: Klimatförändringar och mänskligt våld hör samman, oavsett historisk epok, och oavsett vilken del av världen som granskas.

Den europeiska historien kan duga som exempel. Perioder med kyla har ofta sammanfallit med våldsamma händelser, som romarrikets expansion och likaså dess kollaps, samt folkvandringarna runt år 500, digerdöden och svälten under 1300-talet, trettioåriga kriget på 1600-talet, och utvandringen till Amerika under 1800-talet.

Forskarna hittade också belägg för att mayarikets kollaps i Centralamerika, liksom khmerrikets sönderfall och tangdynastins sammanbrott i Kina, inträffade under perioder av svår torka.

Det betyder givetvis inte att klimatförändringar är den enda orsaken till ökat våld i samhället. Men att döma av de nya rönen är de en underskattad faktor. Forskarnas analys antyder att en temperaturhöjning med 0,4 grader under ett år på den afrikanska kontinenten ökar risken för konflikter med 14 procent.

De varnar för att en temperaturhöjning på jorden med cirka två grader i framtiden medför stora risker för ökat våld i världen. Frekvensen av inbördeskrig och andra interna konflikter kan komma att öka med 50 procent i vissa regioner.

Tyck till