ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: Bordlägg 3:12-förslaget

Regeringens ändrade förslag till 3:12-regler fortsätter att väcka debatt. Även industrimannen Rune Andersson är starkt kritisk och uppmanar regeringen att bordlägga förslaget och i stället ta fram ett helt nytt i samarbete med experter från näringslivet.

Alliansregeringen har under sin tid vid makten genomfört många tillväxtfrämjande åtgärder på skatteområdet, till exempel jobbskatteavdrag, rutavdrag, investeringsavdrag och borttagande av förmögenhetsskatt.


Det är
därför med stor förvåning jag tar del av det nya 3:12-förslaget. Nu presenteras en rad lagförslag som ger incitament till att krympa en verksamhet och att bli passiv ägare i stället för att aktivt arbeta i egna familjeföretag. Låt mig ge ett exempel:


En företagare
med 80 anställda och därmed cirka 23 miljoner i lönekostnader, tvingas höja sin egen lön från 566 000 kronor till 2 260 000 kronor för att över huvud taget få ta kapitalbeskattad utdelning. Gör man inte det blir utdelningsskatten 57 procent (bortsett från en marginell utdelning baserat på insatt kapital). Vad gör då denna företagare? Att fyrdubbla lönen finns sällan på kartan. Företaget tål normalt inte detta om man vill fortsätta investera för att växa. Företagaren har då ett antal handlingsalternativ, till exempel:
Sälj minst 30 procent av företaget till en utomstående passiv investerare, till exempel ett riskkapitalbolag. Då ställs inga krav på löneuttag och skatten blir alltid 25 procent på utdelningar.


Krymp verksamheten
genom att avveckla mindre lönsamma verksamheter.
Anlita bemanningsföretag om det går, eller outsourca produktion och annat så att man kommer ned mot 20 anställda.


Dela upp
företaget i mindre bolag så att någon del får en lönesumma på cirka 5–6 miljoner kronor. Då behöver man – som i dag – ”bara” ta ut drygt 500 000 kronor i lön och med detta steg kunna ta utdelning på upp till 2,83 miljoner med 20 procents skatt.


Att jag
valt detta exempel beror på att optimum i de föreslagna nya 3:12 reglerna ur skattesynpunkt ligger kring 20 anställda. För varje anställd utöver detta tvingas företagaren ta ut en egen löneökning på 10 procent av de nyanställdas lönesumma för att kunna ta egen utdelning. Expansion i lågmarginalbranscher – som stora delar av tjänstesektorn är blir då ofta olönsam ur ägarens synpunkt. Det ironiska i förslaget är att det var de högavlönade revisorerna och advokaterna man skulle klämma åt.


I verkligheten
ger förslaget stora negativa tröskeleffekter för städ- och restaurangföretag och många andra tjänsteföretag.


Genom att
införa en gräns på 4 procents ägande, under vilken man inte får använda sig av lönesumman för att ha kapitalbeskattad utdelning får många anställda nyckelpersoner i familjeföretag (där ägaren är aktiv) 57 procents skatt på sin utdelning. Med exakt samma jobb och samma ägarandel får dessa personer i riskkapitalägda bolag 25 procents skatt.


Är det
verkligen alliansregeringens avsikt att familjeföretagen ska diskrimineras på detta sätt? Den hårda konkurrens som ständigt pågår vad gäller rekrytering av nyckelpersoner (inte minst utanför storstadsregioner) skulle allvarligt snedvridas till familjeföretagens nackdel om förslagen genomförs.


Detta var
några exempel på att det nya 3:12-förslaget får konsekvenser som jag tror strider mot alliansregeringens uppriktiga mål att stimulera företagande och tillväxt i landet.


Jag vill
vädja till regeringen att bordlägga det här förslaget, och i samverkan med expertis inom näringslivet ta fram ett nytt förslag, som utgår från vilka problem man vill lösa, utan att skapa kaos och felaktiga incitament i hela företagarvärlden.

Rune Andersson, styrelseordförande för Mellby gård, ledamot i Företagsskattekommittén

Tyck till