1515

Räntor och valutor: Euron pressas<br />

Amerikanska marknadsräntor visar ganska små förändringar från svensk stängning på måndagen samtidigt som euron är under fortsatt press efter att ECB-chefen Mario Draghi sagt att ECB är redo att agera igen vid behov.

På aktiemarknaderna steg USA-börserna överlag svagt på måndagen, med S&P500 till en ny rekordnivå. I Asien är utvecklingen lite blandad under natten, med kraftiga uppgångar i Japan som tidigare haft helgstängt.

Australiens centralbank, RBA, sänkte något överraskande sin styrränta med 25 punkter till rekordlåga 2,75 procent. Den senaste sänkningen var i december.

I Bloomberg News prognosenkät bland 29 bedömare väntade sig åtta att räntan skulle sänkas med 25 punkter, medan resten räknade med att räntan skulle lämnas oförändrad. Enligt prissättningen i finansiella kontrakt var dock sannolikheten snarare runt 50 procent för en sänkning.

RBA-chefen Glenn Stevens sade i ett uttalande att centralbankens direktion tidigare noterat att inflationsutsikterna ger ett utrymme för ytterligare lättnader, om det skulle visa sig nödvändigt för att stötta efterfrågan.

"Vid dagens möte har direktionen beslutat att använda en del av detta utrymme. Den bedömde att en ytterligare sänkning av styrräntan var lämplig för att uppmuntra en uthållig tillväxt i ekonomin, förenligt med att uppnå inflationsmålet", sade han.

Glenn Stevens sade också att RBA fortsatt räknar med att inflationen det kommande ett till två åren kommer att vara i linje med inflationsmålet.

"Jag tror att det handlar om finjustering. De sänker eftersom inflationen är låg. De har inte gett mycket framåtblickande guidning, men jag ser ingen stark lättnadsbias. Jag räknar visserligen med fler sänkningar, men inte snart. De kommer att invänta mer information om slutet på gruvboomen", sade Matthew Johnson, räntestrateg vid UBS, till Reuters.

På valutamarknaden försvagades Australiendollarn efter räntesänkningen och gick till 1:019 mot USA-dollarn från 1:024 just före räntebeskedet, den svagaste nivån på drygt två månader. Statsobligationsräntorna i Australien sjunker 6-9 punkter, med störst nedgångar i de kortaste löptiderna.

Euron försvagades på måndag eftermiddag just efter svensk stängning efter att ECB-chefen Mario Draghi sagt att ECB:s penningpolitik kommer att förbli ackommoderande och att centralbanken står redo att agera igen vid behov. ECB kommer att studera inkommande statistik de kommande veckorna, sade han. Han upprepade också att ECB ser öppet på möjligheten att sänka depositräntan så att den bil negativ.

Euron har sedan handlas i stort sett sidledes under natten och har sammantaget tappat till 1:308 mot dollarn från 1:311 på måndagen.

Yenen har stärkts på bred front i vad som beskrivs som en rekyl på de senaste dagarnas försvagning.

Kronan har fortsatt att försvagas ett par öre mot både dollarn och euron.

Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan handlas tidig svensk tisdagsmorgon till 1,75 procent, oförändrat från måndagens svenska stängning.

Japanska långräntor stiger med tioårsräntan 2 punkter upp till 0,59 procent.

På tisdagens makroagenda riktas intresset främst mot industristatistik från Sverige och Tyskland.

Klockan 9.30 publicerar SCB statistik över den svenska industrins produktion och orderingång i mars. Enligt SME Direkts enkät väntas industriproduktionen ha stigit med 0,3 procent jämfört med i februari och minskat med 0,7 procent från i mars 2012.

Handelsbankens analytiker Anders Brunstedt skriver i ett prognosbrev att indikatorerna spretar. Å ena sidan var orderingången oväntat stark i februari, då den ökade med 3,5 procent från i januari, vilket tyder på en förbättring av industriproduktionen framöver. Å andra sidan tyder inte hyggligt tillförlitliga indikatorer som inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin på någon stark uppgång för industriproduktionen.

Klockan 12.00 kommer tyska industriorder i mars, med en väntad nedgång om 0,5 procent från i februari, enligt Bloomberg News enkät.

"Den markanta nedgången i ledande indikatorer har allvarligt dämpat förhoppningarna om en snabb återhämtning i den tyska ekonomin. Marsstatistiken över industriorder kommer att indikera om signalerna om ökande investeringar, som har synts de senaste månaderna, åter har försvunnit", skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

Även fransk industriproduktion i mars står på agendan, klockan 8.45. Den väntas ha sjunkit med 0,3 procent från i februari. Dessutom kommer SCB med statistik över småhuspriserna i mars.

Noteringar 7.05
USD/SEK 4,064583 (6:5219) EUR/USD 2,181944 (1:3109)
EUR/SEK 4,280556 (8:5497) USD/JPY 99:10:00 (99:32)
Jp obl 2 0,11 -0,12 Jp obl 10 0,59 -0,57
Ty obl 2 0 -0,01 Ty obl 10 1,24 -1,26
US obl 2 0,21 -0,22 US obl 10 1,75 -1,75


Innehåll från TakedaAnnons

Covid tydliggör vårdens reformbehov

Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.
Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.

Under pandemin har det svenska vårdsystemet på många sätt svarat upp väl mot de utmaningar det ställts inför. Samtidigt blev strukturella brister tydligare. Nu behövs ett ”nytt vårdtänk” där vårdens parter samarbetar för ett hållbart system med patienten i centrum.

Läkemedelsbolaget Takeda arbetar i Sverige framförallt med sällsynta sjukdomar, gastroenterologi, neurovetenskap och onkologi. För ett par år sedan presenterade Takeda sin vision ”Hållbar vård i partnerskap”. Målet är att förbättra patienternas livskvalitet och patientmedverkan genom sektoröverskridande samarbeten mellan privat och offentlig sektor, implementeringen av modern teknik som distansmonitorering och datadriven diagnostik och vård. Under pandemin har man på Takeda sett hur de omdaningsbehov inom vården som belystes i deras vision blivit ännu tydligare.

– Tyvärr har pandemin inneburit att vårdsystemet hamnat efter med diagnostisering av framförallt cancer samt kroniska och sällsynta sjukdomar. För många kommer sjukdomen att upptäckas försent och bli svårbehandlad. I vår vision pekar vi tydligt på behovet av en omfokusering mot innovativa digitala lösningar som möjliggör tidiga diagnoser och därmed en tidigt insatt vård för patientens bästa, säger Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.

– Särskilt akut är situationen för de 400 000 personer i Sverige som idag lever med sällsynta sjukdomar och redan nu väntar åratal på diagnos. För dessa personer finns dessutom ett stort behov av en snabbare och mer jämlik tillgång till nya innovativa och mer precisa läkemedel. Den nyligen presenterade WAIT-rapporten från EFPIA visar att Sverige ligger långt ifrån toppen när det gäller tillgänglighet av nya innovativa läkemedel för denna grupp. För att lösa detta krävs en öppen dialog rörande dagens ersättningsmodeller, vilka i större utsträckning bör baseras på värdet läkemedlet tillför enskilda patienter och dess anhöriga, fortsätter han.

Takeda vill med sin vision driva på en förändring av vårdsystemet.

Läs mer om det nya vårdtänket i Sverige här.

– Läkemedelsbolag har ett mycket speciellt och stort ansvar. Vi måste tänka bortom de läkemedel vi tillverkar och samarbeta brett med alla aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet för att utveckla nya lösningar som bidrar till en framtida hållbar vård. Vi välkomnar alla att diskutera och delta i vårt visionsarbete framåt, avslutar Vatroslav Mateljic.

Om :

Takeda är ett globalt läkemedels- och biofarmaceutiskt bolag från Japan som har funnits i 240 år. I Sverige fokuserar Takeda framförallt på sällsynta sjukdomar, neurovetenskap, gastroenterologi och onkologi.

 Läs mer om Takeda här.

 

Mer från Takeda

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Takeda och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?