1515

Räntor/valutor: Dollarn vände upp

Dollarn vände upp mot andra valutor på fredagen efter överraskande starka USA-indikatorer samtidigt som euron tyngdes av en rekordhög arbetslöshet i euroområdet. På räntemarknaden vändes samtidigt en inledande nedgång till en uppgång efter eftermiddagens positiva USA-data.

USA-statistik visade att industrikonjunkturen i Chicagoområdet förbättrades betydligt mer än väntat i maj; PMI steg till 58,7 från 49,0 i april, långt över väntade 50,0.

Andra regionala industriindex har inte visat en motsvarande positiv utveckling i maj, men det starka utfallet i Chicago kan ändå ha höjt förväntningarna inför måndagens nationella ISM-index, där prognoserna på fredagseftermiddagen pekade mot en nedgång till 50,5 i maj från 50,7 i april.

Delindex för produktionen steg till 62,7 i maj från 49,9 i april, och starka ökningar noterades även för delindex för nya order och för orderböckerna. Sysselsättningsindex steg till 56,9 från 48,7.

Definitiva Michiganindexet för maj visade samtidigt att hushållens ekonomiska förtroende steg mer än väntat i maj. Index steg till 84,5 från 76,4 i april, vilket var högre än väntade 83,7 och den högsta noteringen sedan juli 2007.

Hushållens inkomster var oförändrade i april samtidigt som konsumtionen sjönk 0,2 procent. Det var svagare än väntade +0,1 respektive +-0,0 procent enligt Bloomberg News enkät.

RDQ Economics noterar dock i en kommentar att det var sjunkande priser som pressade ner konsumtionen i april, i reala termer steg konsumtionen 0,1 procent. Det är sjunkande energipriser som har gett USA-hushållen en "välbehövlig lättnad" den senaste tiden, enligt RDQ-ekonomerna.

Kärninflationstakten var samtidigt 1,1 procent i april, vilket var något över förväntningarna, men utfallet var inte helt oväntat efter att torsdagens BNP-data för första kvartalet uppvisat en något högre kärninflationstakt. Prisutvecklingen mellan mars och april var marginellt lägre än väntat.

USA-räntorna sjönk efter den svenska marknadens stängning på torsdagen men vände åter upp efter fredagens konjunkturindikatorer. Vid den svenska marknadens stängning noterades tioårsräntan till 2,17, 5 punkter högre än vid samma tid på torsdagen.

Statistik från Eurostat på förmiddagen visade att arbetslösheten i euroområdet steg till nya rekordet 12,2 procent i april från 12,1 procent i mars. Uppgången var i linje med förväntningarna.

HIKP-inflationen i euroområdet steg preliminärt till 1,4 procent maj, från 1,2 procent i april, i linje med prognos. Kärninflationen steg samtidigt från 1,0 procent till 1,2 procent, vilket var högre än de 1,1 procent som väntades enligt Bloomberg News enkät.

Statistik på morgonen visade också att försäljningen i den tyska detaljhandeln minskade med 0,4 procent mellan mars och april, sämre än en väntad uppgång på 0,2 procent. I årstakt steg dock detaljhandeln 1,8 procent, mer än väntade 1,1 procent.

Svenska statsobligationsräntor steg 1-2 punkter på fredagen, tioårsräntan upp 2 punkter, till 1,92 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten var oförändrat 40 punkter.

Euron stärktes drygt 2 öre mot kronan, till 8:60, medan dollarn stärktes drygt 4 öre till 6:63.

IMF:s Sverige-delegation presenterade en rapport på förmiddagen, efter fondens årliga Sverige-besök, som till stor del fokuserade på åtgärder för att förstärka den finansiella stabiliteten. Trots framsteg när det gäller den finansiella regleringen är hushållen skulder mycket höga och stigande, och det stora banksystemet är fortsatt en bräcklighet för ekonomin.

"Att stärka den finansiella sektorn kommer att hjälpa till att minska behovet för fiskala buffertar och begränsa behovet av att lagra utländsk valuta i Riksbanken", skriver IMF.

IMF vill minska ränteavdragen på bolån och höja fastighetsskatten på medellång sikt samt komplettera bolånetaket med krav på kortare amorteringstider på bolån. Det nyligen lanserade riskviktstaket för bolån i bankerna välkomnas, men IMF vill att det gradvis höjs till 35 procent på medellång sikt.

IMF-representanten Helge Berger medgav vid en pressträff att förslagen är politiskt känsliga, men betonade att det är viktigt att frågorna diskuteras.

Helge Berger sade vidare att svenska huspriser sannerligen är höga och "något förhöjda" jämfört med andra benchmarks, och att det är viktigt att politikerna börjar diskutera åtgärder för att minimera riskerna för en krasch.

IMF bedömer att Sveriges BNP kan växa med cirka 1,1 procent i år och med 2,3 procent i år, men det finns såväl externa som interna nedåtrisker. Inflationen ligger långt under Riksbankens mål, delvis beroende på den starkare kronan. IMF:s bedömning är dock att kronans reala växelkurs ändå ligger under, men nära, fundamenta på medellång sikt.

Enligt IMF finns utrymme för Riksbanken att sänka räntan ytterligare om tillväxten blir lägre än väntat och inflationen förblir låg under längre tid än väntat. Med starka verktyg för makrotillsyn på plats ökar också Riksbankens frihet att arbeta för att uppnå inflationsmålet, utan att oroa sig för de långsiktiga makroekonomiska effekterna av räntepolitiken.

SCB presenterade också den svenska bytesbalansen för första kvartalet på fredagsförmiddagen; den visade ett överskott på knappt 68 miljarder kronor vilket var 4 miljarder mer än motsvarande kvartal 2012. Ökningen kan till stor del kopplas till ett större överskott i tjänstebalansen.

Japansk statistik under natten kom överlag in starkare än väntat alternativt bättre än föregående månad. Preliminär industriproduktion steg oväntat mycket i april och industri-PMI för maj pekar mot en fortsatt förbättring framöver. Samtidigt var deflationen i årstakt inte fullt lika stark som i mars. I Tokyo-området var kärn-KPI till och med positivt i årstakt i maj.

"Abenomics har förbättrat förtroendet bland företag och hushåll, vilket hjälper till att lite i taget lyfta inflationsförväntningarna. Japan är närmare att komma ur deflationen", sade Yoshimasa Maruyama, chefekonom vid Itochu i Tokyo, till Bloomberg News.

På fredagen släppte också IMF sin årliga rapport om den japanska ekonomin, med budskapet att den senaste tidens yenförsvagning inte är problematisk.

"Så länge som de penningpolitiska lättnaderna görs för att uppnå inhemska mål, och åtföljs av omfattande finanspolitiska och strukturella reformer, ser vi inte den senaste tidens yenförsvagning som problematisk", skrev IMF i rapporten.


Innehåll från Ikano BostadAnnons

”Det här förändringsarbetet kräver modiga chefer”

Mindre machokultur och ett öppnare klimat. Effektivare projekt och lägre produktionsbortfall. Medarbetarundersökningen som gjordes för en tid sen fick Ikano Bostad att påbörja en rejäl förändringsprocess – som har gett lika rejäla resultat.  

En högre grad av innovation, ett större engagemang och en sundare företagskultur. Plus lägre personalomsättning och en arbetsmiljö som upplevs som mer stimulerande. För Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad, är jämställdhetsarbetet ett effektivt sätt för att nå en ökad konkurrenskraft. 

– Jag har jobbat hela mitt liv i byggbranschen och har många gånger varit frustrerad eftersom jag sett att vi, på grund av alltför homogena team, inte har kunnat leverera till max. Det säger ju sig själv, frågar du fem personer med liknande bakgrund om hur de vill lösa ett problem så får du fem liknande svar. Med blandade arbetsgrupper når vi både en starkare innovation och skapar de bästa förutsättningarna att möta våra kunder, som ju också är av blandade kön, åldrar och bakgrunder. 

Stark motivation

På Ikano Bostad har man sedan 2014 jobbat extra fokuserat på att öka jämställdheten bland medarbetarna. Då gjordes en mätning som visade att många tyckte att jargong och en del beteenden kollegor emellan var för hårda. 

– Det gav oss en tankeställare och gjorde att motivationen för att påskynda jämställdhetsarbetet ökade ytterligare. Och glädjande nog har medarbetarundersökningarna sedan dess visat på tydliga förbättringar. Till exempel har vi nått ett betydligt högre engagemang, vilket leder till effektivare projekt med lägre produktionsbortfall, säger Pirjo.   

Läs mer om lärlingsprogrammet för kvinnor som vill bli snickare 

Lärlingsprogram för kvinnor

Vägen mot en mer jämställd organisation har egentligen inte varit en – utan många. Man har jobbat med rekrytering, ledarskap och successionsplanering, men också med mer handfasta projekt som ett lärlingsprogram för kvinnor ute på byggarbetsplatserna. 

– Hentverkarna är ett lärlingsprogram där vi har tagit in 16 kvinnor som ska utbildas i tre år. Tanken är att vi genom en större jämställdhet ska få en arbetsplats som passar fler, både kvinnor och män. En studie av projektet som gjordes visar att arbetsmiljön faktiskt förändrades när det kom in fler kvinnor, precis som vi hade önskat. Klimatet blev mer öppet och mindre macho. 

En annan hörnsten för utvecklingen mot en större jämställdhet är förankring i ledningsgruppen och arbete för att ständigt utveckla ledarskapet. 

– Det får inte finnas någon som helst tvekan i ledningen om att detta är något som vi gör till 500 procent, för att utveckla vår organisation. Och jag brukar med en dåres envishet tjata om att detta förändringsarbete också kräver modiga chefer. Chefer som har modet att anställa någon som inte är som de själva och som systematiskt arbetar för att alla medarbetare ska bli sedda och förstådda, oavsett livssituation. 

Ni har vunnit en del priser för ert arbete, bland annat Unionens Guldstegen. Vad betyder det för er?

– Den allra största anledningen till att vi gör det här jobbet är som sagt för att vi vill öka vår konkurrenskraft och värdet i affären. Men att få priser är ju såklart också väldigt roligt! Det är ett pris som nomineras av våra Unionen-medlemmar, vilket gör det extra kul. Det visar att det vi gör uppskattas och blir ett erkännande för hela företaget. För det är verkligen vad det här arbetet är, ett enda stort team work. Om inte alla hade varit så engagerade hade vi aldrig kunnat nå så här långt, säger Pirjo. 

Här kan du lära känna Ikano Bostads styrelse och ledningsgrupp 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?