1515

Räntor &amp; valutor: Arbetslöshet dämpar humöret<br />

Euron försvagas och tyska räntor sjunker i ett generellt negativt riskklimat i Europa på förmiddagen. Samtidigt stiger italienska och spanska räntor något medan japanska yen stärks.

Statistik från Eurostat på förmiddagen visade att arbetslösheten i euroområdet steg till nya rekordet 12,2 procent i april från 12,1 procent i mars. Uppgången var i linje med förväntningarna.

HIKP-inflationen i euroområdet steg preliminärt till 1,4 procent maj, från 1,2 procent i april, i linje med prognos. Kärninflationen steg samtidigt från 1,0 procent till 1,2 procent, vilket var högre än de 1,1 procent som väntades enligt Bloomberg News enkät.

Svenska statsobligationsräntor handlas stabilt på fredagsförmiddagen, efter en mindre nedgång i morgonhandeln. Kronan försvagas samtidigt något mot euron och dollarn.

IMF:s Sverige-delegation presenterade en rapport på förmiddagen, efter fondens årliga Sverige-besök, som till stor del fokuserade på åtgärder för att förstärka den finansiella stabiliteten. Trots framsteg när det gäller den finansiella regleringen är hushållen skulder mycket höga och stigande, och det stora banksystemet är fortsatt en bräcklighet för ekonomin.

"Att stärka den finansiella sektorn kommer att hjälpa till att minska behovet för fiskala buffertar och begränsa behovet av att lagra utländsk valuta i Riksbanken", skriver IMF.

IMF vill minska ränteavdragen på bolån och höja fastighetsskatten på medellång sikt samt komplettera bolånetaket med krav på kortare amorteringstider på bolån. Det nyligen lanserade riskviktstaket för bolån i bankerna välkomnas, men IMF vill att det gradvis höjs till 35 procent på medellång sikt.

Enligt analytiker går IMF:s rekommendationer i linje med synpunkter som redan har framförts i den inhemska debatten. Förslag om minskade ränteavdrag och höjd fastighetsskatt betraktas som politiskt omöjliga att genomföra, men kortare amorteringstider och höjda riskvikter är mer tänkbara.

IMF bedömer att Sveriges BNP kan växa med cirka 1,1 procent i år och med 2,3 procent i år, men det finns såväl externa som interna nedåtrisker. Inflationen ligger långt under Riksbankens mål, delvis beroende på den starkare kronan. IMF:s bedömning är dock att kronans reala växelkurs ändå ligger under, men nära, fundamenta på medellång sikt.

Enligt IMF finns utrymme för Riksbanken att sänka räntan ytterligare om tillväxten blir lägre än väntat och inflationen förblir låg under längre tid än väntat. Med starka verktyg för makrotillsyn på plats ökar också Riksbankens frihet att arbeta för att uppnå inflationsmålet, utan att oroa sig för de långsiktiga makroekonomiska effekterna av räntepolitiken.

SCB presenterade också den svenska bytesbalansen för första kvartalet på fredagsförmiddagen; den visade ett överskott på knappt 68 miljarder kronor vilket var 4 miljarder mer än motsvarande kvartal 2012. Ökningen kan till stor del kopplas till ett större överskott i tjänstebalansen.

På fredagens USA-agenda står privata inkomster och privatkonsumtion i april, klockan 14.30, Chicago inköpschefsindex för maj, klockan 15.45, samt maj månads definitiva Michigan-index över konsumentförtroendet, klockan 15.55.

De privata inkomsterna väntas ha ökat med 0,1 procent mellan mars och april medan konsumtionen spås ha varit oförändrad, enligt Bloomberg News enkät.

Chicago inköpschefsindex spås ha stigit till 50,0 i maj från 49,0 i april medan definitiva Michigan-index väntas bekräfta den preliminära uppgången till 83,7 från 76,4 föregående månad.


Innehåll från HSBAnnons

Så etablerar man hållbara fastigheter på en het marknad

Bostadsmarknaden är glödhet, men samtidigt iskall. 

Nyproducerade bostäder blir dyra och stora grupper står utan möjlighet att köpa en egen bostad.

– HSB har tagit ställning för att bygga hållbart, men vi vill också inkludera de sociala aspekterna så att vi bygger mer för fler, säger Jonas Erkenborn, vd för HSB Bostad.

Här bygger HSB i hela landet 

En redan het bostadsmarknad har det senaste året fått skjuts av pandemin som har fått efterfrågan på bostäder i attraktiva områden att rusa.

– Vi spenderar mycket tid hemma nu vilket har uppvärderat bostaden, säger Jonas Erkenborn.

– Det faktum att den rekordlåga räntan dessutom gör bostaden attraktiv som investeringsobjekt, och att många ser en möjlighet att göra en bra affär, har lett till en mycket het marknad i många områden i landet.

Men trots att det generellt sett är billigt att låna pengar stänger bolånetak och amorteringskrav effektivt ute de unga från möjligheten att köpa sin egen bostad.

– Vi som har kommit en bit i karriären och har jobb som har klarat sig bra under pandemin har möjligheter på bostadsmarknaden. Men myntets andra sida är att många grupper inte har möjlighet att låna alls och antingen förblir trångbodda eller inte ens kan skaffa en bostad. Marknaden är inte het för alla. 

Prisvärda bostäder i småhusform

HSB och övriga aktörer inom byggbranschen har de senaste åren satsat mycket tid och resurser för att utveckla ett miljömässigt och mer hållbart byggande. 

I det arbetet har HSB tagit ett strukturerat grepp kring ett hållbart byggande med processtyrning och miljövänliga materialval, samtidigt som den sociala hållbarheten levereras genom en trygg och stabil bostadsrättsförening.

– Vi på HSB är väldigt stolta över att ha en historia av att utveckla och förbättra boendesituationen för de många människorna, och det vill vi göra även nu. Vi vill bygga mer för fler så att bland annat unga människor med vanliga jobb har råd att köpa en egen bostad.

För att åstadkomma det gör HSB flera egna insatser, bland annat breddas nu verksamheten genom att även erbjuda prisvärda bostäder i småhusform. 

Dessutom arbetar man med att minska sina byggkostnader genom ta fram typlösningar för till exempel trapphus och badrum som ökar repeterbarheten i produktionen.

– I och med att vi är kostnadseffektiva kan vi öppna nya marknader för bostadsrätter. Dessutom blir det spännande att följa de flyttrörelser ut från stadskärnan som har uppstått i och med pandemin, och se hur vi kan erbjuda prisvärda bostadsrätter med hjälp av goda kommunikationer även i mindre centrala lägen.

Utvecklar samhällen från grunden

Just nu håller HSB bland annat på att utveckla nya stadsdelar i kommunerna runt Stockholm.

– Jag är väldigt stolt över HSB:s tradition att etablera nya bostadsområden, där vi får vara med och utveckla hållbara samhällen från grunden och på så sätt fortsätta vara en samhällsbyggare.

Samtidigt menar Jonas Erkenborn att det krävs insatser även från politiskt håll för att komma till rätta med problemen.

– Vi på HSB vill underlätta för våra medlemmar att köpa sin bostad. Men ska man kunna köpa en bostad krävs det att man får låna, till exempel med hjälp av startlån eller subventionerat bosparande. Det krävs en sammanhållen bostadspolitik där finansiering, myndighetsprocesser och en utbyggd infrastruktur är viktiga delar i en komplex samhällsbyggnadsprocess. 

Här bygger HSB i hela landet 

 

Mer från HSB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HSB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?