ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Borg backar om fåmansbolag

  • Det nya 3:12-förslaget presenteras av Annie Lööf (C) och Anders Borg (M). Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

På fredagen ska regeringen sätta ner foten angående de omstridda 3:12-reglerna för fåmansbolag. Enligt det nya förslaget, som presenteras av Annie Lööf (C) och Anders Borg (M), justeras taket för löneuttagskravet till 40 basbelopp.

På fredagen lägger regeringen fram förslaget i en ny lagrådsremiss. På Dagens Industris debattsida presenterar näringsminister Annie Lööf och finansminister Anders Borg en ändring av det tidigare förslaget.

Förutom löneuttagskravet på 40 basbelopp ska det dessutom behövas färre kapitalandelar för att utnyttja löneunderlagsregeln - fyra procent i stället för fem, enligt förslaget.

Mats Odell (KD), ordförande i näringsutskottet, räknar med att regeringen kommer med ett uppmjukat alternativ till det hårt kritiserade förslaget från finansdepartementet.

En delägare som också arbetar i fåmansbolag kan i stället för lön ta ut stora belopp som utdelning och därmed sänka skatten från 57 procent i inkomstskatt till 20 procent i kapitalinkomstskatt.

Anders Borg har reagerat på att löneinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster i fåmansbolagen. Den typen av skatteplanering ska stävjas genom regelskärpningar men Borgs förslag till skärpning har mött hård kritik.

Entusiasmen bland samarbetspartierna i Alliansen kan också ha falnat i takt med att allt fler kritiska remissvar anlänt till departementet. Föreningen Auktoriserade Revisorer bedömer att förslaget "riskerar att hämma både konkurrens och tillväxt i näringslivet". Näringslivets Skattedelegation tror att förslaget "skulle hämma expansion av företag, bidra till att företag minskar antalet anställda, fördyra nyanställningar och motverka rationella sammanslagningar."

Odell är kritisk till utformningen och konstaterar att förhandlingarna mellan allianspartierna och de olika inblandade departementen är på väg att landa i ett omformulerat förslag.

Nu är det viktigt att det sker förändringar i förhållande till det ursprungliga förslaget och det som kommer att presenteras framöver är bättre än vad det var från början. Den stora gruppen små fåmansföretag kommer att få förbättrade villkor, det blir en omfördelning från de stora bolagen som varit väldigt skattegynnade till de mindre, säger Odell.

Det har skett ett överutnyttjande av de generösa reglerna och de måste stramas upp. Men när man gör det ska man undvika att bygga in tillväxthämmande faktorer och tröskeleffekter. Debatten har för mycket koncentrerats till ett fåtal advokat- och revisionsfirmor som stått i fokus, säger Odell.

Tyck till