1515

Räntor och valutor: Kronan svagare<br />

Europaräntorna stiger överlag i den inledande handeln, med tyska räntor 1-3 punkter upp.

Från Tyskland kommer arbetslöshet och preliminär KPI för maj. I Bryssel kommer EU-kommissionen med sina årliga landspecifika rekommendationer. Kommissionen väntas ge grönt ljus för Spanien, Frankrike och Nederländerna att skjuta fram sina underskottsmål i tiden, men samtidigt betona behovet av att kompensera med ökat reformtryck, skriver Financial Times.

Finansminister Anders Borg skriver i en debattartikel att centralbankerna inte ensamma kan dra Europa ur krisen, utan att finanspolitiken måste ta ett större ansvar. Sverige kan tillsammans med andra ekonomiskt starka länder visa vägen.

Åtgärderna bör inte utformas som tillfälliga stimulanser av efterfrågan, utan i stället inriktas på skattesänkningar för att få fler i arbete, utbildningssatsningar, ökade investeringar och stärkt konkurrenskraft, enligt Anders Borg.

Svenska räntor stiger 1-2 punkter medan kronan sammantaget försvagats cirka 7 öre mot dollarn och euron.

Fokus för svensk del ligger på BNP-utfallet för det första kvartalet, klockan 9.30. Enligt SME Direkts enkät väntas den svenska tillväxten ha bromsat in något i årstakt, till 1,3 procent från 1,4 procent under det fjärde kvartalet. På kvartalsbasis väntas BNP åter ha ökat, med 0,3 procent, efter att ha varit oförändrad under det fjärde kvartalet.

SEB, som spår en BNP-tillväxt på 1,2 procent i årstakt, skriver i ett marknadsbrev att data varit blandade. Svaga produktionsdata och bedömningar från ekonometriska modeller visar på nedåtrisker mot prognosen, medan högre bidrag från handelsnettot och tecken på ökade lager är uppåtrisker.

Totalt sett upplevs riskerna ändå var något större på nedsidan. Konsumtionstillväxten väntas hållas uppe relativt väl, även om bilförsäljningen bromsade in första kvartalet.

Samtidigt med BNP släpper SCB också finansmarknadsstatistiken för april. Enligt SME Direkts enkät väntas ökningstakten i hushållsutlåningen ha stigit till 4,7 procent från 4,6 procent.

Båda statistikutfallen är viktig input för Riksbanken, som i sin senaste prognos spådde en BNP-tillväxt på 1,5 procent första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Nästa penningpolitiska möte är den 2 juli, där analytiker stått och vägt om det kommer en sänkning eller inte.

På valutamarknaden är nettoförändringarna i de stora valutaparen små, med en liten dollarförstärkning till 1,285 mot euron medan yenen stärkts något mot dollar och euro.

USA-räntorna har fortsatt att stiga. Den tioåriga statsobligationen var som högst uppe på 2,23 procent på onsdagsmorgonen för att därefter sjunka tillbaka något till 2,20 procent, 12 punkter högre än vid svensk tisdagsstängning.

Starkare USA-data än väntat över huspriser och konsumentförtroende håller liv i frågan om när Federal Reserve kan vara redo att minska tillgångsköpen, samtidigt som onsdagens emission av tvååriga obligationer mötte ett svalt intresse. Närmast inväntas en emission av femåriga statsobligationer på onsdagen och reviderad BNP och nyanmälda arbetslösa på torsdagen.


Innehåll från Ikano BostadAnnons

Så ska bostadsföretaget nå tuffa klimatmålet

En klimatneutral verksamhet – redan år 2030. Klimatmålet som Ikano Bostad satt upp är tufft men fullständigt nödvändigt, menar hållbarhetsstrategen Stina Viktorsson. 

– Om vi inte gör det här har vi ingen framtid som företag. Men vi klarar det inte själva utan behöver kroka arm med hela branschen. 

Vid kanten av Limhams kalkbrott i Malmö växer Elinegård fram – läs allt om områdesutvecklingen 

Inspirationen kommer från många håll; forskning, Agenda 2030, klimatrörelsen och Malmö. Staden vill bli först i Sverige med att bli klimatneutral och det ska man vara just 2030. Som en del i arbetet för att nå dit startades 2018 projektet LFM30. 

– Lokal Färdplan Malmö är ett initiativ som samlar bygg- och anläggningsbranschen i staden med målet att den ska vara klimatneutral till år 2030. Det har varit otroligt inspirerande att samarbeta med andra aktörer och framförallt att se vilka resultat det kan ge när vi jobbar tillsammans. Så vi beslöt oss helt enkelt för att vi vill nå samma mål för vår verksamhet, fast på en nationell nivå, säger Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad. 

Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad.
Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad.

Fyra områden identifierade

Processerna för att nå målet initierades 2019 och jobbet går, av nödvändighet, snabbt. 

– Arbetet kommer att innebära att vi jobbar på helt nya sätt, bland annat med en  hög grad av samarbete med andra aktörer och ”learning by doing” i dess mest konkreta form. Vi vet att vi vill och måste göra det här men hur vi ska göra det får vi ta reda på längs vägen, säger Stina.

Material, energi, transporter och avfall har identifierats som de områden med störst klimatpåverkan i verksamheten. Som ett första steg har klimatberäkningar införts för alla nya projekt. Beräkningen ligger till grund för arbetet med att minska klimatpåverkan genom att ändra hur man utformar nya bostäder och vilka material som används när man bygger.

– Att bygga nytt är en klimatbelastande process, det går inte att komma ifrån. Men genom att till exempel titta på nya material, minska spillet, använda energin smartare och använda mer miljövänliga transporter kan klimatpåverkan definitivt minskas. 

Pilotprojekt med småhus

Ett exempel på hur man som organisation lär längs vägen är det pilotprojekt som inletts i Elinegård utanför Malmö.  

– Innan 2025 ska vi byggstarta våra första helt klimatneutrala småhus. Men som ett led i att lära oss mer innan dess så har vi nu dragit igång ett projekt där målet är att minska klimatpåverkan från småhusen med 30 procent. Det blir en viktig möjlighet att testa nya kunskaper i praktiken, säger Stina. 

Stina Viktorsson understryker också, igen, vikten av samarbete för att det ska finnas en chans att nå klimatneutralitet 2030. 

– Det här är ingenting som vi kan klara på egen hand. Vi behöver dela erfarenheter och kunskap med andra och hitta nya sätt att arbeta tillsammans på, med allt från leverantörer och kollegor till kommuner. Vi måste helt enkelt kroka arm allihop för att få till den här förflyttningen. 

Att minska sin klimatpåverkan är en av Ikano Bostad viktigaste frågor att arbeta med framåt 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?