ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

IMF varnar för oljan

  • Foto: Scanpix

Oljepriset måste fördubblas på tio år för att marknaden ska vara balanserad och skifferoljan är en tillfällig boom. IMF:s framtidsprognoser ger en dyster bild av världens oljetillgångar.

Internationella valutafonden, IMF, har utvecklat ett system för att ta fram olika ekonomiska framtidsscenarier. Michael Kumhof, biträdande direktör för IMF:s modellavdelning, har försökt ta reda på hur oljeutvinningen och oljepriserna kan påverka världsekonomin de närmaste tio åren.

IMF:s mest sannolika bedömning tyder på att tillväxten i oljeutvinningen kommer att sjunka till plus 0,6 procentenheter till 2013. Det är en minskning med en procentenhet om man jämför med tidigare år. Samtidigt som världens oljeresurser vacklar är det fler länder som vill ta del av oljetillgångarna.

”För att ens kunna uppnå den positiva tillväxten under nästa årtionde skulle det vara nödvändigt med en prisökning på 80 procent”, säger Michael Kumhof.

Han lyfter fram att osäkerheten kring framtiden är stor. Men IMF:s bedömning är att priset måste upp för att kvantiteterna ska öka.

”Men det är en värld vi inte har sett. Och om vi har väldigt höga oljepriser, hur kommer världen att fungera då?”, frågar han retoriskt.

IMF använder sin modell för att skapa mer eller mindre troliga verklighetsbilder för att uppmärksamma folk om hur saker och ting kan utveckla sig. Ett av mardrömsscenarierna går ut på att tillgången på olja skulle minska med 2 procent varje år från och med nu.

”Då skulle oljepriserna öka med 400 procent under nästa decennium. Helt galna siffror. Jag tar inte de siffrorna helt seriöst, utan det jag säger är att vi använder en modell som vi har till för alla möjliga ändamål för att försöka simulera världsekonomin”, säger Michael Kumhof.

Under den senaste tiden har skifferoljan dykt upp som en ny spelare på världsmarknaden och hållit nere priserna. Men IMF-ekonomen tror inte att det kommer vara en bestående förändring.

”Anledningen till det är att den mängden olja som de tror sig ha upptäckt i USA, med skifferoljan, är ungefär 30 miljarder fat olja. Det är ungefär vad som konsumeras i hela världen på ett år. Det är allt.”

Han tror att skifferoljan kan hjälpa världsmarknaden i ett kortsiktigt perspektiv. Men som en ytterligare jämförelse tar han upp att den existerande oljeproduktionen, som är aktiv just nu, minskar med 4,5 procent per år. Det innebär att var tredje år försvinner hela Saudiarabiens oljeproduktion.

”Vi måste ersätta hela Saudiarabien var tredje år, och det är enormt ur ett oljeperspektiv. Skifferoljan är knappt en tredjedel av Saudiarabien”, säger Michael Kumhof.

Enligt honom säger flera forskningsrapporter att skifferoljan kan hålla upp marknaden till 2017. Han vill inte säga att han står bakom det, men att han tenderar att hålla med.

I ett annat av IMF:s scenarior leker de med tanken att skifferoljan ökar till 80 miljarder fat olja i ökade tillgångar, 50 miljarder fat mer än dagens kända tillgångar.  

”Det köper oss tid, men min personliga åsikt är att det inte gör mycket mer.”

Tyck till