ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Villadrömmens mörka baksida

  • Foto: Paul Sancya
Ditt hus- eller bostadsrättsköp kan göra grannen arbetslös. Det är den kondenserade slutsatsen av en ny tung forskningsrapport. Samtidigt växer andelen bostadsägare i Sverige.

I Spanien där arbetslösheten är skyhöga 27 procent äger 80 procent av befolkningen sin bostad. I Schweiz där den ligger på strax över 3 procent är samtidigt andelen bostadsägare endast 30 procent. Enligt en ny studie är det inte en slump – bostadsägande ökar arbetslösheten.

Men det dröjer cirka fem år innan den fulla effekten av ökat bostadsägande ger avtryck på arbetslösheten.

”Den gradvisa förändringen kan förklara varför dessa viktiga mönster är så okända”, skriver forskarna David G Blanchflower och Andrew J Oswald i en rapport som är publicerad av Peterson Institute for International Economics.

Den nya studien, som är gjord på data från amerikanska delstater mellan 1950 och 2010, har fått stor spridning. Men så är resultatet också politiskt sprängstoff då det visar på stora negativa effekter av ägda bostäder: När bostadsägandet ökar med en procent så stiger arbetslösheten ännu mer, enligt studien.

I Sverige har andelen svenskar som äger sin bostad ökat med 4 procent i snitt mellan 2004 och 2011, visar siffror från SCB. I Storstockholm är ökningen hela 11 procent, pådrivet av bland annat omfattande bostadsrättsombildningar. Och drömmen om en egen bostad är stark: I en Demoskop-undersökning från i fjol ville närmare nio av tio (87 procent) bo i villa eller bostadsrätt.

Det finns ett par tänkbara orsaker till resultatet, enligt forskarna, och det handlar inte om att personer som äger sin bostad löper en större risk att bli arbetslösa (det är snarare tvärtom). I stället leder den ekonomiska bindningen till en viss plats till att människor i större utsträckning stannar på orten. Det ger trafikstockningar och andra "kostnader" för både anställda och arbetsgivare.

Ola Månsson, som är vd på Sveriges Byggindustrier, tycker denna del av analysen stämmer in väl också på Sverige. Han tar Uppsala som exempel där andelen ägda lägenheter är rekordhöga 50 procent och där bland annat Pharmacia och Slotts har lämnat orten.

”Jag tror att många bor kvar i Uppsala. De trivs med sin bostad och har nära till Stockholm och man bor så man kan pendla”, säger han.

Dessutom spekulerar forskarna i att bostadsägare har en tendens att blockera förändringar i sin närmiljö, som kan vara ett hinder för företagande och i förlängningen för jobbskapande. Men det tror däremot inte Ola Månsson.

”Jag tror snarare att en ägd bostad och den fasta boplatsen stimulerar till en entreprenöranda så att det kommer nya arbetstillfällen till orten", säger han.

Men han pekar samtidigt på en annan baksida med ägandet. Skulle arbetstillfällena minska på en ort kan bostaden tappa i värde. Då kan man försättas i en situation att man blir inlåst när värdet på bostäderna sjunker. Men enligt Ola Månsson behöver inte heller det vara negativt för orten - utan tvärtom.

”Ta Säffle som tappar 400 arbetstillfällen när Volvo Lastvagnar lägger ned. Det är ett jättestort avbräck för den orten. Äger man sitt hus i Säffle så vill man inte flytta utan bor kvar. Det kan skapa ett engagemang hos kommun och medborgare att skapa nya arbetstillfällen”, säger Ola Månsson.

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman instämmer däremot helhjärtat i rapportens slutsatser.

"Om du låser upp dig med en massa skulder är det inget lättvindigt beslut att ge sig i väg. Jag tycker det är givet att hyresrätten funkar därför att den är så enkel. Jag är inte förvånad alls", säger hon.

Bristen på hyresrätter är därför ett stort problem anser hon, även om hon givetvis är jävig i målet.

"Det blir fler och fler som trängs på hyresmarknaden. Alla som inte kan finansiera 15 procent av en bostad själv trängs på hyresmarknaden och vi har en stor generation ungdomar. Det är ett kaosartat tillstånd på många sätt”, säger Barbro Engman.

Tyck till