1515

Räntor och valutor: <br />Kronan tappar stort<br />

Kronan har försvagats rejält mot både dollarn och euron och svenska räntor pekar nedåt efter att svenska konsumentpriser visat sig ha sjunkit mer än väntat i april.

Vid lunchtid handlas kronan till 6,65 mot dollarn, 6 öre svagare än vid svensk stängning på måndagen, medan den står i 8,64 mot euron, 8 öre svagare.

Den svenska tvåårsräntan är ned 5 punkter till 0,78 procent och tioårsräntan 3 punkter ned till 1,75 procent. Den tyska tioåringen är stabil på 1,36 procent, räknat från svensk stängning dagen före.

SCB rapporterade på förmiddagen att konsumentpriserna sjönk med 0,2 procent i april jämfört med föregående månad. Jämfört med april 2012 sjönk KPI med 0,5 procent.

Förväntningarna låg på en uppgång med 0,1 procent på månadsbasis respektive en nedgång med 0,2 procent, enligt SME Direkts prognosenkät.

Riksbankens prognos från den penningpolitiska uppföljningen, som publicerades den 17 april, var en KPI-inflation på -0,2 procent i april.

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,2 procent i april jämfört med föregående månad och steg med 0,5 procent i årstakt. Väntat +0,8 procent i årstakt, enligt SME Direkts prognosenkät. Riksbankens aktuella prognosbana pekade mot en uppgång med 0,8 procent i årstakt. I mars var KPIF-inflationen 0,9 procent.

Till den totala nedgången den senaste månaden bidrog

prissänkningar på drivmedel och paketresor samt lägre priser på kläder, el, transporttjänster, inventarier och hushållsvaror.

Nedgången motverkades av prishöjningar på livsmedel, skor och höjda hyror.

Analytiker överraskades främst av prisutvecklingen för kläder och paketresor. Dessutom sjönk biljettpriserna på internationella flygresor, här hade Nordea räknat med oförändrade priser.

"Överraskningarna är främst relaterade till priser för importerade varor och tjänster, medan inhemsk inflation var som väntat", skriver Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar till statistiken.

Han konstaterar samtidigt att inflationsdata är volatil och vissa priser bör vända uppåt i maj.

"Men icke desto mindre är inflationen mycket låg och betydligt lägre än Riksbankens prognos", skriver han och tillägger att även om de räknar med oförändrade styrräntor så har sannolikheten för en räntesänkning tydligt ökat i dag.

Även Olle Holmgren, SEB, lyfter fram att en del av nedgången i april sannolikt vänds i sin motsats under våren och sommaren så belyser dagens siffror det nuvarande mycket låga inflationstrycket.

Han noterar att de lägre priserna på resor liknar de i andra europeiska länder och delvis förklaras av tillfälliga effekter från säsongsmönster i samband med påsken.

Avgående vice Riksbankschef Barbro Wickman-Parak sade i sitt sista anförande på posten att inflationsmålspolitiken har lyckats väl med att tillhandahålla ett trovärdigt ankare, och hon tycker att kritiken att inflationsmålspolitiken inte lyckades hindra krisen är orättvis.

"För svensk del tycker jag att det är helt klart att introduktionen av inflationsmålspolitiken i samband med krisen i början av 1990-talet varit en av de viktigaste förklaringarna till att den svenska ekonomin utvecklats så gynnsamt sedan dess. Men även i miljöer med låg och stabil inflation kan det uppstå finansiella kriser", sade hon.

Barbro Wickman-Parak tycker inte att inflationsmålspolitiken har spelat ut sin roll, men den kan behöva modifieras. Det visas bland annat av att finansiell stabilitet inte var något som per automatik följde av en politik som inriktades på prisstabilitet.

Tyska ZEW-index steg marginellt till 36,4 i maj, från 36,3 i april. Men det var sämre än en väntad uppgång till 40,0, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Nulägesomdömet sjönk till 8,9, från 9,2 månaden före. Även här hade analytikerna väntat en uppgång, till 9,8.

ZEW-ekonomen Marcus Kappler sade vid en pressträff att läget för den tyska ekonomin är "mycket gott" och att förväntningarna är att tysk ekonomi växte under första kvartalet.

En positiv nyhet under förmiddagen var att industriproduktion i euroområdet steg med 1,0 procent i mars, dubbelt så mycket som väntade +0,5 procent.

Vid en spansk emission av sex- och tolvmånadersväxlar såldes de ettåriga växlarna för 0,994 procent, vilket var första gången sedan 2010 som de sålts för under 1 procent.

Totalt såldes växlar för drygt 4,04 miljarder euro, lite över avsedd volym på 4 miljarder euro.

Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem sade vid en pressträff på måndagen att faran inte är över för euroområdets ekonomi, men man håller fast vid strategin med budgetkonsolidering och strukturreformer.

På tisdagen fortsätter finansministermötena i Bryssel med ett ekofinmöte, där EU:s finansministrar väntas tvista om hur EU:s krislösningsmekanism för banker ska se ut.

På väg in till mötet sade Anders Borg att EU bör släppa efter på budgetkonsolideringen för att stimulera den svaga tillväxten genom skattesänkningar och utbildningssatsningar.

"Det behövs lite mer av energi i den europeiska ekonomin. Det här är en återhämtning som är väldigt haltande. Det räcker inte att den får stöd från penningpolitiken. Stöd behövs också från finanspolitiken", sade han.

På frågan vad som motiverade denna kraftiga omsvängning i hans inställning till vilken budgetpolitik EU bör föra sade han:

"Vi har haft samma hållning. Man ska ha en välbalanserad finanspolitik utifrån hur trovärdigheten ser ut, hur trycket från marknaden, var skuldnivån ligger och hur tillväxten ser ut", sade han och tillade att situationen är annorlunda nu när trovärdigheten för EU-länderna har förbättrats så pass att inget akut marknadstryck finns längre, enligt Anders Borg.

Amerikanska räntor pekar svagt nedåt i förmiddagens europeiska handel. I eftermiddag publicerar NFIB sitt småföretagsindex för april, klockan 13.30. Enligt Bloomberg News enkät väntas uppgång till 90,5 från 89,5 i mars. Klockan 14.30 publiceras vidare importpriser för april, som väntas ha sjunkit 0,5 procent jämfört med i mars.

På valutamarknaden handlas euron strax över 1,30 mot dollarn, medan yenen har stärkts marginellt till 101,63 mot dollarn, från 101,74 på måndagseftermiddagen.

Nordea skriver i en analys att dagens värde på kronan ligger nära snittet de senaste 100 åren och eftersom konkurrenskraft och köpkraft ter sig normalt finns det inget större korrigeringsbehov för kronan. Samtidigt talar historiken för att kronan är undervärderad med 25 procent mot euron, enligt Nordeas senioranalytiker Andreas Jonsson.

Noteringar 11.45
USD/SEK 4,732639 (6:5915) Statsobl 2y 0,78 -0,83
EUR/SEK 4,790972 (8:5613) Statsobl 10y 1,75 -1,78
EUR/USD 2,128472 (1:2988) Räntegap/ty 39 -42
US obl 10y 1,9 -1,92 Tysk obl 10y 1,36 -1,36


Innehåll från VerizonAnnons

Nya tider, nya krav: Att byta till nätverk som tjänst

Företag som migrerar till en tjänstebaserad modell lägger grunden till ett dynamiskt och flexibelt nätverk som bäddar för en lyckad digitalisering. 

Läs mer om framtidens företagsnätverk  

Digitaliseringen medför ständigt tuffare krav på nätverken och gör det viktigt att de är redo för den snabba utvecklingen. 

Kraven på att automatisera processer, oavsett om det gäller robotar, IoT-applikationer eller distansarbete, förutsätter bättre flexibilitet och högre kapacitet. Det medför i sin tur att det blir allt vanligare för företag att hantera sina nätverk som en molnbaserad tjänst. 

Med en modell baserad på manuella och hårdvarubaserade processer går det inte längre att hantera förändringar tillräckligt snabbt för att matcha de ökande kraven på låg latens som konkurrensutsatta verksamheter har. Istället behövs en tjänstebaserad modell i form av Network-as-a-Service (NaaS). I likhet med andra molnbaserade tjänster gör NaaS det möjligt för leverantörer att hantera nätverksfunktioner med hjälp av mjukvara, vilket medför att kunderna inte längre behöver skapa egna nätverk. 

– Virtualisering av nätverk har fått ett stort genomslag, där styrningen separeras alltmer från den fysiska utrustningen, säger Fredrik Hallenborg på Verizon Business i Sverige. Molnet ger bättre kundupplevelser, och tack vare den virtuella miljön kan verksamheter flytta applikationer till det yttersta nätverkslagret. 

En virtuell nätverksinfrastruktur ger en helhetslösning för hantering, överblick och styrning i varje lager. Regler för trafikdirigering och nätverksoptimering kan hanteras i molnet, vilket ger en snabbrörlig, robust och sömlös tjänst oavsett trafikvolym och antalet ändpunkter.  

Virtuell infrastruktur

Verizon NaaS är ett naturligt steg efter Verizons Virtual Network Services (VNS), som lanserades för fyra år sedan, och som gjorde det möjligt för verksamheter att flytta till en virtuell infrastruktur.   

– Verizon investerade i den globala arkitekturen VNS, och sedan dess har vi virtualiserat olika tjänster i den arkitekturen, exempelvis brandväggar, Kubernetes och sessionsgränser, säger Fredrik Hallenborg. Vi lägger löpande till fler mikrotjänster som kan användas inom nya områden i takt med att de utvecklas. 

Att flytta till en modell med nätverk som tjänst medför flera kundfördelar, inklusive att de slipper stora kapitalinvesteringar. Därigenom kan det bli mer ekonomiskt att stödja nya affärsmodeller eller att göra det möjligt att lägga till eller ta bort platser på ett smidigt sätt. Kapaciteten kan snabbt skalas upp med funktioner som bandwidth-on-demand och IT-miljön kan hanteras och optimeras via molnet. 

Slipper inlåsningseffekt

Verizons tjänst är utformad för att vara oberoende av vilken typ av enhet som används. Tjänsten kan integreras med alla större molnleverantörer och ITSM-plattformar, vilket förenklar förändringsarbetet och gör att företag kan välja bland flera olika möjligheter. Med virtualisering ser företag även till att positionera sig väl för att kunna hänga med i teknikutvecklingen även fortsättningsvis och de slipper inlåsningseffekter.

– Alla utrustningsleverantörer jobbar hårt med att utveckla de bästa tjänsterna, oavsett om det handlar om routing, säkerhet eller IoT, säger David Bailey, Global Solutions Executive, Verizon Business. Olika delar av företaget har olika behov och därför fungerar det inte att arbeta med en enda leverantör längre. Den här plattformen är särskilt bra på att koppla samman olika tekniker. Jag har arbetat i branschen i många år och förändringsbehovet av hur nätverkstjänster levereras har aldrig varit större än nu.  

När det blivit allt vanligare att anställda arbetar från olika platser, och en mängd olika typer av enheter ska kunna komma åt nätverket via molnet, är det också avgörande med en heltäckande säkerhetslösning.  

– Säkerhet kommer alltmer att sammanflätas med nätverket, säger Antony Tompkins, Associate Director, Verizon Business, Global Integrated Solutions. Vi kan erbjuda mjukvarudefinierad edge med edge-säkerhet. Allt kopplas samman till en helhet så att kunder kan komma direkt från sin webbplats, direkt till internet och direkt till molnet med bibehållen säkerhet. 

Hjälper till med hela processen

– För verksamheter med äldre system kan bristande kännedom kring den egna applikationsmiljön och befintliga kontrakt göra det komplicerat att byta till en NaaS-modell. Det fungerar inte att sälja en ny produkt till en kund och tvinga kunden att själv byta ut den gamla. Du måste hjälpa dem med hela bytesprocessen, säger Anthony Tompkins.

Verizon har hjälpt flera stora företag att byta till Verizons managed services, inklusive Bayer och Walgreens, vilka äger läkemedels- och detaljhandelsföretaget Boots i Storbritannien.

Förra året hjälpte Verizon också den globala livsmedeltillverkaren Tate & Lyles att byta ut en äldre nätverksinfrastruktur. Då infördes ett SD-WAN som tjänst i 28 olika länder, inklusive fjärrstyrda kretsar på 100 platser, där några platser var så avlägset belägna som den brasilianska djungeln. Resultatet blev förbättrad prestanda och betydande besparingar tack vare att trafiken dirigerades optimalt utifrån nätverkets kvalitet och applikationernas förutsättningar. Ett centralt dashboard ger en överblick av hela nätverket. 

I en teknikmiljö som utvecklas snabbt är Network-as-a-Service det logiska valet för verksamheter som vill vara så snabbrörliga som möjligt. 

Så kan ditt företag utvecklas digitalt. 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?