ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: 3:12-reglerna ska ändras

  • Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

På måndag presenteras vårpropositionen. I den kommer bland annat de omdiskuterade skattereglerna för partnerägda företag att ändras. Dessutom ska kostnaderna minska för att anställa inom forskning och utbildning. Det skriver finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf.

Full sysselsättning är det främsta målet för regeringens ekonomiska politik. Genom högt arbetskraftsdeltagande och hög sysselsättning kan Sverige både stärka tillväxtförutsättningarna och klara sammanhållningen. Fler jobb i växande företag är en förutsättning för att arbetslösheten ska kunna minska. Svenska jobb utmanas både av svag internationell efterfrågan och av ökad konkurrens från omvärlden.

I detta läge är det prioriterat att fortsätta skapa förutsättningar för fler jobb och förbättra klimatet för svenska företag. I samband med den ekonomiska vårpropositionen ger vi därför ytterligare tydliga besked om skatteregler för fåmansföretag (3:12-reglerna), investeraravdrag och skatteincitament för forskning och utveckling för att ytterligare stärka förutsättningarna för fler jobb.

Den internationella finans- och skuldkrisen har skapat en tuff ekonomisk miljö. Sunda och stabila finanser har möjliggjort att Sverige kunnat genomföra en rad åtgärder för ett bättre företagsklimat. Det handlar bland annat om sänkt bolagsskatt och satsningar på infrastruktur, sänkta kostnader för att anställa och reformer som rut och rot. Samtidigt präglas Sverige fortfarande av förhållandevis hög skatt på arbetsinkomster. Det bidrar till att det finns incitament att använda 3:12-reglerna för att omvandla inkomster från progressiv tjänstebeskattning till lägre beskattade kapitalinkomster.

De nuvarande 3:12-reglerna bygger på ett förslag som togs fram av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det har visat sig att dessa regler används för skattedrivna upplägg i partnerägda företag. Vissa revisorer med inkomster på flera miljoner utnyttjar reglerna på ett sätt som gör att de betalar väsentligt lägre skatt än många andra som arbetar.

Genom att anställda görs till delägare med en mycket liten ägarandel i företaget kan den anställde ta ut stora belopp som beskattas som kapitalinkomst. På så sätt sänks skatten på den anställdes arbetsinkomst från cirka 57 procent till 20 procent.

Vi föreslår nu att personer med ett mycket litet delägarskap inte får tillämpa den så kallade löneunderlagsregeln som innebär att ju mer ett företag betalar ut i lön till sina anställda, desto större belopp kan delägarna ta ut i kapitalbeskattad inkomst från företaget.

Vi föreslår också att kravet på eget löneuttag för att få tillämpa regeln ökar i företag med stor lönesumma. På så sätt begränsar vi överutnyttjandet av reglerna samtidigt som vi finansierar en reform för att göra det mer lönsamt för små och växande företag att anställa.

Detta är en del av det paket för små och växande företag som läggs fram i samband med den ekonomiska vårpropositionen.

Förändringar av 3:12-regelverket för att göra det mer lönsamt för mindre företag att anställa och växa.

Den så kallade löneunderlagsregeln görs förmånligare för delägare i fåmansföretag med lönekostnader upp till 3,4 miljoner kronor (60 inkomstbasbelopp) genom att bidraget till det belopp som delägarna får ta ut som lägre beskattade utdelningen (gränsbeloppet) höjs från 25 till 50 procent. På så sätt blir det mer lönsamt för delägare i mindre fåmansföretag att anställa.

Ett förslag om investeraravdrag för att främja investeringar i mindre företag.
I onsdags lämnades en proposition med förslag om ett investeraravdrag till riksdagen som, förutsatt att EU-kommissionen godkänner förslaget, kan träda i kraft den första september.

Avdraget motsvarar hälften av betalningen för förvärvade andelar. Avdrag får göras med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar en investering om 1,3 miljoner kronor. Skattelättnaden vid maximalt avdrag är således 195 000 kronor. Växande företag behöver tillgång till kapital, och med investeraravdraget blir det mer lönsamt för personer att investera direkt i företag.

Lägre kostnader för att anställa inom forskning och utveckling.

Med utgångspunkt i Företagsskattekommitténs förslag undersöker regeringen möjligheterna att reducera arbetsgivaravgifterna för anställda inom forskning och utveckling. Sverige ska ha sin främsta konkurrensfördel inom kunskap och vi räknar med att ett förslag finns på plats till den första januari 2014.

Dessa tre förslag tillsammans underlättar för företag att anställa samtidigt som vi begränsar överutnyttjande av 3:12-reglerna. De stärker också långsiktigt svensk konkurrenskraft och ökar förutsättningarna för fler jobb. Regeringen använder det utrymme som finns för att stärka jobbskapande och entreprenörskap.

Detta står i stark kontrast till oppositionens politik som genom höjda bidrag och en skattechock för bland annat företagen riskerar att ställa fler utanför arbetskraften och åter öka utanförskapet.

Anders Borg, finansminister (M)
Annie Lööf, näringsminister (C)

Tyck till