ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: Därför behövs Nya Karolinska

Socialdemokraterna har vänt kappan efter vinden i frågan om bygget av Nya Karolinska i Solna, det hävdar alliansens Torbjörn Rosdahl, Birgitta Rydberg, Stig Nyman och Gustav Andersson. Samtidigt hävdar de att Dagens industris och övriga mediers bevakning lätt kan leda till missuppfattningar och onödig oro kring bygget.

Behovet av ett nytt universitetssjukhus för de allra sjukaste patienterna i Stockholms län är stort. Därför är det olyckligt att det figurerar missuppfattningar i medierna – även i denna tidning – som riskerar att skapa onödig oro. För oss är alltid patienternas behov ledstjärnan i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. Därför vill vi ge lugnande ­besked till Stockholms läns invånare, företag och skattebetalare.


Samtidigt vill
vi understryka den ansvarslöshet som har visats av ­Socialdemokraterna. Ett parti som nu ­försöker plocka billiga politiska ­poäng men som 2010 röstade för upphandlingen och bygget av Nya Karolinska Solna, utan att därefter reservera sig en enda gång.


Vill socialdemokraterna
avbryta ­bygget av Nya Karolinska Solna eller handlar det bara om en ovilja att ta ansvar för sina egna beslut?


Svartmålningen av
Stockholms läns nya universitetssjukhus som ett prestigebygge är tråkig och felaktig. ­Behovet av ett nytt sjukhus för de ­svårast sjuka patienterna är stort. ­Senast ett universitetssjukhus invigdes i Stockholms län var för nästan 40 år sedan. Sedan dess har Stockholm växt med 600 000 invånare – det är ett helt Oslo.


En annan
missuppfattning som har spridits om Nya Karolinska är att det byggs för att öka antalet vårdplatser i länet och att det är det gamla Karolinska som ska flytta in i det nya Karolinska. Det stämmer inte. Vi bygger ett helt nytt universitetssjukhus med högspecialiserade vårdplatser, där de svårast sjuka patienterna ska få bästa möjliga behandling och chans till överlevnad och ett friskt liv. På det stora hela ökar vi antalet vårdplatser i hela länet genom en historisk satsning på primärvård, akutsjukhusen och på specialistvård utanför akutsjukhusen. Det är att ta ansvar för ­hela länet, för både patienter och ­skattebetalare.


Vi gör
nu stora investeringar i alla våra sjukhus, 500 nya vårdplatser ska stå klara 2015. Hittills har vi kommit halvvägs. Efter det ska ytterligare 350 vårdplatser vara klara 2018. Vi gör stora investeringar på bland annat Danderyds sjukhus, Sollentunas sjukhus, Södersjukhuset, Dalens sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus. Sammanlagt kommer vi att ha fler vårdplatser i länet och kunna hjälpa fler patienter, trots att det blir färre vårdplatser på Nya Karolinska Solna. Detta är helt enligt planerna för framtidens hälso- och sjukvård. Därför finns det ingen ­anledning att sprida oro över färre vårdplatser.


Sensationsrubriker om
att det ännu inte är klart exakt vilken vård som sjukhuset ska innehålla är också onödiga eftersom det är ett medvetet ­beslut som skapar flexibilitet. Den medicinska forskningen gör ständigt nya framsteg och finner nya behandlingsformer. Ska vi på ett ansvarsfullt sätt ta tillvara dessa är det rätt att bygga ett flexibelt sjukhus där vi undviker en fastlåsning. Detta äventyrar inte heller på något sätt finansieringen av Nya Karolinska Solna. Alla kan känna sig lugna med att vi under våren kommer att fatta de första besluten om vilka befintliga lokaler som ska behållas.


Det finns
heller ingen anledning att skrämma Stockholms läns skatte­betalare med att Nya Karolinska ­riskerar att bli dyrare och att det skulle vara onödigt dyrt. Tvärtom vet vi redan nu att kostnaden för att bygga sjukhuset blir drygt 14,5 miljarder kronor, tack vare att vi valde en fastprismodell. En sådan modell kostar lite mer, men nu ligger hela risken på byggföretaget för eventuella för­seningar och fördyringar. Det är en trygg garanti för skattebetalarna som skapar långsiktig förutsägbarhet.


Att Nya
Karolinska Solna kostar mer att bygga än andra sjukhus beror även på väsentligt ­högre ambitioner, för att till exempel hindra smittspridning genom enkelrum, och de högt ställda miljökraven som ger bättre förutsättningar för ­både patienternas och personalens ­hälsa. Det är inte acceptabelt att var åttonde patient som har lagts in på Karolinska universitetssjukhuset smittas av vårdrelaterade infektioner. Det finns också en värdefull närhet till ­Karolinska institutet med världs­ledande forskning.


Om­rådet runt
Nya Karolinska Solna kommer att bli ett nav för medicinsk forskning och utveckling samtidigt som mycket av ­vården som behövs
i vardagen kommer att flytta närmare människorna.


Det stämmer
inte heller att Nya Karolinska Solna upphandlades utan konkurrens. Nya Karolinska Solna upphandlades under konkurrens i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Ett enigt landstingsfullmäktige beslutade att ge uppdraget till en anbudsgivare från ett konsortium med omfattande mångårig och internationell erfarenhet av att bygga sjukhus. Vi fick ett bra och ­seriöst bud, som mötte alla våra på förhand högt ställda kriterier.


Om Stockholms
län ska kunna fortsätta att växa och om vi ska kunna skapa förutsättningar för en fortsatt stark ekonomisk utveckling, är det hög tid att Stockholms läns invånare, efter 40 år, får ett nytt universitetssjukhus som möter framtidens vårdbehov.


Vi tar
ansvar för dagens och morgondagens sjukvård.

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M)
Birgitta Rydberg, sjukvårdslandstingsråd (FP)
Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd (KD)
Gustav Andersson, miljö- och skärgårdslandstingsråd (C)

Tyck till