ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Så blir nya fastighetsskatten

  • Foto: Scanpix
En ny fastighetsskatt som bygger på bostadens volym. Det väntas bli verklighet redan från årsskiftet, kan di.se avslöja. Skatteverket har i hemlighet utrett frågan och både regeringen och oppositionen står nu bakom förslaget.

Trots att få skatter skapat ett så starkt folkligt motstånd som fastighetsskatten är den nu på väg tillbaka, och till råga på allt i stor politisk enighet.

Från regeringens sida handlar det både om att visa på handlingskraft och flexibilitet i ideologiska frågor. Men både regeringen och Socialdemokraterna är också mycket måna om att skapa ekonomiskt utrymme för nya reformer. Och då anses en återinförd fastighetsskatt både ge stabila intäkter och påverka ekonomin på minsta möjliga sätt.

För att undvika en svekdebatt ska den nya skatten dock döpas om till volymavgift. Utformningen förändras också radikalt. I princip kan de gamla taxeringsvärdena strykas eftersom det enda som ska avgöra skattens storlek är husets eller lägenhetens volym.

"Vi har sett ett mycket starkt samband mellan takhöjden och standarden i övrigt i bostaden. På det här viset behöver fastighetsägaren bara skicka in ett eller två mätvärden för att få en korrekt taxering. Dessutom är det lätt att kontrollera", säger Skatteverkets expert Per A Grafén.

När Skatteverket tog fram underlaget användes en särskild mätbil som körde runt i storstädernas villakvarter och mätte höjden på husen. Utifrån siffrorna skapades den formel som nu presenterats för regeringen.

Att frågan ändå är kontroversiell framgår av det sätt som den nu utretts på. Finansdepartementet valde att runda den vanliga utredningsvägen. Uppdraget formulerades i stället i ett mejl till Skatteverket så sent som i höstas.

”Skatteverket ska skyndsamt undersöka förutsättningarna för att skapa volymbaserade uttag för objekt där sådant är möjligt”, skrev finansdepartementet.

Förslaget ritar om skattesituationen för de flesta bostadsägare.

I synnerhet bostadsrättsföreningar i sekelskifteshus, företrädesvis i fashionabla delar av storstäderna, skulle med förslaget få rejält högre skatt. Lägenheter byggda på 60-, 70- och 80-talet blir i stället vinnare.

”Ateljévåningar och andra lägenheter med dubbel takhöjd lär tappa i värde”, säger Arvo de Skinnare, fastighetsmäklare på Atrium mäklarbyrå i Stockholm.

För villor är förslaget tänkt att driva fram ett bättre utnyttjande av biytor. Eftersom skatten enbart styrs av volymen hoppas utredarna att garage, källare och vindar ska omvandlas till boytor som kan hyras ut.

För äldre kåkar med riktigt lågt i tak kan förslaget dock innebära att den nya skatten blir lägre än dagens kommunala fastighetsavgift.

"Något förenklat kan man säga att det blir en lindring för husägare som brukar få en bula i huvudet i dörröppningen".

Tyck till