ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: Så här bygger vi billigare

Byggpriserna steg med 1 800 procent på 40 år, långt mycket mer än inflationen i övrigt. Men det går att bygga billigare och det finns flera exempel på det redan i dag. Regeringen lovar att snabba upp byggprocesserna och att göra reglerna mer stabila, skriver bostadsminister Stefan Attefall och Sabochefen Kurt Eliasson.

Flera av landets kommuner har brist på bostäder, även utanför storstadsområdena. Det drabbar många som hind­ras att söka jobb på en ny ort eller tvingas ge upp sina studier i brist på ett lämpligt boende.


Därför är
regeringens mål att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, bland annat genom den nya lagen för allmännyttiga kommunala bostadsföretag. De pågående översynerna av processerna för planärenden, kommunernas ansvar och arbetet i Bostads­beskattningskommittén är några ­exempel på åtgärder som syftar till att underlätta för människor att förverkliga sina drömmar och bidra till svensk tillväxt.

Ett annat exempel är den breda politiska uppslutningen bakom systemet med förhandlade hyror och hyres­nivåer som vilar på bostadens bruksvärde.


Dock finns
det problem. Det är vår uppfattning att de höga byggpriserna hämmar Sveriges tillväxt och att åtgärder bör vidtas för att hejda prisökningen. Byggpriserna ökade med hela 1 800 procent åren 1968–2010, enligt Boverket. En svindlande ökning som blir än mer påtaglig när den ställs i relation till ökningen av konsumentprisindex under samma period: 700 procent.


Så som
planeringsprocessen i dag ser ut försvårar den nyproduktionen av bostäder och försämrar konkurrensen. Vägen från idé till färdigt bygge är lång, komplicerad och svår att överblicka med långa planläggningstider och överklagandeprocesser. Allt detta gynnar etablerade företag och försvårar för nya konkurrenter. När kraven varierar mellan kommunerna försvåras också stora serier och industriell produktion. Det finns med andra ord all anledning att se över detta som ett sätt att bidra till minskade produktionskostnader, något som ­regeringen nu gör.


Men det
tar tid och fler aktörer måste agera. Även byggföretagen själva måste arbeta med att minska sina kostnader. De byggföretag som kan och vågar se lönsamheten i att bygga många hyreslägenheter med mindre vinst per lägenhet bör ta chansen.


­Låga kostnader
och låga priser ­be­höver inte vara synonymt med låg lönsamhet, det ser vi i framgångsrika kläd- och möbelföretag. Det går att med dagens regelverk bygga billigare och det måste även byggföretagen ta till sig för att utvecklas, bli konkurrenskraftiga och få kunder som både kan och vill beställa nya bostadshus.


Redan i
dag finns det både byggare och beställare som arbetar tillsammans och som man kan lära sig av.


I Växjö
bygger man stadigt nya bo­städer oavsett konjunktur. Den kommunala koncernen VKAB har beslutat att man inte bygger till vilket pris som helst. Man bygger till rätt pris. I gengäld kan de lokala byggföretagen lita på ett beständigt flöde av offentliga upphandlingar och en möjlighet att samordna byggprojekt på ett effektivare – och därmed kostnadsbesparande – sätt. Där har man kommit långt genom att målmedvetet arbeta för att öka bostadsbyggandet.


Ett annat
exempel är ramupphandlingen av Sabos Kombohus, ett nyckel­färdigt flerbostadshus med två till fyra våningar för 12 000 kronor per kvadratmeter boarea exklusive moms och mark- och anslutningsavgifter. Ett tufft krav på prispress som har blivit en framgång både för byggföretag och kommunala bostadsföretag. Det första byggdes av Hudiksvallsbostäder i Iggesund och invigdes den 30 januari.Ytterligare 25 projekt är inplanerade och 1 000 lägen­heter beräknas stå färdiga inom tre år. Nyligen genomfördes ytterligare en ramupphandling, av punkthuset Sabos Kombohus Plus där bostadsbolag visat intresse för att bygga 5 000 lägenheter i åttavåningshus till priset 13 000 kronor per kvadratmeter. Förutsättningen för dessa hus och de fasta priserna är att de följer Boverkets gällande byggnormer.


Vi utfärdar
därför var sitt löfte:


Vi som
allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska bli ännu bättre ­beställare som gemensamt erbjuder långa avtal om stora volymer. På så sätt kan byggföretagen känna sig tryggare i vilka krav som ställs och att det finns förtroende för en stadig tillströmning av uppdrag.


Parallellt lovar
regeringen att fortsätta arbeta för smidigare, snabbare byggprocesser och stabila regler. Då slipper byggföretagen ryckigheten i beställningarna och kan jobba långsiktigt.


Vi lovar
att fortsätta att göra vad vi kan för att underlätta nyproduktionen av bostäder. Vilket byggföretag blir först med att lova att minska sina kostnader och därmed erbjuda lägre byggpriser?

Stefan Attefall, bostadsminister
(KD)
Kurt Eliasson, vd, Sabo

Tyck till