ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Anders Borg: Boskulderna får inte sjunka för snabbt

  • Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
En snabb minskning av hushållens skulder skulle slå hårt mot konsumtionen och är inte önskvärd. Det säger finansminister Anders Borg på måndagen och spår att bostadsmarknaden kommer att befinna sig i stagnation de kommande 10-20 åren.

Anders Borg säger att hushållens skuldsättning är bekymmersam och att en eventuell lånebubbla skulle bli kostsam och leda till en långvarig lågkonjunktur som skulle riskera att slå ut de vanliga ekonomisk-politiska instrumenten. Men det betyder inte att han snabbt vill tvinga ner skuldsättningen.

"Absolut inte, skulle jag säga. Det skulle man relativt snabbt kunna åstadkomma, men då skulle vi få en monetär kontraktion där konsumtionen under åtminstone fyra, fem år måste antingen falla eller i alla fall stå still", säger Anders Borg på en föreläsning på Handelshögskolan i Göteborg på måndagen.

"Då skulle arbetslösheten av nästan en naturnödvändighet gå upp väldigt kraftigt, och det vill vi inte."

De svenska hushållens skulder som del av den disponibla inkomsten har ökat från 88 procent 1995 till 164 procent 2011 och är bland de högsta i hela världen.

Anders Borg vill se en långsam och gradvis minskning av hushållen skulder som inte riskerar att slå för hårt mot den privata konsumtionen. Samtidigt varnar han hushållen för att bostadsmarknaden kommer att befinna sig i stagnation i upp till 20 år om han har rätt.

Han säger att många hushåll måste ändra sina bolånekalkyler och att de inte ska räkna med höga bostadsprisökningar som en form av sparande.

"Så tror jag inte att man ska tänka sig. Under ett eller två decennier så ska de nog tänka sig att det här rör sig mest sidledes", säger han.

Att få till en sådan utveckling är inte lätt, och den måste börja med att hushållens skulder åtminstone inte ökar. Finansinspektionen och regeringen har sedan tidigare bestämt att höja bankernas kapitalkrav till 12 procents kärnprimärkapital och Finansinspektionen har dessutom aviserat att den vill höja bankernas riskvikter på bolån till 15 procent.

Men Anders Borg är beredd att höja kraven ytterligare om åtgärderna inte får avsedd effekt.

"De där kan man höja. Vi kan öka från 15 till 20 procent om man bedömer det som nödvändigt. Sedan har vi ett bolånetak, och vi kan eventuellt överväga amorteringskrav", säger han.

Budskapet är mycket tydligt: skulderna kommer inte tillåtas fortsätta öka i samma takt som tidigare även om det kommer betyda att konsumtionsökningstakten blir återhållsam.

"Vi kommer ha en konsumtionsåterhämtning, men den kommer nog vara mer moderat än explosionsartad", säger Borg.

Nackdelen med återhållsam konsumtion och stagnation på bostadsmarknaden är att det enligt Borg kommer att ge besvärliga implikationer för byggsektorn, men finansministern varnar för att alternativet är ännu sämre och att om skulderna inte gradvis minskar så kommer det slå hårt mot hela ekonomin.

"Om vi inte säkrar en sådan utveckling, då tror jag att Riksbankens direktion, utan att lägga mig i penningpolitiken, skulle landa i att de så småningom skulle vara tvungna att höja räntan snabbare än de annars hade gjort", säger Borg.

Tyck till