ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Fastpartner höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Fast Partner redovisar ett resultat efter skatt på 121 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (108). Resultatet per aktie uppgick till 2:28 kronor (2:13).

Hyresintäkterna uppgick till 166 miljoner kronor (121).

Förvaltningsresultatet blev 55,3 miljoner kronor (40,1). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om 10,9 miljoner kronor (133).

En utdelning om 2:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (2:50).

FastPartners styrelse har beslutat föreslå årsstämman att fatta beslut om emission av preferensaktier om 500 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Likviden från emissionen ska användas till fastighetsförvärv för att uppnå nedanstående mål i slutet av 2014:

  • Ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor
  • Hyresintäkter överstigande 1.000 miljoner kronor
  • Ett driftnetto överstigande 650 miljoner kronor
  • Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 miljoner kronor
Tyck till