ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Alliansens planer för t-banan räcker inte

Alliansen kommer att genomföra den största satsningen på tunnelbanan i Stockholm på 40 år. Men vi i KD vill gå längre, meddelar Stockholmspolitikerna Karl Henriksson och Caroline Szyber.

2025 kommer Stockholm att ha en förlängd tunnelbana till Nacka, Barkarby, en ny linje till Hagastaden i Solna och en kraftigt utökad kapacitet på den gröna linjen söderut eftersom Hagsätralinjen kopplas om till blå linje. Genom den så kallade Stockholmsöverenskommelsen har regeringen, Stockholms läns landsting och berörda kommuner har visat god kompromissvilja och kunnat enas om det som tidigare styren inte mäktat med.

Genom denna storsatsning på att bygga ut tunnelbanan blir det möjligt att bygga ytterligare 78.000 bostäder fram till år 2030. Alliansen har tagit ansvar och genomför den största satsningen på tunnelbanan sedan 1970-talet. Stockholmarna är att gratulera till den julklapp som vi presenterade för några veckor sedan.

Trots de goda förslagen i Stockholmsöverenskommelsen är det viktigt att tillåta sig att vara självkritisk och medge att en del stora frågetecken kvarstår. Det handlar om rena brister i hur planerna har gjorts upp. En långsiktig plan som tar sikte på att möta framtidens behov saknas eller har fått stå tillbaka till förmån för projekt som har varit möjliga att genomföra inom en snar framtid.

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. År 2030 beräknas staden ha en halv miljon fler invånare än i dag. Tillväxten ställer höga krav på en fungerande bostadsmarknad, arbetstillfällen, infrastruktur samt – inte minst – hållbara transporter och en väl utbyggd kollektivtrafik.

I planerna för tunnelbanan kan det bli väldigt kostsamt att nedvärdera behoven som finns på längre sikt. Den här typen av satsningar kräver ett perspektiv på minst 30-40 år. Stockholm kommer under den tidsrymden att växa så mycket att tunnelbanebyggen är motiverade på fler ställen än i de fyra riktningar som vi hittills har presenterat.

Låt oss därför gå tillbaka till planeringsbordet för att arbeta fram nästa steg. Från politikens sida måste vi tillsammans med näringslivet ta sikte på 2050 och utgå från de behov som framtidens Stockholm behöver fylla. Genom att utgå från var människor kommer att bo och arbeta kan vi genomlysa varje god idé i jakten på en samhällsekonomiskt lönsam utbyggnad av tunnelbanan.

Redan nu kan vi peka ut flera framtidsområden som i framtiden kan vara aktuella att titta närmare på. Viksjö i Järfälla kommun är en naturlig fortsättning för den blå linjen från Barkarby och är ett område som det finns stora planer för. Älta i Nacka kommun är en naturlig tätort som mål för Skarpnäckgrenen av den gröna linjen. I Nacka kommun är också Orminge ett alternativ, som täcker upp en kommundel med stor tillväxtpotential och har många invånare redan i dag. För att inte tala om Lidingö centrum, dit tunnelbanan från Ropsten mycket väl kan förlängas.

Det är också viktigt att titta på framtida knytpunkter för kollektivtrafiken. Här är Älvsjö ett iögonfallande val med pendeltåget, Stockholmsmässan och den planerade Spårväg syd. För att etablera Älvsjö som knytpunkt är det naturligt att förlänga den blå tunnelbanelinjen från Hagsätra till Älvsjö.

En annan sträcka som bör utredas är en södergående linje från Odenplan i centrala Stockholm till Älvsjö. Den sträckan kan kopplas ihop med tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden, och har möjlighet att fortsätta till Täby och Arninge. En sådan lösning har i olika varianter föreslagits av flera partier, vilket är en fördel i långsiktig planering som kräver att det finns grund för samsyn och blocköverskridande överenskommelser.

Det måste komma en etapp två i utbyggnaden av tunnelbanan. Vi bör inte vänta lika länge som tidigare styren har gjort utan agera när det finns handlingskraft och engagemang för att satsa på kollektivtrafiken. Vår vision är att våra barn och barnbarn ska få överta en Stockholmsregion som är mer socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar än den som vi har fått överta av tidigare generationer. Konkret handlar det om att få människors vardag att gå ihop. Det är vår övertygelse att Stockholmsregionen behöver ställas om från dagens bilberoende till att kollektivtrafiken utgör själva stommen i transportsystemet.

Kristdemokraternas önskan inför det nya året är att fler partier och aktörer prestigelöst ska sätta sig ned runt arbetsbordet, kavla upp ärmarna och börja arbeta för att även kommande generationer skall få leva i en attraktiv, hållbar och dynamisk Stockholmsregion.

 

Karl Henriksson (KD), gruppledare i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, distriktsordförande, KD i Stockholms län

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD), distriktsordförande, KD i Stockholms stad

Tyck till