ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Fed skär ned stödköpen

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen att de månatliga obligationsköpen ska sänkas till 75 miljarder dollar per månad, från 85 miljarder tidigare.

Enligt Bloomberg News enkät räknade 44 av 68 tillfrågade ekonomer med att obligationsköpen skulle förbli oförändrade på 85 miljarder dollar per månad medan övriga trodde att köpen skulle trappas ned med mellan 5 och 20 miljarder dollar.

Samtidigt beslutades att målet för dagslåneräntan, Fed funds, lämnas oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent.

Enligt Bloomberg News enkät räknade samtliga tillfrågade bedömare med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fed ändrar samtidigt sitt "tröskelvärde" för arbetslösheten; centralbanken åtar sig nu att hålla nuvarande räntenivå väl efter att arbetslösheten har sjunkit under 6,5 procent, i synnerhet om inflationen fortsätter att ligga under kommitténs långsiktiga mål på 2 procent.

Feds räntekommitté FOMC skriver bedömer att förbättringen i den ekonomiska aktiviteten och i arbetsmarknadsförhållandena sedan tillgångsköpsprogrammet startade tyder på en ökande underliggande styrka i den bredare ekonomin.

"I ljuset av de samlade framsteg mot maximal sysselsättning och förbättringen i utsikterna för arbetsmarknadsförhållandena beslutade kommittén att måttligt reducera takten i tillgångsköpen", skriver FOMC.

Fed-kommittén kommer därmed att köpa statspapper i en takt på 40 miljarder dollar per månad (45). De månatliga köpen av bolånerelaterade värdepapper, MBS, minskas till 35 miljarder dollar per månad (40). Fed kommer därmed att totalt köpa värdepapper för 75 miljarder dollar per månad (85).

Fed upprepar i pressmeddelandet att kommittén räknar med att en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken kommer att vara fortsatt lämplig under en betydande tid även efter att köpprogrammen avslutas och den ekonomiska återhämtningen stärks.

Kommittén "antar för närvarande att denna exceptionellt låga nivå för Fed fundsräntan (0,00-0,25 procent) kommer att vara lämplig åtminstone så länge arbetslösheten är över 6,5 procent, inflationen på ett till två års sikt inte antas överstiga kommitténs långsiktiga mål på 2 procent med mer än 0,5 procentenheter och de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsätter att vara väl förankrade", skriver Fed i pressmeddelandet.

Eric Rosengren, Fedchef i Boston, reserverade sig på nytt mot majoritetens beslut. Anledningen var att han anser att beslutet att reducera köpprogrammet var för tidigt och han ville avvakta ytterligare data som tydligare skulle indikera om tillväxten kan fortsätta i en takt över den potentiella.

Tyck till